Add

Besiktning och Kalibrering

Lägg in, kom åt och dela relevant information med minimalt antal klick

Arbeta effektivt med checklistor i Add Besiktning och Kalibrering

Add Besiktning och Kalibrering kan användas för två något skilda områden och med lite olika terminologi men är samma kraftfulla men lättarbetade lösning. En besiktning eller t ex ett verktyg läggs upp med olika förvalda kategoriseringar och med notering om det som ska göras förebyggande underhåll eller behovsstyrda kontroller.

Information kring plats, organisationsenhet, nummer, samt eventuell märkning kan göras och det går självklart även att bifoga dokument eller bilder. Desutom kan man koppla in befintliga instruktioner i Add till en viss kontroll eller bifoga externa dokument.  

Därefter väljer man om den ska kontrolleras vid behov, före användning eller med visst kontrollintervall. Väljer man det sistnämnda så får man alternativ för att välja antal månader och när man ska få påminnelse om kommande kontroll, samt vem som är kontrollansvarig. Alla objekt som ska kontrolleras ligger sedan i olika översikter så att man lätt kan följa upp vilka som är kommande kontroller och raderna visas i olika färger utifrån status. 

Besiktning/Kalibrering i Add

Missa inget viktigt med Add Besiktning och Kalibrering!

Du kan säkerställa att ingen viktig information missas genom att skapa anpassade checklistor för varje produkt i Add Besiktning och Kalibrering. I varje lista kan du enkelt beskriva vad som behöver göras, bestämma ett tidsintervall när besiktningen/kalibreringen ska utföras och tilldela listan en ansvarig. Du kan även bifoga bilder eller dokument för att tydliggöra vad som ska göras.  

Det är enkelt att utföra besiktning och kalibrering 

Den ansvarige får upp uppgiften på sin startsida och kan sedan utföra besiktningen/kalibreringen av produkten på telefonen.  Det möjliggör att personen enkelt kan skriva ner observationer, ta kort på eventuella avvikelser och skapa åtgärdslistor vid behov.

Att ha allt samlat i ett system skapar en tydlig struktur som gör det enkelt för nästa person att analysera och följa upp datan. På så sätt har du all data om en produkt samlat på ett ställe och du kan enkelt se dess tidigare besiktningshistorik

Besiktning/Kalibrering påminelser

Fördelar med Add ledningssystem

Add ledningssystem- trygg förvaring

Trygg förvaring

I en och samma webbplattform kan du samla in, organisera och lagra all information var och när som helst, med dagliga backuper.

Add ledningssystem- Tydlig prisbild

Tydlig prisbild

Ingen licenskostnad, bara en löpande månadsavgift och 3 månaders löpande uppsägningstid.

Add ledningssystem- sparad tid

Sparad tid

Med ett användarvänligt ledningssystem får du mer tid över till att fokusera och lägga tid på det mer viktiga i verksamheten.

Add ledningssystem- skalbarhet

Skalbarhet

Utgå från det ni behöver idag och bygg på med färdiga lösningar allteftersom eller förändra de ni har. Med denna flexibilitet kan Add lätt anpassas till just din verksamhets specifika behov.

Add ledningssystem-bättre samarbete

Bättre samarbete

Systemet underlättar och förtydligar varje medarbetares roll och ansvar. Ni kan effektivt samarbeta med ärenden och dokument och får uppgifter direkt på startsidan och med länkar via e-post.

Add ledningssystem lättillgänglighet

Lättillgänglighet

Add tillhandahålls som en molntjänst med drift inom Sverige och du slipper därmed krångliga uppkopplingar och installationer. Kom lätt åt ert system via dator, surfplatta eller mobil.

Kundrekommendationer

Vi har tidigare haft Reklamationer/Avvikelser/Klagomål i Excel. Genom att ”automatisera” blir hanteringen effektivare. Viktiga aspekter när vi valde Add var systemets flexibilitet och Addsystems vilja och förmåga att support.

Nevena Ratkov, Bring Cargo

Add hjälper oss att få ut nyheter i organisationen på ett snabbt sätt samt förenklar vårt arbete med intern info och ledighetshantering samt registrering av avvikelser.

Robert Hill, Doktorama

Det bästa med Add är att det är väldigt lättarbetat och lättanvänt. Alla har lätt för att hitta den sökta informationen, vilket hjälper verksamheten med tidsbesparing, effektivitet och att göra rätt. Vi kan också på ett enkelt sätt se om information går fram.

Freddy Jensen, Euromaster

Det bästa med Add är att vi har alla reklamationer på ett ställe och svart på vitt när de skickades in och vilket flöde som ärendet har behandlats i. Inget glöms bort. Det är logiskt så alla förstår det utan någon ”kurs” i hur det fungerar.

Tina Flodins, GBJ Bygg

Add ger användaren en smidig komplett bild över företaget. Enkelt för administratörer att delge information på ett strukturerat sätt. Håller organisationen uppdaterad och informerad.

Björn Källström, Orrefors

Det bästa med Add är totaleffektiveten, hög grad av verksamhetsnytta kombinerat med relativt låga administrationsinsatser. Ett bra och lättillgängligt systemstöd för våra verksamhetssystem, avvikelsehantering och allmän informationsspridning till personalen.

Mikael Jonsson, Gunnebo Fastening

Bra respons på aktiviteter som behöver lösas. Vi har fått bättre styrning av vår hantering av uppgifter.

Ingela Johansson, Nexans

Det är möjligt att snabbt och enkelt ge återkoppling och information till alla medarbetare inom organisationen samtidigt. Att kunna ha en tillgänglig styrning när medarbetarna är på fältet, och samla material och sprida kunskap i en gemensam plattform.

Elaine Snahr Bryntesson, Olivia hemtjänst

Då vi är utspridda över hela Sverige så blir Add en gemensam plattform. Add löser våra problem genom att allt finns och framförallt sparas/arkiveras på ett ställe.

Jessica Andersson, Rekal

Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering, möteshantering, process- och ärendehantering m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhålla även komplicerade integrerade ledningssystem. Vi har med hjälp av Add fått god ordning och högre effektivitet i verksamheten.


Rickard Wester, Västervik Energi & Miljö