Add

Avtalshantering

Lägg in, kom åt och dela relevant information med minimalt antal klick

Add Avtalshantering samlar alla era avtal på ett ställe

Add Avtalshantering är en komplett lösning för att samla alla avtal inom er organisation. Den kan erbjudas separat eller som ett tillval utöver andra delar i Add.

Med Add Avtalshantering får du automatiska påminnelser via mejl och på startsidan innan avtal förfaller. Dessutom gör vi det enkelt för dig att sortera och filtrera alla avtal baserat på de olika kategoriseringar och metadata som ni har valt.

Tack vare att alla dokument som laddas upp i Add indexeras, så går det även att göra fritextsökning i alla MS Office-dokument och även i textbaserade pdf-filer. Med denna funktionalitet kan du aktivt hålla koll på avtalens status, undvika förfall och snabbt hitta relevanta dokument, vilket leder till en effektiv och strukturerad avtalshantering i er verksamhet.

 

Avtalshantering i Add  statistik för avtal

Skapa fasta kategorier för avtal

Add Avtalshantering används främst för leverantörsavtal, och det är enkelt för administratören att skapa fasta kategorier för de olika avtalen. Om man önskar lägga upp kostnader per avtal och tidsperiod är detta möjligt, och det går även att delsummera utifrån de valda kategorierna.

Varje avtal kan läggas upp som antingen ett löpande eller ett tidsbegränsat avtal. Genom att använda de olika alternativen kan systemet skapa automatiska påminnelser, så att man inte riskerar att missa att säga upp eller omförhandla ett avtal i tid. Genom denna funktionalitet kan ni aktivt hantera era avtal och säkerställa att ni följer avtalsvillkoren och undviker onödiga förlängningar eller kostnader.

Enkel och säker avtalsadministration


För varje avtal kan du aktivt bestämma behörigheten att läsa och hantera det. Denna flexibilitet gör det möjligt att hantera både känsliga avtal och mer allmänna avtal i samma lösning.

För att ge dig en tydlig överblick över avtalen finns flera diagram och översikter tillgängliga. Dessa diagram och översikter gör det enkelt för dig att sortera, filtrera och gruppera alla avtal på ett smidigt sätt, vilket underlättar hanteringen och ger dig en effektiv och strukturerad översyn av alla dina avtal.

Avtalshantering i Add

Fördelar med Add ledningssystem

Add ledningssystem- trygg förvaring

Trygg förvaring

I en och samma webbplattform kan du samla in, organisera och lagra all information var och när som helst, med dagliga backuper.

Add ledningssystem- Tydlig prisbild

Tydlig prisbild

Ingen licenskostnad, bara en löpande månadsavgift och 3 månaders löpande uppsägningstid.

Add ledningssystem- sparad tid

Sparad tid

Med ett användarvänligt ledningssystem får du mer tid över till att fokusera och lägga tid på det mer viktiga i verksamheten.

Add ledningssystem- skalbarhet

Skalbarhet

Utgå från det ni behöver idag och bygg på med färdiga lösningar allteftersom eller förändra de ni har. Med denna flexibilitet kan Add lätt anpassas till just din verksamhets specifika behov.

Add ledningssystem-bättre samarbete

Bättre samarbete

Systemet underlättar och förtydligar varje medarbetares roll och ansvar. Ni kan effektivt samarbeta med ärenden och dokument och får uppgifter direkt på startsidan och med länkar via e-post.

Add ledningssystem lättillgänglighet

Lättillgänglighet

Add tillhandahålls som en molntjänst med drift inom Sverige och du slipper därmed krångliga uppkopplingar och installationer. Kom lätt åt ert system via dator, surfplatta eller mobil.

Kundrekommendationer

Vi har tidigare haft Reklamationer/Avvikelser/Klagomål i Excel. Genom att ”automatisera” blir hanteringen effektivare. Viktiga aspekter när vi valde Add var systemets flexibilitet och Addsystems vilja och förmåga att support.

Nevena Ratkov, Bring Cargo

Add hjälper oss att få ut nyheter i organisationen på ett snabbt sätt samt förenklar vårt arbete med intern info och ledighetshantering samt registrering av avvikelser.

Robert Hill, Doktorama

Det bästa med Add är att det är väldigt lättarbetat och lättanvänt. Alla har lätt för att hitta den sökta informationen, vilket hjälper verksamheten med tidsbesparing, effektivitet och att göra rätt. Vi kan också på ett enkelt sätt se om information går fram.

Freddy Jensen, Euromaster

Det bästa med Add är att vi har alla reklamationer på ett ställe och svart på vitt när de skickades in och vilket flöde som ärendet har behandlats i. Inget glöms bort. Det är logiskt så alla förstår det utan någon ”kurs” i hur det fungerar.

Tina Flodins, GBJ Bygg

Add ger användaren en smidig komplett bild över företaget. Enkelt för administratörer att delge information på ett strukturerat sätt. Håller organisationen uppdaterad och informerad.

Björn Källström, Orrefors

Det bästa med Add är totaleffektiveten, hög grad av verksamhetsnytta kombinerat med relativt låga administrationsinsatser. Ett bra och lättillgängligt systemstöd för våra verksamhetssystem, avvikelsehantering och allmän informationsspridning till personalen.

Mikael Jonsson, Gunnebo Fastening

Bra respons på aktiviteter som behöver lösas. Vi har fått bättre styrning av vår hantering av uppgifter.

Ingela Johansson, Nexans

Det är möjligt att snabbt och enkelt ge återkoppling och information till alla medarbetare inom organisationen samtidigt. Att kunna ha en tillgänglig styrning när medarbetarna är på fältet, och samla material och sprida kunskap i en gemensam plattform.

Elaine Snahr Bryntesson, Olivia hemtjänst

Då vi är utspridda över hela Sverige så blir Add en gemensam plattform. Add löser våra problem genom att allt finns och framförallt sparas/arkiveras på ett ställe.

Jessica Andersson, Rekal

Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering, möteshantering, process- och ärendehantering m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhålla även komplicerade integrerade ledningssystem. Vi har med hjälp av Add fått god ordning och högre effektivitet i verksamheten.


Rickard Wester, Västervik Energi & Miljö