Visselblåsning

Nyhetshantering
Nyhetshantering
ADD VISSELBLÅSNING
RAPPORTERA IN MISSFÖRHÅLLANDEN ANONYMT

För att göra det enkelt för medarbetare att rapportera in någon form av missförhållande internt, så finns nu ett smidigt tillval i Add.

 

Du kan rapportera in ärenden anonymt från en knapp på användarnas startsida. Det formulär användaren fyller i består av en beskrivande text, kategorisering av ärendet samt ett fritextfält för beskrivning.

När formuläret skapas så hanteras det på ett särskilt sätt så att det blir helt anonymt. Ingen användarkoppling loggas heller i databasen i Add.

Ärendet skickas automatiskt till utsedd person

Det ärende som skapas skickas automatiskt vidare till den person ni utsett inom er organisation. Den personen får som alltid upp det som en uppgift i ”Mina uppgifter”. Denne kan sedan flagga av ärendet och ta det vidare manuellt.

 

Den utsedda personen och eventuellt en annan grupp kan se de ärende som skapats i en översikt för pågående ärenden och en för avslutade ärenden. Dock finns ingen koppling till vem som rapporterat in uppgiften kvar.

Enkel men uppskattad

Denna funktion har använts av våra kunder sedan 2018 men har nu uppdaterats för att leva upp till de formella krav som tillkommit därefter.