Add Processhantering

Visualisera din verksamhet
med processhantering

Effektiv processhantering på alla nivåer i din verksamhet, smidigt och användarvänligt.

Få en tydlig överblick över din verksamhet med ett processhanteringsverktyg

Add Processhantering ger dig möjlighet att skapa en tydlig beskrivning av organisationens processer och deras kopplingar till instruktioner och annan information.

Lösningen fungerar inte bara som ett ritverktyg, utan processträdet som du bygger upp blir en hierarki liknande en dokumentstruktur. Du kan sedan koppla ihop dem för att beskriva hur olika delar av verksamheten är sammankopplade.

Vårt processverktyg integrerar fullt ut med instruktioner och annan information i ditt kvalitetssystem och blir en grund för att söka information för alla medarbetare i organisationen. Att modellera och beskriva organisationens processer kan vara en omfattande uppgift, men med Add kan denna process förenklas. Du kan snabbt ändra processbeskrivningarna vid behov för att hålla informationen uppdaterad.

Hur Processhanteirng ser ut i Add

Processhantering i Add

  • Arbetet görs direkt i webbläsaren
  • Alla centrala delar kan förändras
  • Klickbara processbeskrivningar
  • Enkel ”dra- och släpp”-hantering
  • Visualisera all struktur inom verksamheten
  • Koppla alla dokument till respektive process
  • Enkelt även för ovana datoranvändare

Integrerad Processhantering med Add Ledningssystem


Add Ledningssystem är en kraftfull och användarvänlig plattform som ger dig en översikt över din digitala information och ökar produktiviteten för ditt förbättringsarbete. Integrerat med dokumenthantering och ISO-kravhantering, blir Add Processhantering den mest omfattande lösningen för kravhantering inom områden som kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Utöver Processhanteringsverktyget använder våra kunder även Add Dokumenthantering, Add Ärendehantering och Add Intranät som centrala delar i Add Ledningssystem.

Använd Add Processhantering som en del av Add Ledningssystem
Andreas jobbar i processkartan i Add Processhantering

Beskriv enkelt upp verksamheten i en processtruktur 

Add Processhantering är en användarvänlig lösning för att skapa och hantera processer på olika nivåer inom din verksamhet. Du kan enkelt lägga upp och redigera hela processstrukturen, vilket ger dig en tydlig överblick över din verksamhet. Genom att koppla all information från ledningssystemet till processerna, inklusive processägare, styrande dokument och ärenden, blir Add Processhantering både beskrivande och en integrerad del av det dagliga arbetet

Anpassa hur du vill ha ditt processhanteringssystem

Du kan välja att anpassa Add Processhantering helt efter dina unika önskemål och krav. Med ett processhanteringssystem blir det enkelt för dig att optimera din processhantering och säkerställa effektivitet varje gång!

Anpassa Add Processhanteirng efter dina krav och önskemål

Hur Add Processhantering gör din arbetsdag lättare

Du kan koppla dokument direkt i processen i Add Processhantering

Koppla dokument direkt i processen

Det är enkel "dra och släpp" hantering i Processverktyget

Enkel ”dra och släpp” hantering

Add Processhantering ger dig tydligare och effektiviare processer

Främjar samarbete mellan medarbetare

Kundrekommendationer

Add Ledningssystem är komplett och kostnadseffektivt – det är verkligen mycket värde för pengarna. Dessutom är det lika enkelt att lära sig som Outlook! Jag rekommenderar varmt att välja Add Ledningssystem, särskilt för ISO, eftersom det sparar tid och låter oss växa med systemet!


Poyan Sandell, Catch Me

Vi har tidigare haft Reklamationer/Avvikelser/Klagomål i Excel. Genom att ”automatisera” blir hanteringen effektivare. Viktiga aspekter när vi valde Add var systemets flexibilitet och Addsystems vilja och förmåga att support.

Nevena Ratkov, Bring Cargo

Add hjälper oss att få ut nyheter i organisationen på ett snabbt sätt samt förenklar vårt arbete med intern info och ledighetshantering samt registrering av avvikelser.

Robert Hill, Doktorama

Det bästa med Add är att det är väldigt lättarbetat och lättanvänt. Alla har lätt för att hitta den sökta informationen, vilket hjälper verksamheten med tidsbesparing, effektivitet och att göra rätt. Vi kan också på ett enkelt sätt se om information går fram.

Freddy Jensen, Euromaster

Det bästa med Add är att vi har alla reklamationer på ett ställe och svart på vitt när de skickades in och vilket flöde som ärendet har behandlats i. Inget glöms bort. Det är logiskt så alla förstår det utan någon ”kurs” i hur det fungerar.

Tina Flodins, GBJ Bygg

Add ger användaren en smidig komplett bild över företaget. Enkelt för administratörer att delge information på ett strukturerat sätt. Håller organisationen uppdaterad och informerad.

Björn Källström, Orrefors

Det bästa med Add är totaleffektiveten, hög grad av verksamhetsnytta kombinerat med relativt låga administrationsinsatser. Ett bra och lättillgängligt systemstöd för våra verksamhetssystem, avvikelsehantering och allmän informationsspridning till personalen.

Mikael Jonsson, Gunnebo Fastening

Bra respons på aktiviteter som behöver lösas. Vi har fått bättre styrning av vår hantering av uppgifter.

Ingela Johansson, Nexans

Det är möjligt att snabbt och enkelt ge återkoppling och information till alla medarbetare inom organisationen samtidigt. Att kunna ha en tillgänglig styrning när medarbetarna är på fältet, och samla material och sprida kunskap i en gemensam plattform.

Elaine Snahr Bryntesson, Olivia hemtjänst

Då vi är utspridda över hela Sverige så blir Add en gemensam plattform. Add löser våra problem genom att allt finns och framförallt sparas/arkiveras på ett ställe.

Jessica Andersson, Rekal

Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering, möteshantering, process- och ärendehantering m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhålla även komplicerade integrerade ledningssystem. Vi har med hjälp av Add fått god ordning och högre effektivitet i verksamheten.


Rickard Wester, Västervik Energi & Miljö