vård och omsorg

Ledningssystem
Play
TA KONTROLLEN ÖVER DIN VERKSAMHETS ARBETSRUTINER

"Add hjälper
verksamheten med
tidsbesparing, effektivitet
och att göra rätt"

ADD LEDNINGSSYSTEM

Uppnå de krav och mål som ställs på din verksamhet!

Ledningssystem för full överblick och effektivare målstyrning

Se kort presentation om Add Ledningssystem. Finns även att se i en engelsk version.

Add ledningssystem

Använder era medarbetare aktivt ert ledningssystem? Det räcker inte med att skaffa ett system med rätt lösningar, utan ni behöver även få med er medarbetarna. Tack vare mer än 20 års erfarenhet kan vi erbjuda ett flexibelt, webbaserat system som användarna upplever som roligt, tilltalande och enkelt att arbeta i.

Ge dina medarbetare möjlighet att kunna skapa, förändra och dela innehåll på ett helt nytt sätt. Med Add som är ett tidlöst ledningssystem är detta genomförbart.

Vi ser tre viktiga faktorer gällande ledningssystem. Det är säkerhet, formbarhet och enkelhet, eftersom vi vill att det ska kännas tryggt, effektivt och roligt att arbeta i Add. Vi har sedan starten byggt systemet så att det ska vara enkelt att bygga på och utveckla i takt med att nya behov tillkommer. För det gör arbetet lättare både för stora som små verksamheter.

Add Ledningssystem:

 • Förtydligar roller och ansvar
 • Kan förändras utan programmering
 • Säkrar ett effektivt arbetssätt
 • Stöder arbetet mot ISO samt andra standarder
 • Hanterar stora informationsmängder
 • Är webbaserad och med dagliga backuper
 • Befriar dig från enformiga arbetsuppgifter
 • Samlar alla medarbetare på en plats
 • Automatiska påminnelser

 

Testa 1 månad gratis

Add erbjuder:

 • Ett komplett webbaserat ledningssystem
 • Unik volym av lösningar och funktioner
 • Automatisering & effektivisering
 • Att lättare se hur olika delar hänger ihop
 • En komplett bild över företaget
 • Att lägga till lösningar allteftersom
 • Löpande ändring av arbetssätt, design & innehåll
 • Integration gentemot befintliga system
 • Trygg förvaring med dagliga backuper

Innehåll i Add ledningssystem

Helt webbaserat

Add ledningssystem är helt webbaserat vilket innebär att du inte behöver installera program på alla datorer utan hjälper dig fokusera på rätt saker. Du kan enkelt logga in via webben och därmed komma igång direkt. Enklare än så kan det inte vara. Nyttan med ett ledningssystem är för att ta några exempel att det:

 • Säkrar ett organiserat och effektivt arbetssätt
 • Förtydligar roller och ansvar
 • Automatiserar påminnelser
 • Engagerar hela personalen

Ledningssystem i Webbplattformen Add

Dokument i Add

Med hjälp av Add samlas allt arbete på ett och samma ställe – släpp tankarna på flera olika dokument som behöver mailas runt. Nu kan du enkelt nå arbetet när du behöver med Add dokumentstyrning. Finns det behov av att dela dokument på arbetsplatsen går det att göra på ett säkert sätt via plattformen. Det är nämligen väldigt enkelt att lägga in och dela dokument direkt i systemet.

Ärenden i Add

I ärendehanteringssystemet kan du snabbt skapa dig en överblick kring vad som är aktuellt, synliggör avvikelser och se vem som har hand om ett ärende. Här kan du dela ärenden vidare och ha kontroll hela vägen. Behöver du titta tillbaka på gamla ärenden är det alltid möjligt att göra sökningar direkt i systemet på exempelvis ord, dokument eller ärendenummer.

Processer i Add

Behöver du skapa egna processer att använda i företaget kan du skapa en komplett beskrivning av organisationens aktiviteter, rutiner och resultat. Processhanteringen i Add hjälper till att synliggöra för all personal hur företaget fungerar. Har du byggt upp processer och någon del förändras i företaget kan du alltid enkelt korrigera den befintliga processen och på så sätt ständigt vara uppdaterad.

”Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering, möteshantering, process- och ärendehantering m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhålla även komplicerade integrerade ledningssystem.”

 

Rickard Wester
Kvalitets- och Miljöansvarig
Västervik Miljö & Energi AB

Användarvänligheten i Add ledningssystem

Vad innebär ett ledningssystem?

Har du ställt dig frågan “Vad innebär ett ledningssystem?” Vårt svar är enkelt: Add ledningssystem är det du vill att det ska vara. Vi utgår från din verksamhets behov och kan hjälpa till att bygga specifika lösningar för just er. Vi vet att inget företag är det andra likt vilket ofta kräver unika lösningar. Ändå baseras det på vårt standardsystem och kan enkelt underhållas över tiden. Ett bra system ska kunna presentera din verksamhet på ett lättöverskådligt sätt så att alla medarbetare kan se sin roll och hur deras arbete påverkar de övriga på företaget.

