Add Kompetenshantering

Optimera ditt team med
effektiv kompetenshantering

Med Add Kompetenshantering får du en överblick över alla medarbetares färdigheter och ser när det är dags att förnya utbildningar.
Skapa kompetensområden och lägg upp intyg eller diplom för varje medarbetare eller låta dem hantera det själva.

Identifiera och hantera färdigheter med Add Kompetenshantering

På ett smidigt sätt hjälper Add Kompetenshantering dig att hålla ordning på verksamhetens kompetenser samt arbeta med kompetensutveckling.

Add Kompetenshantering ger dig en tydlig översikt över alla medarbetares kompetenser. Alla kompetenser i översikten blir färgmarkerade utifrån giltighet. Innan ett intyg löper ut skickar Add automatiskt ut påminnelser till de ansvariga. Lösningen ska leva upp till de krav på utbildningsregister som finns inom ramen för ISO. Denna lösning ger ett samlat grepp om verksamhetens kompetenser och dess kompetensutveckling. 

Add kompetenshantering ger dig en tydlig översikt över dina kompetenser och intyg

Lista, sortera och gruppera i
Add Kompetenshantering 

För att få full kontroll på hela företagets kompetenser är Add en bra lösning för att kunna lista, sortera och gruppera utifrån kompetens, person eller organisationsenhet. Då kan du enkelt söka på era medarbetares färdigheter och alltid välja rätt person till rätt projekt. Då är det också snabbt att se vilka intyg som behöver bli förnyade och vem som äger dem.

Se enkelt när intyg slutar gälla 

I Add Kompetenshantering lägger man själv upp kompetenser. Du kan enkelt ladda upp intyg och visa dessa för respektive person och för varje kompetens. Tack vare tidsstyrningen i Add kan systemet automatiskt hålla ordning på när ett intyg slutar gälla. Add visar detta genom färger och statusändringar.

Add Kompetenshantering
Add Kompetenshantering samlar alla kompetenser i en och samma plattform

Godkännande vid registrering av intyg 

Det går att bestämma om medarbetarna själva ska kunna registrera intyg på kompetenser eller om det ska ske centralt. Det går att bifoga intyg som inkluderar ett godkännande steg för att intyget ska vara giltigt.

Fördelar med Add Kompetenshantering

Du får en fullständig överblick av medarbetares kompetenser

Fullständig översikt

Add Kompetenshantering ger dig en överblick över medarbetares kompetenser för att effektivt identifiera och använda medarbetarnas styrkor.

Add kompetenshantering har en enkel giltighetstidshantering av kompetenser med automatiska påminnelser

Giltighetstidshantering med påminnelser

Lösningen förenklar hanteringen av tidsbegränsade kompetenser genom att skicka påminnelser till ansvariga. Färgmarkera kompetenser efter deras giltighet vilket ger dig en tydlig överblick över vilka kompetenser som behöver bli uppdaterade.

Add Kompetenshantering uppfyller kraven inom ISO kraven

Överensstämmelse med ISO-krav

Add Kompetenshantering är utformad för att uppfylla kraven på utbildningsregister som är fastställda inom ISO-ramen. Detta säkerställer att din organisation är i överensstämmelse med dessa viktiga standarder.

Add Kompetenshantering ger dig en effektiv listning, sortering och gruppering av kompetenser.

Effektiv listning, sortering och gruppering

Genom att erbjuda möjligheten att lista, sortera och gruppera kompetenser utifrån olika kriterier, som kompetens, person eller organisationsenhet, ger Add dig full kontroll över företagets kompetenser. Det gör det enkelt att matcha rätt person till rätt projekt och att se vilka intyg som behöver bli förnyade.

Add Kompetenshantering automatiserar  hanteringen av kompetenser.

Automatiserad hantering

Add Kompetenshantering gör det enkelt att lägga upp kompetenser och intyg. Genom tidsstyrning i systemet kan du automatiskt spåra när intyg slutar gälla, vilket visar sig genom färger och statusändringar.

