Add

Kompetenshantering

Lägg in, kom åt och dela relevant information med minimalt antal klick

Full översikt över medarbetarnas färdigheter 

Add Kompetenshantering hjälper till att på ett smidigt sätt hålla ordning på alla medarbetares olika kompetenser.  

Med Add Kompetenshantering erhålls en tydlig överblick och för kompetenser som har viss giltighetstid får de ansvariga i god tid påminnelser från systemet och de färgmarkeras utifrån giltighet. Lösningen ska leva upp till de krav på utbildningsregister som finns inom ramen för ISO. Denna lösning ger ett samlat grepp om verksamhetens kompetenser och dess kompetensutveckling. 

Add ledningssystem - Kompetenshantering diplom

Lista, sortera och gruppera i Add Kompetenshantering 

För att få full kontroll på hela företagets kompetenser är Add en bra lösning för att kunna lista, sortera och gruppera utifrån kompetens, person eller organisationsenhet. Då kan ni enkelt söka på era medarbetares färdigheter och alltid välja rätt person till rätt projekt. Det går då även snabbt att se vems eller vilkas intyg som behöver förnyas.

Se enkelt när intyg slutar gälla 

I Add Kompetenshantering lägger man själv upp kompetenser. Intyg kan laddas upp och visas för respektive person och för varje kompetens. Tack vare tidsstyrningen i Add kan systemet automatiskt hålla ordning på när ett intyg slutar gälla. Detta visas genom färger och statusändringar. 

Add ledningssystem - Kompetenshantering översikt
Add ledningssystem - kompetenshantering

Godkännande vid registrering av intyg 

Det går att bestämma om medarbetarna själva ska kunna registrera intyg på kompetenser eller om det ska göras centralt. Intyg kan bifogas och inkluderar ett godkännandesteg för att intyget ska vara giltigt.  

Fördelar med Add ledningssystem

Add ledningssystem- trygg förvaring

Trygg förvaring

I en och samma webbplattform kan du samla in, organisera och lagra all information var och när som helst, med dagliga backuper.

Add ledningssystem- Tydlig prisbild

Tydlig prisbild

Ingen licenskostnad, bara en löpande månadsavgift och 3 månaders löpande uppsägningstid.

Add ledningssystem- sparad tid

Sparad tid

Med ett användarvänligt ledningssystem får du mer tid över till att fokusera och lägga tid på det mer viktiga i verksamheten.

Add ledningssystem- skalbarhet

Skalbarhet

Utgå från det ni behöver idag och bygg på med färdiga lösningar allteftersom eller förändra de ni har. Med denna flexibilitet kan Add lätt anpassas till just din verksamhets specifika behov.

Add ledningssystem-bättre samarbete

Bättre samarbete

Systemet underlättar och förtydligar varje medarbetares roll och ansvar. Ni kan effektivt samarbeta med ärenden och dokument och får uppgifter direkt på startsidan och med länkar via e-post.

Add ledningssystem lättillgänglighet

Lättillgänglighet

Add tillhandahålls som en molntjänst med drift inom Sverige och du slipper därmed krångliga uppkopplingar och installationer. Kom lätt åt ert system via dator, surfplatta eller mobil.

Kundrekommendationer

Vi har tidigare haft Reklamationer/Avvikelser/Klagomål i Excel. Genom att ”automatisera” blir hanteringen effektivare. Viktiga aspekter när vi valde Add var systemets flexibilitet och Addsystems vilja och förmåga att support.

Nevena Ratkov, Bring Cargo

Add hjälper oss att få ut nyheter i organisationen på ett snabbt sätt samt förenklar vårt arbete med intern info och ledighetshantering samt registrering av avvikelser.

Robert Hill, Doktorama

Det bästa med Add är att det är väldigt lättarbetat och lättanvänt. Alla har lätt för att hitta den sökta informationen, vilket hjälper verksamheten med tidsbesparing, effektivitet och att göra rätt. Vi kan också på ett enkelt sätt se om information går fram.

Freddy Jensen, Euromaster

Det bästa med Add är att vi har alla reklamationer på ett ställe och svart på vitt när de skickades in och vilket flöde som ärendet har behandlats i. Inget glöms bort. Det är logiskt så alla förstår det utan någon ”kurs” i hur det fungerar.

Tina Flodins, GBJ Bygg

Add ger användaren en smidig komplett bild över företaget. Enkelt för administratörer att delge information på ett strukturerat sätt. Håller organisationen uppdaterad och informerad.

Björn Källström, Orrefors

Det bästa med Add är totaleffektiveten, hög grad av verksamhetsnytta kombinerat med relativt låga administrationsinsatser. Ett bra och lättillgängligt systemstöd för våra verksamhetssystem, avvikelsehantering och allmän informationsspridning till personalen.

Mikael Jonsson, Gunnebo Fastening

Bra respons på aktiviteter som behöver lösas. Vi har fått bättre styrning av vår hantering av uppgifter.

Ingela Johansson, Nexans

Det är möjligt att snabbt och enkelt ge återkoppling och information till alla medarbetare inom organisationen samtidigt. Att kunna ha en tillgänglig styrning när medarbetarna är på fältet, och samla material och sprida kunskap i en gemensam plattform.

Elaine Snahr Bryntesson, Olivia hemtjänst

Då vi är utspridda över hela Sverige så blir Add en gemensam plattform. Add löser våra problem genom att allt finns och framförallt sparas/arkiveras på ett ställe.

Jessica Andersson, Rekal

Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering, möteshantering, process- och ärendehantering m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhålla även komplicerade integrerade ledningssystem. Vi har med hjälp av Add fått god ordning och högre effektivitet i verksamheten.


Rickard Wester, Västervik Energi & Miljö