Add Ledningssystem

Större effektivitet, goda samarbeten
och tillväxt med rätt ledningssystem

Ett bra ledningssystem håller ordning på dokument, arbetsuppgifter och data. Men det kan också förändra ditt sätt att arbeta, öka produktivitet och främja en kultur av samarbete och utveckling.

Ett skalbart ledningssystem som är enkelt att införa och använda

Add Ledningssystem är ett heltäckande verktyg för systematiskt kvalitetsarbete utformat för verksamheter som vill arbeta smart. Genom att samla processer, riktlinjer och viktig dokumentation i samma system som du arbetar med ärendehantering, rondering och internrevision, får du en plattform för att effektivt driva verksamheten.

Ledningssystemet är skalbart och passar för små bolag till stora organisationer och myndigheter. Det är enkelt att införa och lätt att använda för alla medarbetare.

Add Ledningssystem startsskärm

Hur Add Ledningssystem underlättar din arbetsdag

Add Ledningssystem säkrar en hög kvalitet

Säkrar en hög kvalitet

Add Ledningssystem ger dig värdefull översikt

Värdefull översikt

Add Ledningssystem sätter fokus på rätt saker

Fokus på rätt saker

Add Ledningssystem är flexibelt och tydligt

Flexibelt och tydligt

Lev upp till ISO-standard
och lagkrav

Add Ledningssystem är ett viktigt stöd i efterlevnad av krav för certifieringar, ISO-standard, ramverk och lagar. Det kan till exempel vara inom kvalitet (ISO 9001), arbetsmiljö (ISO 45001), miljöledning (ISO 14001), hållbarhet och ESRS, SOSFS, livsmedelssäkerhet och informationssäkerhet.

Använd lösningen enkelt som den är eller välj att integrera ledningssystemet med andra affärskritiska system. Flexibiliteten är stor och ger till exempel möjligt att automatisera tvärfunktionella arbetsflöden, dela data och bygga en enda källa till sanning för all verksamhetsinformation.

Ett bättre sätt att arbeta för ledning och medarbetare

Verksamheter förändras ständigt och med bra verktyg kan du se till att det sker smidigt. Det är insikten i vad som fungerar, vad som inte gör det och att skapa förutsättningar att göra något åt det som gör skillnad.

Med Add Ledningssystem ger du medarbetare insikt, redskap och självförtroende att driva systematiskt förbättringsarbete, uppfylla höga kvalitetskrav och förbättra sitt arbete lite varje dag. Lösningen är gjord för att vara enkel för alla, spara tid och bli en naturlig del i vardagen.

Det är enkelt att redigera och anpassa Add

Formbart ledningssystem med många möjligheter

Ett ledningssystem som är formbart efter varje verksamhets särskilda behov och affärsmål har stora förutsättningar att bli omtyckt och använt. Du kan välja att i ledningssystemet lägga till verktyg för till exempel ärende- och processhantering, egenkontroll, intranät och visselblåsning.

I produktportföljen finns också anpassade lösningar för olika branscher så som hälso- och sjukvård, tillverkande industri, fastighet och myndighet.

Här är några av de mest använda lösningarna bland våra kunder:

Vad ingår i Add Ledningssystem?

  • Verktyg för att styra, planera, kontrollera och utvärdera verksamheten.
  • Rollstyrda behörigheter för användare.
  • Översatt till 15 olika språk.
  • Sökfunktion för enkel åtkomst till information.
  • Möjliggör integration med befintliga system.
  • Teknisk drift från serverhall i Sverige.
  • Automatisk uppdatering till senaste version av systemet.
  • Dygnsbackup i 90 dagar, veckobackuper under hela avtalstiden.
  • Tillgång till Addsystems servicedesk för felsupport.
Lösningar i Add Ledningssystem

Ett ledningssystem att lita på

Add ledningssystem finns på 15 språk

15

Antal språk

Add Ledningssystem har 24 års erfarenhet

24

Års erfarenhet

Add Ledningssystem har 21 lösningar

21

Lösningar

Add Ledningssystem har över 50 000 användare

50000+

Användare

Add Ledningssystem finns i 15 länder

15

Länder Add används i

Kundrekommendationer

Add Ledningssystem är komplett och kostnadseffektivt – det är verkligen mycket värde för pengarna. Dessutom är det lika enkelt att lära sig som Outlook! Jag rekommenderar varmt att välja Add Ledningssystem, särskilt för ISO, eftersom det sparar tid och låter oss växa med systemet!


Poyan Sandell, Catch Me

Vi har tidigare haft Reklamationer/Avvikelser/Klagomål i Excel. Genom att ”automatisera” blir hanteringen effektivare. Viktiga aspekter när vi valde Add var systemets flexibilitet och Addsystems vilja och förmåga att support.

Nevena Ratkov, Bring Cargo

Add hjälper oss att få ut nyheter i organisationen på ett snabbt sätt samt förenklar vårt arbete med intern info och ledighetshantering samt registrering av avvikelser.

Robert Hill, Doktorama

Det bästa med Add är att det är väldigt lättarbetat och lättanvänt. Alla har lätt för att hitta den sökta informationen, vilket hjälper verksamheten med tidsbesparing, effektivitet och att göra rätt. Vi kan också på ett enkelt sätt se om information går fram.

Freddy Jensen, Euromaster

Det bästa med Add är att vi har alla reklamationer på ett ställe och svart på vitt när de skickades in och vilket flöde som ärendet har behandlats i. Inget glöms bort. Det är logiskt så alla förstår det utan någon ”kurs” i hur det fungerar.

Tina Flodins, GBJ Bygg

Add ger användaren en smidig komplett bild över företaget. Enkelt för administratörer att delge information på ett strukturerat sätt. Håller organisationen uppdaterad och informerad.

Björn Källström, Orrefors

Det bästa med Add är totaleffektiveten, hög grad av verksamhetsnytta kombinerat med relativt låga administrationsinsatser. Ett bra och lättillgängligt systemstöd för våra verksamhetssystem, avvikelsehantering och allmän informationsspridning till personalen.

Mikael Jonsson, Gunnebo Fastening

Bra respons på aktiviteter som behöver lösas. Vi har fått bättre styrning av vår hantering av uppgifter.

Ingela Johansson, Nexans

Det är möjligt att snabbt och enkelt ge återkoppling och information till alla medarbetare inom organisationen samtidigt. Att kunna ha en tillgänglig styrning när medarbetarna är på fältet, och samla material och sprida kunskap i en gemensam plattform.

Elaine Snahr Bryntesson, Olivia hemtjänst

Då vi är utspridda över hela Sverige så blir Add en gemensam plattform. Add löser våra problem genom att allt finns och framförallt sparas/arkiveras på ett ställe.

Jessica Andersson, Rekal

Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering, möteshantering, process- och ärendehantering m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhålla även komplicerade integrerade ledningssystem. Vi har med hjälp av Add fått god ordning och högre effektivitet i verksamheten.


Rickard Wester, Västervik Energi & Miljö