Add Ledighetsansökan

Upptäck smidig ledighetsansökan

Låt medarbetarna rapportera in önskemål om olika typer av frånvaro i Add och
hantera beslut och återkoppling i lösningen. Samla all ledighet över tiden och få
även en tydlig frånvarolista för kommande vecka.

Add Ledighetsansökan ger dig översikt över de anställdas ledighet

Med Add Ledighetsansökan kan ni enkelt få alla medarbetare att administrera sin ansökan om frånvaro direkt i plattformen. 

Frånvarohanteringen innehåller ett enkelt ansökningsformulär där medarbetaren i en dropdown anger typ av ledighet samt, datumintervall och eventuell kommentar. Formuläret skickas sedan till chef för godkännande. Chefen kan antingen godkänna eller avslå ansökan och skicka med kommentar till medarbetaren. Vid avslag kan medarbetaren återkomma med en ny och justerad frånvaroansökan. 

Ansök enkelt om frånvaro med Add Ledighetsansökan

Effektiv schemaläggning

Genom att använda översiktslistan får ni en tydlig överblick över vilka anställda som har beviljats ledighet, vilken typ av ledighet de har fått och vilka datum ledigheten sträcker sig över. Denna översikt underlättar planeringen av schemat och möjliggör att ni kan undvika att nyckelpersoner är lediga samtidigt. Genom att proaktivt hantera ledigheter på detta sätt säkerställer ni en smidig och effektiv verksamhet, där arbetsbelastningen fördelas jämnt och inga avgörande resurser går förlorade under ledighetstider.

Godkännandeflöde för direkt återkoppling 

När en ledighetsansökan kommer in kan återkopplingen ges med en enkel knapptryckning. Den anställde får sedan omedelbart ett e-postmeddelande som informerar om beslutet kring ansökan, tillsammans med eventuella kommentarer som förklarar varför ansökan beviljades eller inte. Genom att använda denna smidiga process blir det lättare för både den anställde och arbetsgivaren att hantera och kommunicera kring ledighetsfrågor, vilket bidrar till en transparent och effektiv hantering av personalens önskemål om ledighet.

Add Ledighetsanansökan ger dig tydliga överskter

Fördelar med Add Ledighetsansökan

Snabb och enkel återkoppling

Genom ett enkelt knapptryck kan du ge omedelbar återkoppling på ledighetsansökningar. Den anställde får omedelbart ett e-postmeddelande med beslutet och eventuella kommentarer, vilket främjar en snabb och öppen kommunikation kring ledighetsfrågor.

Add Ledighetsansökan effektiv schemaläggning

Effektiv schemaläggning

Översiktslistan ger en tydlig överblick över godkända ledigheter, vilket underlättar planeringen av schemat. Det minskar risken för att viktiga resurser är frånvarande samtidigt och främjar en jämn arbetsbelastningsfördelning.

Add Ledighetsansökan ger dig en tydlig översikt över anställdas ledighet

Översikt över anställdas ledighet

Add Ledighetsansökan låter alla medarbetare hantera sina frånvaroansökningar direkt i plattformen. Det enkla ansökningsformuläret inkluderar typ av ledighet, datumintervall och kommentarer, vilket gör processen smidig och användarvänlig.

Add Ledighetsansökan innebär att du får en strukturerad frånvarohantering

Strukturerad frånvarohantering

Ansökningsformuläret går till chefen för godkännande. Chefen kan enkelt godkänna eller avslå ansökningen och ge feedback. Vid avslag kan medarbetaren enkelt justera och återansöka, vilket förenklar hanteringen av frånvaroansökningar.

Add Ledighetsansökan skapar en transparent hantering av ledighetsansökningar.

Transparens

Systemet skapar en transparent hantering av ledighetsansökningar, vilket främjar öppenhet och förtroende mellan arbetsgivare och anställda.

Närmaste tidens frånvaro kan visas på startsidan

Det går att ställa in så att de som har frånvaro t ex kommande 10 dagarna visas löpande på startsidan.

Kundrekommendationer

Om man önskar sig en användarvänlig plattform där man kan samla allt i en och samma plattform, då är Add väl investerade pengar. Det är lätt att komma igång, det går att anpassa efter verksamheteten och man kan växa med Add. Det är bra support där man får snabba svar och det är kort handlingstid. Jag har bara positivt att säga.


Linda Lundman, Candor

Jag är jättenöjd med Add och rekommenderar det varmt till andra vård och omsorgsbolag som behöver ett lätthanterligt ledningssystem. Skulle det vara
något får man snabb återkoppling och det finns möjligheter att växa med systemet.


Karina Axe, Steg för Steg

Add Ledningssystem är komplett och kostnadseffektivt – det är verkligen mycket värde för pengarna. Dessutom är det lika enkelt att lära sig som Outlook! Jag rekommenderar varmt att välja Add Ledningssystem, särskilt för ISO, eftersom det sparar tid och låter oss växa med systemet!


Poyan Sandell, Catch Me

Vi har tidigare haft Reklamationer/Avvikelser/Klagomål i Excel. Genom att ”automatisera” blir hanteringen effektivare. Viktiga aspekter när vi valde Add var systemets flexibilitet och Addsystems vilja och förmåga att support.

Nevena Ratkov, Bring Cargo

Add hjälper oss att få ut nyheter i organisationen på ett snabbt sätt samt förenklar vårt arbete med intern info och ledighetshantering samt registrering av avvikelser.

Robert Hill, Doktorama

Det bästa med Add är att det är väldigt lättarbetat och lättanvänt. Alla har lätt för att hitta den sökta informationen, vilket hjälper verksamheten med tidsbesparing, effektivitet och att göra rätt. Vi kan också på ett enkelt sätt se om information går fram.

Freddy Jensen, Euromaster

Det bästa med Add är att vi har alla reklamationer på ett ställe och svart på vitt när de skickades in och vilket flöde som ärendet har behandlats i. Inget glöms bort. Det är logiskt så alla förstår det utan någon ”kurs” i hur det fungerar.

Tina Flodins, GBJ Bygg

Add ger användaren en smidig komplett bild över företaget. Enkelt för administratörer att delge information på ett strukturerat sätt. Håller organisationen uppdaterad och informerad.

Björn Källström, Orrefors

Det bästa med Add är totaleffektiveten, hög grad av verksamhetsnytta kombinerat med relativt låga administrationsinsatser. Ett bra och lättillgängligt systemstöd för våra verksamhetssystem, avvikelsehantering och allmän informationsspridning till personalen.

Mikael Jonsson, Gunnebo Fastening

Bra respons på aktiviteter som behöver lösas. Vi har fått bättre styrning av vår hantering av uppgifter.

Ingela Johansson, Nexans

Det är möjligt att snabbt och enkelt ge återkoppling och information till alla medarbetare inom organisationen samtidigt. Att kunna ha en tillgänglig styrning när medarbetarna är på fältet, och samla material och sprida kunskap i en gemensam plattform.

Elaine Snahr Bryntesson, Olivia hemtjänst

Då vi är utspridda över hela Sverige så blir Add en gemensam plattform. Add löser våra problem genom att allt finns och framförallt sparas/arkiveras på ett ställe.

Jessica Andersson, Rekal

Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering, möteshantering, process- och ärendehantering m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhålla även komplicerade integrerade ledningssystem. Vi har med hjälp av Add fått god ordning och högre effektivitet i verksamheten.


Rickard Wester, Västervik Energi & Miljö