Visselblåsning

Nyhetshantering
Nyhetshantering
ADD VISSELBLÅSNING
RAPPORTERA IN MISSFÖRHÅLLANDEN ANONYMT

För att göra det enkelt för medarbetare eller extern person att rapportera in någon form av missförhållande internt, finns nu ett smidigt tillval i Add.

 

I en komplett lösning går det att anonymt rapportera ett missförhållande från Add eller från valfri plats. Det formulär användaren fyller i består av en beskrivande text, kategorisering av ärendet samt ett fritextfält för beskrivning.

 

Ärendet hanteras sedan vidare internt i flera steg med strikt behörighet, samt automatiska påminnelser och borttagande av äldre ärenden.

Ärendet skickas automatiskt till utsedda personer

Det ärende som skapas skickas automatiskt vidare till den eller de personer ni utsett inom er organisation. Den som gör anmälan kan alltid se vilka som kommer att kunna läsa och hantera ärendet.

Mottagarna påminns om att hantera inkommit ärende inom viss tid och att definiera vidare åtgärd. Formulär finns för dessa steg och det går att i en kontrollpanel bestämma vilka fält och kategorier som ska användas.

Lev upp till yttre krav med lösningen

För att leva upp till legala krav finns inställningar för att radera ärenden efter viss tid och att fastställa tid då ärendet ska ha påbörjats.

Vi har tillhandahållit en lösning för visselblåsning sedan år 2018 för våra kunder och uppdaterar den med nya funktioner i takt med att kraven förändras.