Dagliga backuper

Eftersom det är webbaserat sparas också allt arbete kontinuerligt och är i tryggt förvar med dagliga backuper. Skulle en dator krascha eller något annat oförutsett inträffa kommer arbetet gå att nå från en annan enhet. Slipp stressen med vad och hur alla medarbetare sparar viktiga dokument och om du läser den gällande version.

Håll verksamheten uppdaterad och informerad

Företaget kommer alltid få en aktuell bild av all information och kommer även enkelt kunna hitta gamla versioner och historik. Ärendehanteringen kan du enkelt anpassa utifrån hur ni arbetar. Det kan vara ett ärende många behöver ta del av eller en specifik person som behöver ta över. Ett riktigt bra ledningssystem gör arbetet mycket roligare och effektivare. Det hjälper dig att organisera företaget och ständigt nå ut med den senaste informationen på ett säkert sätt.

Vad skiljer Add från andra system?

Många är till en början osäkra på hur ens system ska se ut. Fördelen med Add är att ni inte behöver någon detaljerad kravspecifikation innan ni börjar, eftersom ni enkelt kan byta ut eller lägga till lösningar och funktioner i efterhand.

 

Flexibiliteten i Add speglar sig tydligt på våra kunder som är allt från småföretagare med ett fåtal anställda till stora bolag med 30 000 anställda. Vi erbjuder er ett säkert sätt att kunna stå väl förberedda inför framtida förändringar.

 

Läs gärna om Fredrik Sundströms, VD på Addsystems, tre tips om hur du implementerar ditt ledningssystem.

Anpassa ledningssystemet utifrån era behov

En stor fördel vid val av ledningssystem är att systemet ska kunna förändras utan programmering, för att på ett enkelt sätt kunna anpassas utifrån er verksamhets behov. På så vis kan ni låta verkligheten styra och sedan enkelt optimera själva utefter det. Läs mer om fördelarna för din bransch.

Bygg enkelt egna processer

Via processverktyget på startsidan kan du navigera ned till checklistor och dokument. Här kan du som administratör även bygga egna processer på ett enkelt och smidigt sätt. Du kan arbeta direkt i valfri webbläsare via dator, surfplatta eller mobil.

Hur ser din verksamhet ut om 3 år?

Den ser förmodligen inte ut som idag. Därför är det viktigt att välja ett system med hög anpassningsbarhet där du kan ändra på funktionaliteten under resans gång. Hög informationssäkerhet gör det till ett optimalt ledningssystem eller verksamhetssystem för verksamheter där det är viktigt att skydda känslig och värdefull information.

Vill du ha allt eller utöka stegvis?

Add kan implementeras som ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Ni kan utgå från det ni behöver idag för att sedan bygga på allteftersom. Varje del innehåller bland annat avancerad dokumenthantering, avvikelsehantering med möjlighet att koppla till standardkrav.

Ta genvägen till ett effektivare arbete

Vill ni slippa hamna i konsulttimmesfällan vid val av IT-leverantör? Add som webbplattform är ett kostnadseffektivt val för din verksamhet eftersom det krävs minimalt utbildningsbehov och går snabbt att implementera. Dessutom är det enkelt, väldesignat och kraftfullt med väldigt många funktioner. Du får därmed förbättrad struktur, tydligare målstyrning och bättre kvalitetssäkring.

Läs gärna om Fredrik Sundströms, VD på Addsystems, svar på 5 frågor och svar om it-säkerhet, trender & kundernas krav. Du kan även läsa om hur ett webbaserat ledningssystem enkelt bidrar till effektivitet, hållbarhet och kvalitet i din verksamhet.

Ledningssystem i Add

Varför ska vi ha ett ledningssystem?

Ett ledningssystem är ett effektivt verktyg som säkrar kvaliteten i verksamheten och som används för att styra och leda din verksamhet i en önskad riktning. Det ger även verksamheten en bättre överblick och kontroll och fungerar samtidigt som ett stöd för alla medarbetare i deras dagliga arbete.

Vi har satsat på att bygga en webbplattform för ledningssystem som ska kännas rolig, trygg och effektiv för användaren att arbeta i. På så vis blir det lättare att få med hela verksamheten i ett system med ISO som verkligen gör skillnad. Det går utmärkt att lägga till standardlösningar men även göra kundanpassningar utifrån förändrade behov och önskemål. Det sparar dig tid och gör det lättare för dig att arbeta på ett organiserat sätt från början till slut. Du kan därmed fokusera på rätt saker.

Lägsta pris är från 2 300 kr/mån och gäller då för upp till 10 anställda. I priset ingår:

 • Ärendehantering
 • Dokumentstyrning
 • Processhantering
 • Intranätsfunktionalitet som nyhetshantering, länkar, kalender och RSS-nyhetsflöde
 • Dagliga backuper
 • Teknisk drift
 • Senaste uppdateringarna

Det går jättebra. Ni kan börja enkelt och lägga till men även ta bort tillvalslösningar i efterhand.

Kundens uppsägningstid är 3 månader löpande från start.


Välj ett alternativ
Härmed samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas enligt Addsystems integritetspolicy. Läs mer på www.addsystems.com/integritetspolicy
https://www.addsystems.com