Add

Ledighetsansökan

Lägg in, kom åt och dela relevant information med minimalt antal klick

Add Ledighetsansökan ger dig översikt över de anställdas ledighet

Med Add Ledighetsansökan kan ni enkelt få alla medarbetare att administrera sin ansökan om frånvaro direkt i plattformen. 

Frånvarohanteringen innehåller ett enkelt ansökningsformulär där medarbetaren i en dropdown anger typ av ledighet samt, datumintervall och eventuell kommentar. Formuläret skickas sedan till chef för godkännande. Chefen kan antingen godkänna eller avslå ansökan och skicka med kommentar till medarbetaren. Vid avslag kan medarbetaren återkomma med en ny och justerad frånvaroansökan. 

ledningssystem- Ledighetsansökan i Add

Effektiv schemaläggning

Genom att använda översiktslistan får ni en tydlig överblick över vilka anställda som har beviljats ledighet, vilken typ av ledighet de har fått och vilka datum ledigheten sträcker sig över. Denna översikt underlättar planeringen av schemat och möjliggör att ni kan undvika att nyckelpersoner är lediga samtidigt. Genom att proaktivt hantera ledigheter på detta sätt säkerställer ni en smidig och effektiv verksamhet, där arbetsbelastningen fördelas jämnt och inga avgörande resurser går förlorade under ledighetstider.

Godkännandeflöde för direkt återkoppling 

När en ledighetsansökan kommer in kan återkopplingen ges med en enkel knapptryckning. Den anställde får sedan omedelbart ett e-postmeddelande som informerar om beslutet kring ansökan, tillsammans med eventuella kommentarer som förklarar varför ansökan beviljades eller inte. Genom att använda denna smidiga process blir det lättare för både den anställde och arbetsgivaren att hantera och kommunicera kring ledighetsfrågor, vilket bidrar till en transparent och effektiv hantering av personalens önskemål om ledighet.

ledningssystem - Ledighetsansökan påminnelse på mejl

Fördelar med Add ledningssystem

Add ledningssystem- trygg förvaring

Trygg förvaring

I en och samma webbplattform kan du samla in, organisera och lagra all information var och när som helst, med dagliga backuper.

Add ledningssystem- Tydlig prisbild

Tydlig prisbild

Ingen licenskostnad, bara en löpande månadsavgift och 3 månaders löpande uppsägningstid.

Add ledningssystem- sparad tid

Sparad tid

Med ett användarvänligt ledningssystem får du mer tid över till att fokusera och lägga tid på det mer viktiga i verksamheten.

Add ledningssystem- skalbarhet

Skalbarhet

Utgå från det ni behöver idag och bygg på med färdiga lösningar allteftersom eller förändra de ni har. Med denna flexibilitet kan Add lätt anpassas till just din verksamhets specifika behov.

Add ledningssystem-bättre samarbete

Bättre samarbete

Systemet underlättar och förtydligar varje medarbetares roll och ansvar. Ni kan effektivt samarbeta med ärenden och dokument och får uppgifter direkt på startsidan och med länkar via e-post.

Add ledningssystem lättillgänglighet

Lättillgänglighet

Add tillhandahålls som en molntjänst med drift inom Sverige och du slipper därmed krångliga uppkopplingar och installationer. Kom lätt åt ert system via dator, surfplatta eller mobil.

Kundrekommendationer

Vi har tidigare haft Reklamationer/Avvikelser/Klagomål i Excel. Genom att ”automatisera” blir hanteringen effektivare. Viktiga aspekter när vi valde Add var systemets flexibilitet och Addsystems vilja och förmåga att support.

Nevena Ratkov, Bring Cargo

Add hjälper oss att få ut nyheter i organisationen på ett snabbt sätt samt förenklar vårt arbete med intern info och ledighetshantering samt registrering av avvikelser.

Robert Hill, Doktorama

Det bästa med Add är att det är väldigt lättarbetat och lättanvänt. Alla har lätt för att hitta den sökta informationen, vilket hjälper verksamheten med tidsbesparing, effektivitet och att göra rätt. Vi kan också på ett enkelt sätt se om information går fram.

Freddy Jensen, Euromaster

Det bästa med Add är att vi har alla reklamationer på ett ställe och svart på vitt när de skickades in och vilket flöde som ärendet har behandlats i. Inget glöms bort. Det är logiskt så alla förstår det utan någon ”kurs” i hur det fungerar.

Tina Flodins, GBJ Bygg

Add ger användaren en smidig komplett bild över företaget. Enkelt för administratörer att delge information på ett strukturerat sätt. Håller organisationen uppdaterad och informerad.

Björn Källström, Orrefors

Det bästa med Add är totaleffektiveten, hög grad av verksamhetsnytta kombinerat med relativt låga administrationsinsatser. Ett bra och lättillgängligt systemstöd för våra verksamhetssystem, avvikelsehantering och allmän informationsspridning till personalen.

Mikael Jonsson, Gunnebo Fastening

Bra respons på aktiviteter som behöver lösas. Vi har fått bättre styrning av vår hantering av uppgifter.

Ingela Johansson, Nexans

Det är möjligt att snabbt och enkelt ge återkoppling och information till alla medarbetare inom organisationen samtidigt. Att kunna ha en tillgänglig styrning när medarbetarna är på fältet, och samla material och sprida kunskap i en gemensam plattform.

Elaine Snahr Bryntesson, Olivia hemtjänst

Då vi är utspridda över hela Sverige så blir Add en gemensam plattform. Add löser våra problem genom att allt finns och framförallt sparas/arkiveras på ett ställe.

Jessica Andersson, Rekal

Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering, möteshantering, process- och ärendehantering m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhålla även komplicerade integrerade ledningssystem. Vi har med hjälp av Add fått god ordning och högre effektivitet i verksamheten.


Rickard Wester, Västervik Energi & Miljö