Det är anpassningsbar registrering och godkännande av intyg i Add Kompetenshantering

Anpassningsbar registrering och godkännande av intyg

Du har flexibiliteten att bestämma om medarbetarna själva ska kunna registrera intyg på kompetenser eller om det ska göras centralt. Intyg kan bifogas och inkluderar ett godkännandesteg för att säkerställa att intygen är giltiga och korrekt hanteras.

Kundrekommendationer

Om man önskar sig en användarvänlig plattform där man kan samla allt i en och samma plattform, då är Add väl investerade pengar. Det är lätt att komma igång, det går att anpassa efter verksamheteten och man kan växa med Add. Det är bra support där man får snabba svar och det är kort handlingstid. Jag har bara positivt att säga.


Linda Lundman, Candor

Jag är jättenöjd med Add och rekommenderar det varmt till andra vård och omsorgsbolag som behöver ett lätthanterligt ledningssystem. Skulle det vara
något får man snabb återkoppling och det finns möjligheter att växa med systemet.


Karina Axe, Steg för Steg

Add Ledningssystem är komplett och kostnadseffektivt – det är verkligen mycket värde för pengarna. Dessutom är det lika enkelt att lära sig som Outlook! Jag rekommenderar varmt att välja Add Ledningssystem, särskilt för ISO, eftersom det sparar tid och låter oss växa med systemet!


Poyan Sandell, Catch Me

Vi har tidigare haft Reklamationer/Avvikelser/Klagomål i Excel. Genom att ”automatisera” blir hanteringen effektivare. Viktiga aspekter när vi valde Add var systemets flexibilitet och Addsystems vilja och förmåga att support.

Nevena Ratkov, Bring Cargo

Add hjälper oss att få ut nyheter i organisationen på ett snabbt sätt samt förenklar vårt arbete med intern info och ledighetshantering samt registrering av avvikelser.

Robert Hill, Doktorama

Det bästa med Add är att det är väldigt lättarbetat och lättanvänt. Alla har lätt för att hitta den sökta informationen, vilket hjälper verksamheten med tidsbesparing, effektivitet och att göra rätt. Vi kan också på ett enkelt sätt se om information går fram.

Freddy Jensen, Euromaster

Det bästa med Add är att vi har alla reklamationer på ett ställe och svart på vitt när de skickades in och vilket flöde som ärendet har behandlats i. Inget glöms bort. Det är logiskt så alla förstår det utan någon ”kurs” i hur det fungerar.

Tina Flodins, GBJ Bygg

Add ger användaren en smidig komplett bild över företaget. Enkelt för administratörer att delge information på ett strukturerat sätt. Håller organisationen uppdaterad och informerad.

Björn Källström, Orrefors

Det bästa med Add är totaleffektiveten, hög grad av verksamhetsnytta kombinerat med relativt låga administrationsinsatser. Ett bra och lättillgängligt systemstöd för våra verksamhetssystem, avvikelsehantering och allmän informationsspridning till personalen.

Mikael Jonsson, Gunnebo Fastening

Bra respons på aktiviteter som behöver lösas. Vi har fått bättre styrning av vår hantering av uppgifter.

Ingela Johansson, Nexans

Det är möjligt att snabbt och enkelt ge återkoppling och information till alla medarbetare inom organisationen samtidigt. Att kunna ha en tillgänglig styrning när medarbetarna är på fältet, och samla material och sprida kunskap i en gemensam plattform.

Elaine Snahr Bryntesson, Olivia hemtjänst

Då vi är utspridda över hela Sverige så blir Add en gemensam plattform. Add löser våra problem genom att allt finns och framförallt sparas/arkiveras på ett ställe.

Jessica Andersson, Rekal

Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering, möteshantering, process- och ärendehantering m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhålla även komplicerade integrerade ledningssystem. Vi har med hjälp av Add fått god ordning och högre effektivitet i verksamheten.


Rickard Wester, Västervik Energi & Miljö