Add

Ärendehantering

Lägg in, kom åt och dela relevant information med minimalt antal klick

Effektiv ärendehantering som ger dig en heltäckande översikt

Behöver ni ett ärendehanteringssystem (ÄHS) som förenklar er planering och strukturering av arbetsuppgifter? Plattformen Add är något för dig med höga krav på kvalitet men som ändå vill hålla det enkelt. 

Add är ett ärendehanteringssystem som hjälper dig att skapa ett anpassat arbetssätt. Du kan anpassa systemet utifrån dina egna behov och på så sätt effektivisera ditt företag. Skapa dig snabbt en överblick på vad som är aktuellt och synliggör avvikelser.  

Ärendehantering i Add

Ärendehantering i Add

 • Färdiga lösningar men kan även byggas från grunden
 • Rapporthantering med filtrerbara urval 
 • Påminnelsefunktioner och tidsstyrningar 
 • Översikt för att sortera, gruppera och filtrera 
 • En mängd inställningar kan göras direkt i en kontrollpanel 
 • All information är sökbar, inkl bifogade filer 
 • Rollstyrda behörigheter 
 • Villkorsstyrda menyer för enkel inrapportering 
 • Enkelhet för att engagera alla medarbetare 
 • Integration gentemot befintliga system 
 • Möjlighet att nyttja mobilkameran vid ärendeinrapportering 
 • En långsiktig lösning 

Få stöd i ditt dagliga arbetet

Det finns många fördelar med ett ärendehanteringssystem. Framförallt hjälper det dig att skapa struktur och effektivisera arbetssätten inom ditt företag. Du kan använda Add Ärendehantering för all möjlig information som ska hanteras i flera steg inom din organisation. Vanliga typer är: 

 • Avvikelser
 • Synpunkter
 • Revisioner
 • Reklamationer
 • Förbättringsförslag
Skapa ett nytt ärende i Add ärendehantering
Ärendehantering ger dig full översikt

Snabb översikt av alla ärenden

I Add finns flera färdigbyggda arbetsflöden tillgängliga, men vi kan också hjälpa till att bygga upp helt kundanpassade lösningar. Dessutom är Add ärendehanteringssystem lätt att använda och du kan enkelt kunna följa varje ärende hela vägen från start till mål. Genom att ha möjlighet att se ärendets status och vem som är ansvarig, kan du känna dig trygg i att överlämna ärenden och ha full kontroll över varje steg i processen. Detta ger extra trygghet för verksamheten, särskilt i händelse av exempelvis sjukdom.

Val av inställningar 

Ärendehanteringen kan anpassas på mängder av olika sätt i en kontrollpanel som en administratör kan hantera. Några av de inställningar du kan välja att lägga till är: 

 • Tidsstyrning för e-postpåminnelser 
 • Vilka som ska kunna ta emot ett ärende i respektive ärendesteg 
 • Styra mottagare i nästa ärendesteg utifrån val i ärendesteget 
 • Ändra kategorier och val i alla listor 
 • Formulera om automatiska e-postmeddelanden 
Ärendehantering med processkarta

Fördelar med Add ledningssystem

Add ledningssystem- trygg förvaring

Trygg förvaring

I en och samma webbplattform kan du samla in, organisera och lagra all information var och när som helst, med dagliga backuper.

Add ledningssystem- Tydlig prisbild

Tydlig prisbild

Ingen licenskostnad, bara en löpande månadsavgift och 3 månaders löpande uppsägningstid.

Add ledningssystem- sparad tid

Sparad tid

Med ett användarvänligt ledningssystem får du mer tid över till att fokusera och lägga tid på det mer viktiga i verksamheten.

Add ledningssystem- skalbarhet

Skalbarhet

Utgå från det ni behöver idag och bygg på med färdiga lösningar allteftersom eller förändra de ni har. Med denna flexibilitet kan Add lätt anpassas till just din verksamhets specifika behov.

Add ledningssystem-bättre samarbete

Bättre samarbete

Systemet underlättar och förtydligar varje medarbetares roll och ansvar. Ni kan effektivt samarbeta med ärenden och dokument och får uppgifter direkt på startsidan och med länkar via e-post.

Add ledningssystem lättillgänglighet

Lättillgänglighet

Add tillhandahålls som en molntjänst med drift inom Sverige och du slipper därmed krångliga uppkopplingar och installationer. Kom lätt åt ert system via dator, surfplatta eller mobil.

Kundrekommendationer

Vi har tidigare haft Reklamationer/Avvikelser/Klagomål i Excel. Genom att ”automatisera” blir hanteringen effektivare. Viktiga aspekter när vi valde Add var systemets flexibilitet och Addsystems vilja och förmåga att support.

Nevena Ratkov, Bring Cargo

Add hjälper oss att få ut nyheter i organisationen på ett snabbt sätt samt förenklar vårt arbete med intern info och ledighetshantering samt registrering av avvikelser.

Robert Hill, Doktorama

Det bästa med Add är att det är väldigt lättarbetat och lättanvänt. Alla har lätt för att hitta den sökta informationen, vilket hjälper verksamheten med tidsbesparing, effektivitet och att göra rätt. Vi kan också på ett enkelt sätt se om information går fram.

Freddy Jensen, Euromaster

Det bästa med Add är att vi har alla reklamationer på ett ställe och svart på vitt när de skickades in och vilket flöde som ärendet har behandlats i. Inget glöms bort. Det är logiskt så alla förstår det utan någon ”kurs” i hur det fungerar.

Tina Flodins, GBJ Bygg

Add ger användaren en smidig komplett bild över företaget. Enkelt för administratörer att delge information på ett strukturerat sätt. Håller organisationen uppdaterad och informerad.

Björn Källström, Orrefors

Det bästa med Add är totaleffektiveten, hög grad av verksamhetsnytta kombinerat med relativt låga administrationsinsatser. Ett bra och lättillgängligt systemstöd för våra verksamhetssystem, avvikelsehantering och allmän informationsspridning till personalen.

Mikael Jonsson, Gunnebo Fastening

Bra respons på aktiviteter som behöver lösas. Vi har fått bättre styrning av vår hantering av uppgifter.

Ingela Johansson, Nexans

Det är möjligt att snabbt och enkelt ge återkoppling och information till alla medarbetare inom organisationen samtidigt. Att kunna ha en tillgänglig styrning när medarbetarna är på fältet, och samla material och sprida kunskap i en gemensam plattform.

Elaine Snahr Bryntesson, Olivia hemtjänst

Då vi är utspridda över hela Sverige så blir Add en gemensam plattform. Add löser våra problem genom att allt finns och framförallt sparas/arkiveras på ett ställe.

Jessica Andersson, Rekal

Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering, möteshantering, process- och ärendehantering m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhålla även komplicerade integrerade ledningssystem. Vi har med hjälp av Add fått god ordning och högre effektivitet i verksamheten.


Rickard Wester, Västervik Energi & Miljö