Plattformen Add för ledningssystem och informationshantering

Upptäck plattformen Add – ett kraftfullt och anpassningsbart ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Med enkel åtkomst till information och full kontroll över resultat, optimerar Add dina arbetsprocesser. Adds användarvänlighet engagerar hela organisationen att arbeta tillsammans mot gemensamma mål.
Öka din effektivitet med Add redan idag!

ledningssystem Add hund

Några av våra nöjda kunder

Lägg din arbetstid på rätt saker

Effektivisera ditt arbete
med plattformen Add

Med plattformen Add som ledningssystem får du enkel åtkomst till information och full kontroll över resultat och nyckeltal. Du kan styra åtkomsten och säkerställa att rätt personer får tillgång till rätt data. Genom att bevaka förfallodatum skapas automatiska påminnelser för att effektivisera ditt arbete. Arbeta från dator eller mobil och dra nytta av lättöverskådlig information för att planera, kontrollera och följa upp kvaliteten i verksamheten. Hantera allt från information till resultat och säkerställ kvalitet. 

Sluta slösa tid på att leta efter rätt information och riskera missade deadlines. Add ledningssystem är utformad för att underlätta och effektivisera ditt arbete. Helt oberoende av vart du är. Kom igång redan idag! 

Ledningssystem

Vill du spara tid men samtidigt få samma arbete gjort? I Add ledningssystem får du enkel åtkomst till all viktig information, få uppgifter från systemet och dra nytta av överblickbar information. Dessutom kan Add skräddarsys efter organisationens behov och önskemål genom konfiguration i webbgränssnittet. 

Dokumenthantering

Har du tröttnat på att leta efter rätt dokument? Med Add dokumenthantering sparar du tid genom att samla alla dokument i en och samma plattform. Vilket gör det möjligt att säkerställa fastställda arbetsätt, tydliggöra hur verksamhetens information hänger ihop och samtidigt göra det enkelt att göra sökningar i alla dokument från en plats. 

Add Dokumenthantering
Add Ärendehantering

Ärendehantering

Vill du också få en översikt över dina ärenden, dokument och arbetsuppgifter? Add ärendehantering förenklar ert löpande arbete med helt anpassade formulär och fastställda steg för ärenden med enkel överblick och individuell att göra-lista. 

Processhantering

Vill du beskriva verksamheten i ett klickbart verktyg i flera nivåer och med kopplingar till dokument och annan information?  Med Add Processhantering kan du skapa en komplett beskrivning av organisationens aktiviteter, rutiner och resultat för att ge medarbetare en tydlig bild av företagets verksamhet.  

Add Processhantering

Fördelar med Add Ledningssystem

Add Ledningssystem innebär trygg förvaring

Trygg förvaring

I en och samma webbplattform kan du samla in, organisera och lagra all information var och när som helst, med dagliga backuper.

Du får en tydlig prisbild i Add Ledningssystem

Tydlig prisbild

Ingen licenskostnad, bara en löpande månadsavgift och 3 månaders löpande uppsägningstid.

Med Add Ledningssystem sparar du tid

Sparad tid

Med ett användarvänligt ledningssystem får du mer tid över till att fokusera och lägga tid på det mer viktiga i verksamheten.

Du kan bygga på Add Ledningssystem

Skalbarhet

Utgå från det ni behöver idag och bygg på med färdiga lösningar allteftersom eller förändra de ni har. Med denna flexibilitet kan Add lätt anpassas till just din verksamhets specifika behov.

Add Ledningssystem främjar bättra samarbete

Bättre samarbete

Systemet underlättar och förtydligar varje medarbetares roll och ansvar. Ni kan effektivt samarbeta med ärenden och dokument och får uppgifter direkt på startsidan och med länkar via e-post.

Add Ledningssystem är lättillgängligt

Lättillgänglighet

Add tillhandahålls som en molntjänst med drift inom Sverige och du slipper därmed krångliga uppkopplingar och installationer. Kom lätt åt ert system via dator, surfplatta eller mobil.

Plattformen Add i siffror

ledningssystem finns på 13 språk

13

Antal språk

Add ledningssystem har 23 års erfarenhet

23

Års erfarenhet

Add ledningssystem har 21 lösningar

21

Lösningar

Add ledningssystem har 40000 användare

40000

Användare

Add ledningssystem finns i 15 länder

15

Länder Add används i

Kundrekommendationer

Vi har tidigare haft Reklamationer/Avvikelser/Klagomål i Excel. Genom att ”automatisera” blir hanteringen effektivare. Viktiga aspekter när vi valde Add var systemets flexibilitet och Addsystems vilja och förmåga att support.

Nevena Ratkov, Bring Cargo

Add hjälper oss att få ut nyheter i organisationen på ett snabbt sätt samt förenklar vårt arbete med intern info och ledighetshantering samt registrering av avvikelser.

Robert Hill, Doktorama

Det bästa med Add är att det är väldigt lättarbetat och lättanvänt. Alla har lätt för att hitta den sökta informationen, vilket hjälper verksamheten med tidsbesparing, effektivitet och att göra rätt. Vi kan också på ett enkelt sätt se om information går fram.

Freddy Jensen, Euromaster

Det bästa med Add är att vi har alla reklamationer på ett ställe och svart på vitt när de skickades in och vilket flöde som ärendet har behandlats i. Inget glöms bort. Det är logiskt så alla förstår det utan någon ”kurs” i hur det fungerar.

Tina Flodins, GBJ Bygg

Add ger användaren en smidig komplett bild över företaget. Enkelt för administratörer att delge information på ett strukturerat sätt. Håller organisationen uppdaterad och informerad.

Björn Källström, Orrefors

Det bästa med Add är totaleffektiveten, hög grad av verksamhetsnytta kombinerat med relativt låga administrationsinsatser. Ett bra och lättillgängligt systemstöd för våra verksamhetssystem, avvikelsehantering och allmän informationsspridning till personalen.

Mikael Jonsson, Gunnebo Fastening

Bra respons på aktiviteter som behöver lösas. Vi har fått bättre styrning av vår hantering av uppgifter.

Ingela Johansson, Nexans

Det är möjligt att snabbt och enkelt ge återkoppling och information till alla medarbetare inom organisationen samtidigt. Att kunna ha en tillgänglig styrning när medarbetarna är på fältet, och samla material och sprida kunskap i en gemensam plattform.

Elaine Snahr Bryntesson, Olivia hemtjänst

Då vi är utspridda över hela Sverige så blir Add en gemensam plattform. Add löser våra problem genom att allt finns och framförallt sparas/arkiveras på ett ställe.

Jessica Andersson, Rekal

Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering, möteshantering, process- och ärendehantering m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhålla även komplicerade integrerade ledningssystem. Vi har med hjälp av Add fått god ordning och högre effektivitet i verksamheten.


Rickard Wester, Västervik Energi & Miljö