Add Visselblåsning

Bygg förtroende med ett enkelt visselblåsarsystem

Rapportera anonymt direkt i Add Visselblåsning och ansvariga hanterar ärendet smidigt och i enlighet med lagkrav. Ett diskret visselblåsarsystem för små och stora organisationer.

Rapportera misstänkta oenigheter anonymt med Add Visselblåsning

Gör det enkelt för medarbetare och extern person att rapportera farhågor om missförhållanden med ett visselblåsarsystem.

Med Add får du en rapporteringskanal som uppfyller kraven enligt gällande lag. I visselblåsarsystemet kan du hantera rutiner för visselblåsning och inkomna ärenden om till exempel oro, missämja och misstänkta överträdelser.

Rapportering sker i ett formulär via en länk på verksamhetens hemsida eller direkt i Add. Det består av en beskrivande text, kategorisering av ärendet samt ett fritextfält.

Visselblåsning i Add

Ärende går automatiskt till utsedda personer

Visselblåsarsystemet skickar automatiskt vidare ärendet till den eller de personer inom organisationen som är utsedda till mottagare. Den som gör anmälan kan alltid se vilka som kommer att kunna läsa och hantera ärendet. Därefter blir mottagarna påminda om att hantera inkommit ärende inom viss tid och att definiera vidare åtgärd. Det finns formulär för alla steg och det går att i en kontrollpanel bestämma vilka fält och kategorier som du vill använda.

Lev upp till yttre krav med Add som visselblåsarsystem

För att leva upp till kraven i visselblåsarlagen finns inställningar som möjliggör radering av ärenden efter viss tid och fastställande av starttid för ärendet. Vi har tillhandahållit Add Visselblåsning sedan år 2018 och vi arbetar kontinuerligt med att uppdatera lösningen med nya funktioner i takt med att kraven blir förändrade.

Visselblåsning i Add

Fördelar med Add Visselblåsning

Add Visselblåsning enligt gällande lagar

Enligt gällande lagar

Add Visselblåsning är skapat enligt gällande lagar och ger inställningar för att uppfylla legala krav. Du kan enkelt ställa in raderingstid och ärendets starttid. Det säkerställer att din organisation följer visselblåsarlagen.

Effektiv ärendehantering i Add Visselblåsning

Effektiv ärendehantering

Visselblåsarsystemet skickar automatiskt ärenden till rätt personer, effektiviserar processen och ger anmälaren insyn i ärendets hantering. Mottagarna påminns om att agera inom en bestämd tidsram, vilket snabbar upp handläggningen.

Add Visselblåsning tillåter anonym rapportering

Anonym rapportering

Add Visselblåsning låter dig anonymt rapportera missförhållanden, vilket skapar en trygg plattform för medarbetare och externa personer. Den enkla rapporteringsprocessen främjar öppenhet och förtroende

Komplett lösning

Add Visselblåsning gör det möjligt att anonymt rapportera missförhållanden från Add eller via en extern länk på företagets hemsida. Det inkluderar användarvänliga formulär med beskrivning, ämneskategori och fritextfält för detaljerad information.

Add Visselblåsning ger dig ökad medvetenhet

Ökad medvetenhet

Genom att erbjuda en enkel och anonym rapporteringskanal ökar visselblåsarsystemet medvetenheten om eventuella oenigheter inom organisationen. Det möjliggör tidig upptäckt och intervention vid problem.

Add Visselblåsning ger dig full kontroll och konfiguration

Kontroll och konfiguration

Genom en kontrollpanel kan du anpassa fält och kategorier. Det ger dig möjlighet att skräddarsy rapporteringsprocessen efter organisationens specifika krav och förbättrar därmed användarupplevelsen.

Kundrekommendationer

Add Ledningssystem är komplett och kostnadseffektivt – det är verkligen mycket värde för pengarna. Dessutom är det lika enkelt att lära sig som Outlook! Jag rekommenderar varmt att välja Add Ledningssystem, särskilt för ISO, eftersom det sparar tid och låter oss växa med systemet!


Poyan Sandell, Catch Me

Vi har tidigare haft Reklamationer/Avvikelser/Klagomål i Excel. Genom att ”automatisera” blir hanteringen effektivare. Viktiga aspekter när vi valde Add var systemets flexibilitet och Addsystems vilja och förmåga att support.

Nevena Ratkov, Bring Cargo

Add hjälper oss att få ut nyheter i organisationen på ett snabbt sätt samt förenklar vårt arbete med intern info och ledighetshantering samt registrering av avvikelser.

Robert Hill, Doktorama

Det bästa med Add är att det är väldigt lättarbetat och lättanvänt. Alla har lätt för att hitta den sökta informationen, vilket hjälper verksamheten med tidsbesparing, effektivitet och att göra rätt. Vi kan också på ett enkelt sätt se om information går fram.

Freddy Jensen, Euromaster

Det bästa med Add är att vi har alla reklamationer på ett ställe och svart på vitt när de skickades in och vilket flöde som ärendet har behandlats i. Inget glöms bort. Det är logiskt så alla förstår det utan någon ”kurs” i hur det fungerar.

Tina Flodins, GBJ Bygg

Add ger användaren en smidig komplett bild över företaget. Enkelt för administratörer att delge information på ett strukturerat sätt. Håller organisationen uppdaterad och informerad.

Björn Källström, Orrefors

Det bästa med Add är totaleffektiveten, hög grad av verksamhetsnytta kombinerat med relativt låga administrationsinsatser. Ett bra och lättillgängligt systemstöd för våra verksamhetssystem, avvikelsehantering och allmän informationsspridning till personalen.

Mikael Jonsson, Gunnebo Fastening

Bra respons på aktiviteter som behöver lösas. Vi har fått bättre styrning av vår hantering av uppgifter.

Ingela Johansson, Nexans

Det är möjligt att snabbt och enkelt ge återkoppling och information till alla medarbetare inom organisationen samtidigt. Att kunna ha en tillgänglig styrning när medarbetarna är på fältet, och samla material och sprida kunskap i en gemensam plattform.

Elaine Snahr Bryntesson, Olivia hemtjänst

Då vi är utspridda över hela Sverige så blir Add en gemensam plattform. Add löser våra problem genom att allt finns och framförallt sparas/arkiveras på ett ställe.

Jessica Andersson, Rekal

Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering, möteshantering, process- och ärendehantering m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhålla även komplicerade integrerade ledningssystem. Vi har med hjälp av Add fått god ordning och högre effektivitet i verksamheten.


Rickard Wester, Västervik Energi & Miljö