Ledningssystem för vatten

Vatten

Add ledningssystem är plattformen för att enkelt kunna leda, planera, kontrollera, analysera och förbättra din verksamhet inom vatten

Ett enkelt ledningssystem för verksamheter inom vatten

För bolag och verksamheter som arbetar med dricksvatten och rening av avloppsvatten kan ett väl fungerande webbaserat ledningssystem underlätta ett strukturerat arbetssätt och minska kostnaderna. Add är ett användarvänligt ledningssystem för dig som arbetar inom vatten.

I 15 år har Addsystems framgångsrikt samarbetat med flera kunder inom VA, avfall och återvinning, oftast kommunala bolag som hanterar både hushållsavfall och återvinning i sina verksamheter.

Inom dessa områden värdesätter våra kunder att vårt ledningssystem är enkelt och smidigt att använda även för dem som inte är så insatta i det. Det är viktigt att snabbt kunna hitta rätt dokument och enkelt skapa nya ärenden. Det är många av våra kunder som arbetar enligt ISO 9001/14001/45001 och hanterar samtidigt många särskilda krav som är unika för kommunal verksamhet. Genom vår plattform Add blir detta arbete både effektivt och inspirerande för både administratörer och standardanvändare av ledningssystemet. 

Utvalda tillval inom ledningssystem för dig inom vatten

Notera att vi även kan ta fram helt anpassade lösningar frånsett det generella ledningssystemet med dokumenthantering, processer och ärendehantering. Utvalda och vanliga lösningar hos våra kunder inom dessa verksamheter är: 

  • Dokumenthantering 
  • Processer 
  • Avvikelsehantering 
  • Rondering 
  • Internrevision 
  • Visseblåsning 
  • Kundanpassade ärendelösningar

Vi är verksamma inom dessa områden

Populära lösningar till Add Ledningssystem

Dokumenthantering i Add

Har du tröttnat på att leta efter rätt dokument? Med Add dokumenthantering sparar du tid genom att samla alla dokument i en och samma plattform. På så sätt kan du arbeta med samma dokument, ge feedback och kommentera varandras arbeten på ett smidigt sätt. Läs mer här →

Ärendehantering

Vill du också få en översikt över dina ärenden, dokument och arbetsuppgifter? Add ärendehantering förenklar er planering och strukturering av arbetsuppgifter genom att du snabbt får en överblick över avvikelser och vad som är aktuellt. Läs mer här →

Processhantering

Vill du optimera arbetsflöden och minska risker? Med Add Processhantering kan du skapa en komplett beskrivning av organisationens aktiviteter, rutiner och resultat för att ge medarbetare en tydlig bild av företagets funktion. Undvik att missa viktiga steg och minimera risken för fel. Läs mer här →