Add Besiktning och Kalibrering

Säkra kvalité och noggrannhet
med Besiktning och Kalibrering

Organisera produkter och utrustning med beskrivningar, kategorier och relevant information.
Skapa kontrollintervall och ansvarsområden för att minimera risken för missade kontroller och besiktningar.

Arbeta effektivt med checklistor i Add Besiktning och Kalibrering

Besiktning och Kalibrering erbjuder två något olika områden och använder lite olika terminologi, men utgör samma kraftfulla och lättanvända lösning. Du kan konfigurera en besiktning eller ett verktyg med olika fördefinierade kategorier och notera vad du behöver göra för förebyggande underhåll eller behovsstyrda kontroller.

Du kan lägga upp information kring plats, organisationsenhet, nummer, samt eventuell märkning och det går självklart även att bifoga dokument eller bilder. Dessutom kan du koppla in befintliga instruktioner i Add till en viss kontroll eller bifoga externa dokument.  

Därefter väljer du om du ska kontrollera den vid behov, innan användning eller med ett visst kontrollintervall. Väljer man det sistnämnda så får man alternativ för att välja antal månader och när man ska få påminnelse om kommande kontroll, samt vem som är kontrollansvarig. Alla objekt som du ska kontrollera ligger sedan i olika översiktslistor så att du enkelt kan följa upp vilka som är kommande kontroller. Översiktslistorna är uppdelade i olika färger utifrån dess status.

Besiktning/Kalibrering i Add

Missa inget viktigt med Add Besiktning och Kalibrering!

Du kan säkerställa att du inte missar någon viktig information genom att skapa anpassade checklistor för varje produkt i Add Besiktning och Kalibrering. I varje lista kan du enkelt beskriva vad du ska göra, sätta ett tidsintervall när besiktningen/kalibreringen ska utföras samt tilldela listan en ansvarig. Du kan även bifoga bilder eller dokument för att göra uppgiften tydligare. 

Det är enkelt att utföra besiktning och kalibrering 

Den ansvarige får upp uppgiften på sin startsida och kan sedan utföra besiktningen/kalibreringen av produkten på telefonen.  Det möjliggör att personen enkelt kan skriva ner observationer, ta kort på eventuella avvikelser och skapa åtgärdslistor vid behov.

Att ha allt samlat i ett system skapar en tydlig struktur som gör det enkelt för nästa person att analysera och följa upp datan. På så sätt har du all data om en produkt samlat på ett ställe och du kan enkelt se dess tidigare besiktningshistorik

Besiktning/Kalibrering påminelser

Fördelar med Add Besiktning och Kalibrering

Enkelt utförande

Med Add Besiktning och Kalibrering är besiktning och kalibrering av produkter enkel att genomföra. Den ansvarige har snabb tillgång till informationen på sin startsida och kan använda sin telefon för att genomföra processen. Detta gör det smidigt att dokumentera observationer, inklusive att ta bilder av eventuella avvikelser och skapa åtgärdslistor vid behov.

Strukturerad datalagring

Genom att samla all data i ett system får du en klar struktur över informationen. Det underlättar för nästa person att analysera och följa upp data för varje produkt. Den tidigare besiktningshistoriken för produkten är enkelt åtkomlig och sparad på ett ställe.

Anpassade checklistor

Med Add Besiktning och Kalibrering kan du skapa skräddarsydda checklistor för varje produkt med detaljer om uppgifter, besiktnings-/kalibreringsintervall och ansvariga personer. Du kan också enkelt bifoga bilder eller dokument för att tydliggöra arbetsuppgifterna.

Effektiv användning av checklistor

Plattformen gör checklistor för besiktning och kalibrering effektiva. Den är anpassningsbar för olika områden och terminologi, samtidigt kraftfull och användarvänlig. Information som plats, nummer och märkning lagras enkelt. Du kan också koppla befintliga instruktioner i Add till specifika kontroller eller bifoga externa dokument.

Flexibla kontrollintervall


Add Besiktning och Kalibrering låter dig anpassa kontrollintervallen för produkterna. Du kan göra kontroller vid behov, före användning eller enligt ett specificerat intervall. Vid det sistnämnda alternativet kan du ange antal månader, påminnelsefrekvens och ansvarig person.

Översikt och statushantering

Du kan enkelt följa upp kommande kontroller i en tydlig översiktslista med färgkodade rader som visar besiktningens/kalibreringens status. Det ger visuell indikation om framsteg och aktuell status, vilket säkerställer att ingen viktig information går förlorad och att varje besiktning/kalibrering utförs effektivt och noggrant.

Kundrekommendationer

Add Ledningssystem är komplett och kostnadseffektivt – det är verkligen mycket värde för pengarna. Dessutom är det lika enkelt att lära sig som Outlook! Jag rekommenderar varmt att välja Add Ledningssystem, särskilt för ISO, eftersom det sparar tid och låter oss växa med systemet!


Poyan Sandell, Catch Me

Vi har tidigare haft Reklamationer/Avvikelser/Klagomål i Excel. Genom att ”automatisera” blir hanteringen effektivare. Viktiga aspekter när vi valde Add var systemets flexibilitet och Addsystems vilja och förmåga att support.

Nevena Ratkov, Bring Cargo

Add hjälper oss att få ut nyheter i organisationen på ett snabbt sätt samt förenklar vårt arbete med intern info och ledighetshantering samt registrering av avvikelser.

Robert Hill, Doktorama

Det bästa med Add är att det är väldigt lättarbetat och lättanvänt. Alla har lätt för att hitta den sökta informationen, vilket hjälper verksamheten med tidsbesparing, effektivitet och att göra rätt. Vi kan också på ett enkelt sätt se om information går fram.

Freddy Jensen, Euromaster

Det bästa med Add är att vi har alla reklamationer på ett ställe och svart på vitt när de skickades in och vilket flöde som ärendet har behandlats i. Inget glöms bort. Det är logiskt så alla förstår det utan någon ”kurs” i hur det fungerar.

Tina Flodins, GBJ Bygg

Add ger användaren en smidig komplett bild över företaget. Enkelt för administratörer att delge information på ett strukturerat sätt. Håller organisationen uppdaterad och informerad.

Björn Källström, Orrefors

Det bästa med Add är totaleffektiveten, hög grad av verksamhetsnytta kombinerat med relativt låga administrationsinsatser. Ett bra och lättillgängligt systemstöd för våra verksamhetssystem, avvikelsehantering och allmän informationsspridning till personalen.

Mikael Jonsson, Gunnebo Fastening

Bra respons på aktiviteter som behöver lösas. Vi har fått bättre styrning av vår hantering av uppgifter.

Ingela Johansson, Nexans

Det är möjligt att snabbt och enkelt ge återkoppling och information till alla medarbetare inom organisationen samtidigt. Att kunna ha en tillgänglig styrning när medarbetarna är på fältet, och samla material och sprida kunskap i en gemensam plattform.

Elaine Snahr Bryntesson, Olivia hemtjänst

Då vi är utspridda över hela Sverige så blir Add en gemensam plattform. Add löser våra problem genom att allt finns och framförallt sparas/arkiveras på ett ställe.

Jessica Andersson, Rekal

Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering, möteshantering, process- och ärendehantering m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhålla även komplicerade integrerade ledningssystem. Vi har med hjälp av Add fått god ordning och högre effektivitet i verksamheten.


Rickard Wester, Västervik Energi & Miljö