Ledningssystem

Play
Ta kontrollen över din verksamhets arbetsrutiner

"Add hjälper
verksamheten med
tidsbesparing, effektivitet
och att göra rätt"

ADD LEDNINGSSYSTEM

Med rätt system kan du enkelt få full översikt över dina dokument, ärenden och arbetsuppgifter.

Slider

Add Ledningssystem anpassas helt efter era behov

Webbaserat ledningssystem

Behöver du se över ert ledningssystem eller verksamhetssystem? Med Add Ledningssystem får ni hjälp att organisera samt säkra kvaliteten i er verksamhet. Systemet följer dig i realtid och kan därmed lätt anpassas efter hur er verksamhet växer eller förändras.

Vi ser tre viktiga faktorer gällande ledningssystem. Det är säkerhet, formbarhet och enkelhet, eftersom vi vill att det ska kännas tryggt, effektivt och roligt att arbeta i Add. Dessutom krävs inga tidigare datorkunskaper vilket gör det väldigt enkelt att komma igång. Add passar alla verksamheter, både stora som små.

Add Ledningssystem:

– Förtydligar roller och ansvar
– Inga uppgifter faller mellan stolarna
– Säkrar ett organiserat & effektivt arbetssätt
– Unik på marknaden med dess bredd
– Hanterar omfattande informationsmängder
– Helt webbaserad och med dagliga backuper
– Befriar dig från enformiga arbetsuppgifter
– Engagerar hela personalstrykan
– Automatiska påminnelser

 

Testa Add gratis

Add erbjuder:

– Ett komplett webbaserat ledningssystem
– Unik volym av lösningar och funktioner
Automatisering & effektivisering
– Snygg och inbjudande design
– Tillgänglighet, även när du är på språng
– Färdiga samt kundanpassade lösningar
– Mycket system för pengarna
– En långsiktig lösning
– Trygg förvaring med dagliga backuper

Få Add Ledningssystem Bas

för endast
1900 kr/månVad ingår?
✔ 10 anställda
(Priset per anställd sjunker vid fler anställda)
✔ Ärendehantering
✔ Processhantering
✔ Dokumenthantering
✔ Automatiska uppdateringar
✔ Dagliga backuper

Vad skiljer Add från andra system?

Många är till en början osäkra på hur ens system ska se ut. Fördelen med Add är att ni inte behöver någon detaljerad kravspecifikation innan ni börjar, eftersom ni enkelt kan byta ut eller lägga till lösningar och funktioner i efterhand.

 

Flexibiliteten i Add speglar sig tydligt på våra kunder som är allt från småföretagare med ett fåtal anställda till stora bolag på 20 000 anställda. Vi erbjuder er ett säkert sätt att kunna stå väl förberedda inför framtida förändringar.

 

Läs gärna om Fredrik Sundströms, vd på Addsystems, tre tips om hur du implementerar ditt ledningssystem.

Anpassa ledningssystemet utifrån era behov

En stor fördel vid val av ledningssystem är att systemet ska kunna förändras utan programmering, för att på ett enkelt sätt kunna anpassas utifrån er verksamhets behov. På så vis kan ni låta verkligheten styra och sedan enkelt optimera själva utefter det. Läs mer om fördelarna för din bransch.

Bygg egna processer - enkelt och smidigt

Via processverktyget på startsidan kan du navigera ned till checklistor och dokument. Här kan du som administratör även bygga egna processer på ett enkelt och smidigt sätt. Med vår integration med MS Office kan du arbeta med dokument direkt i valfri webbläsare via dator, surfplatta eller smartphone.

Hur ser din verksamhet ut om 3 år?

Det ser förmodligen inte ut som idag. Därför är det viktigt att välja ett system med hög anpassningsbarhet där du kan ändra på funktionaliteten under resans gång. Hög informationssäkerhet gör det till ett optimalt ledningssystem eller verksamhetssystem för verksamheter där det är viktigt att skydda känslig och värdefull information.

Vill du ha allt eller utöka stegvis?

Add kan implementeras som ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Du kan även välja att implementera en enskild lösning med möjlighet att i framtiden utvidga till ett komplett system för verksamhetsutveckling. Varje del innehåller bland annat avancerad dokumenthantering, avvikelsehantering med möjlighet att koppla till standardkrav.

Ta genvägen till ett effektivare arbete

Vill ni slippa hamna i konsulttimmesfällan vid val av IT-leverantör? Add som webbplattform är ett kostnadseffektivt val för din verksamhet då det krävs minimalt utbildningsbehov och går snabbt att implementera. Dessutom är det enkelt, väldesignat och kraftfullt med väldigt många funktioner. Du får förbättrad struktur, tydligare målstyrning och bättre kvalitetssäkring eftersom Add som ledningssystem och verksamhetssystem fyller medarbetarnas krav och förväntningar.

Läs gärna om Fredrik Sundströms, vd på Addsystems, svar på 5 frågor och svar om it-säkerhet, trender & kundernas krav. Du kan även läsa om hur ett webbaserat ledningssystem enkelt bidrar till effektivitet, hållbarhet och kvalitet i din verksamhet.

”Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering, möteshantering, process- och ärendehantering m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhålla även komplicerade integrerade ledningssystem.”

 

Rickard Wester
Kvalitets- och Miljöansvarig
Västervik Miljö & Energi AB

Anpassas lätt till ditt arbetssätt

Bristande intern samordning och svaga ledningssystem kan få vilket välfungerande företag som helst att tappa fotfästet. Med Add som ledningssystem får du en komplett lösning för systematiskt kvalitetsarbete och informationssäkerhet, helt anpassat efter dina behov. Välj din egna kombination av lösningar för dokumenthantering, ärendehantering och processhantering. På så vis får du alla förutsättningar för att uppnå de krav och mål som ställs på din verksamhet.

Få en egen startsida

Medarbetarna får en egen startsida med anpassad information utifrån sin roll i organisationen. Du kan rapportera avvikelser, skapa nya instruktioner samt se en lista över ärenden att hantera direkt på startsidan. Det går även bra att bädda in Youtube- och Vimeoklipp samt ladda upp filmer i Add.Välj ett alternativ
Härmed samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas enligt Addsystems integritetspolicy. Läs mer på www.addsystems.com/integritetspolicy

Välj ett alternativ
Härmed samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas enligt Addsystems integritetspolicy. Läs mer på www.addsystems.com/integritetspolicy

För mer info: