Årshjul i Add

Årshjul

Tillvalsfunktionen Årshjul ger dig en enkel och effektiv metod för att visualisera centrala aktiviteter under året och på så sätt ge alla medarbetare en tydligt samsyn.

Visualisera dina återkommande händelser i ett Årshjul

Tillvalsfunktionen Årshjul i Add visualiserar på ett tydligt sätt återkommande händelser under året och utgör en central del i ett fungerande ledningssystem. Detta beror på att årshjulet klart och tydligt illustrerar verksamhetens löpande aktiviteter under året.

Många av arbetsuppgifterna kopplade till ett fungerande ledningssystem innebär att genomföra aktiviteter under givna intervaller. Oftast är det årligen men ibland pers halvår eller kvartal. Du kan använda vårt Årshjul och få en klar översikt över pågående och kommande händelser, och för varje enskild händelse framgår det tydligt när den ska utföras och vilken avdelning den tillhör.

Det här ingår i tillvalsfunktionen Årshjul

  • Tydlig visualisering av återkommande eller enstaka händelser och aktiviteter.
  • Anpassningsbar design med möjlighet att lägga till egna färger, bilder och kategorier.
  • Du har möjlighet att behörighetsstyra ditt årshjul efter organisation och händelse.
  • Enkelt skapande av nya händelser med namn, beskrivning, datum och repetitionsintervall

Det är enkelt att skapa en ny händelse i ditt Årshjul!

Det går blixtnsabbt att lägga upp verksamhetens händelser direkt i ditt Årshjul. Du ger din händelse ett namn och en beskrivning, väljer de datum då händelsen ska inträffa, det intervall den ska upprepas (antingen årligen, kvartalsvis eller månatligen) samt hur många gånger du vill att händelsen ska återkomma. När händelsen är skapad kategoriseras den som antingen pågående eller kommande, beroende på om den äger rum just nu eller senare under året. Alla dina händelser är sorterade efter datum, vilket ger dig en tydlig bild av pågående och framtida verksamhetsaktiviteter.

Vad Årshjul gör för dig

Årshjul ger dig effektiv tidsplanering

Effektiv Tidsplanering

Årshjulet hjälper dig att effektivt planera ditt arbete genom att tydligt visa när olika aktiviteter och händelser ska äga rum. Detta underlättar tidsstyrning och minimerar risken för glömda uppgifter.

Ökad medvetenhet hos dina medarbetare med Årshjul

Ökad Medvetenhet

Genom att visualisera företagets aktiviteter ökar medvetenheten bland medarbetarna. Detta ger förutsättningar för samhörighet och förståelse för företagets mål och arbete.

Anpassa ditt Årshjul efter dina önskemål och behov

Anpassningsbarhet

Tillvalsfunktionen Årshjul är flexibel och anpassningsbar efter ditt företags behov. Du kan skräddarsy det efter dina specifika krav och se till att det passar perfekt in i din organisation.

Anpassa ditt Årshjul efter dina behov i kontrollpanelen

Administratören för Add kan enkelt redigera och anpassa inställningarna för årshjulet i kontrollpanelen. Där kan administratören lägga till verksamhetens egna färger, bilder och kategorier för händelser samt ange vilka avdelningar som ska vara tillgängliga när en ny händelse skapas i ditt årshjul. Du kan även välja vilket tidsintervall som ska vara valbara för återkommande händelser såsom veckovis, månatligen och årsvis. Det är även möjligt att specificera vilka användare som ska se de olika händelserna.

Kontrollpanelen i Årshjul
Du kan behörighetsstyra Årshjul


Reglera behörigheter för
Årshjul till rätt personer!

Du kan anpassa behörigheterna för ditt Årshjul så att det blir relevant för varje enskild medarbetare. Det innebär att du till exempel kan visa händelser relaterade till ekonomifrågor för dem som arbetar inom ekonomiavdelningen.

Kundrekommendationer

Add Ledningssystem är komplett och kostnadseffektivt – det är verkligen mycket värde för pengarna. Dessutom är det lika enkelt att lära sig som Outlook! Jag rekommenderar varmt att välja Add Ledningssystem, särskilt för ISO, eftersom det sparar tid och låter oss växa med systemet!


Poyan Sandell, Catch Me

Vi har tidigare haft Reklamationer/Avvikelser/Klagomål i Excel. Genom att ”automatisera” blir hanteringen effektivare. Viktiga aspekter när vi valde Add var systemets flexibilitet och Addsystems vilja och förmåga att support.

Nevena Ratkov, Bring Cargo

Add hjälper oss att få ut nyheter i organisationen på ett snabbt sätt samt förenklar vårt arbete med intern info och ledighetshantering samt registrering av avvikelser.

Robert Hill, Doktorama

Det bästa med Add är att det är väldigt lättarbetat och lättanvänt. Alla har lätt för att hitta den sökta informationen, vilket hjälper verksamheten med tidsbesparing, effektivitet och att göra rätt. Vi kan också på ett enkelt sätt se om information går fram.

Freddy Jensen, Euromaster

Det bästa med Add är att vi har alla reklamationer på ett ställe och svart på vitt när de skickades in och vilket flöde som ärendet har behandlats i. Inget glöms bort. Det är logiskt så alla förstår det utan någon ”kurs” i hur det fungerar.

Tina Flodins, GBJ Bygg

Add ger användaren en smidig komplett bild över företaget. Enkelt för administratörer att delge information på ett strukturerat sätt. Håller organisationen uppdaterad och informerad.

Björn Källström, Orrefors

Det bästa med Add är totaleffektiveten, hög grad av verksamhetsnytta kombinerat med relativt låga administrationsinsatser. Ett bra och lättillgängligt systemstöd för våra verksamhetssystem, avvikelsehantering och allmän informationsspridning till personalen.

Mikael Jonsson, Gunnebo Fastening

Bra respons på aktiviteter som behöver lösas. Vi har fått bättre styrning av vår hantering av uppgifter.

Ingela Johansson, Nexans

Det är möjligt att snabbt och enkelt ge återkoppling och information till alla medarbetare inom organisationen samtidigt. Att kunna ha en tillgänglig styrning när medarbetarna är på fältet, och samla material och sprida kunskap i en gemensam plattform.

Elaine Snahr Bryntesson, Olivia hemtjänst

Då vi är utspridda över hela Sverige så blir Add en gemensam plattform. Add löser våra problem genom att allt finns och framförallt sparas/arkiveras på ett ställe.

Jessica Andersson, Rekal

Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering, möteshantering, process- och ärendehantering m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhålla även komplicerade integrerade ledningssystem. Vi har med hjälp av Add fått god ordning och högre effektivitet i verksamheten.


Rickard Wester, Västervik Energi & Miljö