Add

Processhantering

Optimera din verksamhet med Add Processhantering.
Du kan använda Add Processhantering som en
separat lösning eller som en del av Add ledningssystem.

Visualisera era processer
med Add Processhantering 

Add Processhantering ger dig möjlighet att skapa en tydlig beskrivning av organisationens processer och deras kopplingar till instruktioner och annan information.

Lösningen fungerar inte bara som ett ritverktyg, utan processträdet som du bygger upp blir en hierarki liknande en dokumentstruktur. Du kan sedan koppla ihop dem för att beskriva hur olika delar av verksamheten är sammankopplade.

Vårt processverktyg integrerar fullt ut med instruktioner och annan information i ditt kvalitetssystem och blir en grund för att söka information för alla medarbetare i organisationen. Att modellera och beskriva organisationens processer kan vara en omfattande uppgift, men med Add kan denna process förenklas. Du kan snabbt ändra processbeskrivningarna vid behov för att hålla informationen uppdaterad.

Processhantering i Add

Processhantering i Add

  • Arbetet görs direkt i webbläsaren
  • Alla centrala delar kan förändras
  • Klickbara processbeskrivningar
  • Enkel ”dra- och släpp”-hantering
  • Visualisera all struktur inom verksamheten
  • Koppla alla dokument till respektive process
  • Enkelt även för ovana datoranvändare

Processverktyget för kvalitetssystem


Add Processhantering är ett användarvänligt processhanteringssystem för att skapa processer på olika nivåer. Verktyget är integrerat med dokumenthantering och kravhantering enligt ISO, vilket gör det till det mest omfattande och integrerade stödet för organisationer som arbetar med kravhantering inom områden som kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Processhantering - sdata
Processhantering med diagram

Beskriv enkelt upp verksamheten i en processtruktur 

Med Add Processhantering kan du enkelt lägga upp hela processtrukturen. Du kan sedan arbeta utifrån verksamhetens processer på alla nivåer inom organisationen. All information som ingår i ledningssystemet kan kopplas till processerna om så önskas. Det gäller exempelvis, processägare, styrande dokument men även ärenden som är kopplade till en specifik process. På detta sätt blir Add Processhantering både beskrivande och en faktisk del av det dagliga arbetet. Dessutom är Add Processhantering helt integrerat med övriga delar av Addsystems ledningssystem.

Fördelar med Add ledningssystem

Add ledningssystem- trygg förvaring

Trygg förvaring

I en och samma webbplattform kan du samla in, organisera och lagra all information var och när som helst, med dagliga backuper.

Add ledningssystem- Tydlig prisbild

Tydlig prisbild

Ingen licenskostnad, bara en löpande månadsavgift och 3 månaders löpande uppsägningstid.

Add ledningssystem- sparad tid

Sparad tid

Med ett användarvänligt ledningssystem får du mer tid över till att fokusera och lägga tid på det mer viktiga i verksamheten.

Add ledningssystem- skalbarhet

Skalbarhet

Utgå från det ni behöver idag och bygg på med färdiga lösningar allteftersom eller förändra de ni har. Med denna flexibilitet kan Add lätt anpassas till just din verksamhets specifika behov.

Add ledningssystem-bättre samarbete

Bättre samarbete

Systemet underlättar och förtydligar varje medarbetares roll och ansvar. Ni kan effektivt samarbeta med ärenden och dokument och får uppgifter direkt på startsidan och med länkar via e-post.

Add ledningssystem lättillgänglighet

Lättillgänglighet

Add tillhandahålls som en molntjänst med drift inom Sverige och du slipper därmed krångliga uppkopplingar och installationer. Kom lätt åt ert system via dator, surfplatta eller mobil.

Kundrekommendationer

Vi har tidigare haft Reklamationer/Avvikelser/Klagomål i Excel. Genom att ”automatisera” blir hanteringen effektivare. Viktiga aspekter när vi valde Add var systemets flexibilitet och Addsystems vilja och förmåga att support.

Nevena Ratkov, Bring Cargo

Add hjälper oss att få ut nyheter i organisationen på ett snabbt sätt samt förenklar vårt arbete med intern info och ledighetshantering samt registrering av avvikelser.

Robert Hill, Doktorama

Det bästa med Add är att det är väldigt lättarbetat och lättanvänt. Alla har lätt för att hitta den sökta informationen, vilket hjälper verksamheten med tidsbesparing, effektivitet och att göra rätt. Vi kan också på ett enkelt sätt se om information går fram.

Freddy Jensen, Euromaster

Det bästa med Add är att vi har alla reklamationer på ett ställe och svart på vitt när de skickades in och vilket flöde som ärendet har behandlats i. Inget glöms bort. Det är logiskt så alla förstår det utan någon ”kurs” i hur det fungerar.

Tina Flodins, GBJ Bygg

Add ger användaren en smidig komplett bild över företaget. Enkelt för administratörer att delge information på ett strukturerat sätt. Håller organisationen uppdaterad och informerad.

Björn Källström, Orrefors

Det bästa med Add är totaleffektiveten, hög grad av verksamhetsnytta kombinerat med relativt låga administrationsinsatser. Ett bra och lättillgängligt systemstöd för våra verksamhetssystem, avvikelsehantering och allmän informationsspridning till personalen.

Mikael Jonsson, Gunnebo Fastening

Bra respons på aktiviteter som behöver lösas. Vi har fått bättre styrning av vår hantering av uppgifter.

Ingela Johansson, Nexans

Det är möjligt att snabbt och enkelt ge återkoppling och information till alla medarbetare inom organisationen samtidigt. Att kunna ha en tillgänglig styrning när medarbetarna är på fältet, och samla material och sprida kunskap i en gemensam plattform.

Elaine Snahr Bryntesson, Olivia hemtjänst

Då vi är utspridda över hela Sverige så blir Add en gemensam plattform. Add löser våra problem genom att allt finns och framförallt sparas/arkiveras på ett ställe.

Jessica Andersson, Rekal

Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering, möteshantering, process- och ärendehantering m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhålla även komplicerade integrerade ledningssystem. Vi har med hjälp av Add fått god ordning och högre effektivitet i verksamheten.


Rickard Wester, Västervik Energi & Miljö