Add Nyckeltalsmätare

Nyckeltalsmätare

Nyckeltalsmätare ger exakt insikt med anpassningsbara nyckeltal, färgkodad status och detaljerad historik som främjar aktuell beslutsfattning och skapar transparenta arbetsmiljöer

Nyckeltalsmätaren sätter fokus på verkliga resultat

Nyckeltalsmätaren i Add är ett praktiskt hjälpmedel för att enkelt kunna informera brett om verksamhetens framsteg mot sina mål och strategier.

Den ger applikationsadministratörer möjlighet att skapa mätbara nyckeltal på olika aspekter av verksamheter prestationer och hjälper organisationen att fatta informerade beslut baserade på faktiska data. Med tydlig visning av nuvärden och status med färger, blir det enkelt och effektivt att utvärdera företagets framsteg. Som tillval kan du genom att integrera ett API i din nyckeltalsmätare hämta nuvärden från externa datakällor såsom affärssystem eller HR-system och visa de direkt på din startsida. På så sätt får du en samlad bild över hela ditt företags nyckeltal. Lösningen passar alla typer av organisationer och skapar transparens och tydlighet inom verksamheten.

Det här ingår i tillvalsfunktionen Nyckeltalsmätare

  • Du kan visa upp till 9 Nyckeltalsmätare på startsidan
  • Design av gränsvärden och design av varje mätare
  • Enkel inrapportering direkt från lösningen
  • Rapportering kan avse månad eller år
  • Historik med diagram av tidigare intervall
  • Kontrollpanel för administration
  • Vid val av lösning ingår introduktion och avstämning

Enkel mätning och transparens

Add Nyckeltalsmätare underlättar för administratörer genom att erbjuda enkelhet och noggrannhet i mätningen av företagets framsteg. Genom statusvisning med färger och möjligheten att som tillval hämta data från olika källor blir det lätt att bedöma framsteg över tid och identifiera områden som din verksamhet behöver förbättra. Lösningen blir en naturlig intranätfunktion på startsidan för att sprida information om status och förändring för samtliga medarbetare. På så vis blir det tydligare hur alla medarbetare medverkar till ständiga förbättringar i verksamheten.

Du kan anpassa Nyckeltalsmätaren

Som applikationsadministratör i plattformen Add har du friheten att skräddarsy Nyckeltalsmätaren enligt dina specifika önskemål och behov. Du kan välja att utöka Nyckeltalsmätaren genom att sätta upp ett API som kan hämta siffervärden från andra plattformar. Detta kan vara särskilt fördelaktigt om ditt företag använder ett affärssystem eller HR-system och vill presentera status för några siffervärden i Add. Det finns även möjlighet att koppla dina nyckeltal till information som redan finns tillgängligt i andra lösningar i Add. Om du har andra idéer eller specifika önskemål om hur du vill ha din Nyckeltalsmätare, är vi mer än glada att hjälpa dig att skräddarsy den enligt dina exakta önskemål.

Tillvalsfunktioner

  • API- anslutningar
  • Kopplingar till dokument

Vad Nyckeltalsmätaren gör för dig

Effektiv Beslutsfattande

Genom att erbjuda faktisk data underlättar vår nyckeltalsmätare beslutsfattandet inom organisationen.

Du får en tydlig prisbild i Add Ledningssystem

Transparens och Engagemang

Genom att dela relevanta nyckeltal skapar lösningen en transparent arbetsmiljö som engagerar medarbetare och främjar samhörighet.

Anpassningsbarhet

Lösningen är helt anpassningsbar, vilket gör den idealisk att presentera status och framsteg för alla typer av organisationer.

Färgmarkering för olika Värden

Med Nyckeltalsmätaren kan administratörer definiera positiva och negativa värden genom att välja upp till 5 olika intervall med önskade färger. Detta gör det tydligt att se nyanserna i förändringarna över tiden. En administratör kan skapa upp till 9 olika nyckeltalsmätare att presentera på startsidan. Varje mätare kan presentera specifika nyckeltal för varje avdelning exempelvis ekonomiska, finansiella eller nyckeltal inom HR. I en kontrollpanel kan du som administratör ställa in om respektive nyckeltal ska visas som heltaltsvärde eller med decimaler.

Historik

I Nyckeltalsmätaren kan du klicka direkt under mätaren och få en historik över tidigare intervall. Som nyckeltalsinrapportör kan man lägga in tidigare nyckeltal när man startar arbetet med denna lösning. Du kan känna dig trygg med att alla dina värden automatiskt blir sparade i historiken. Det ger dig en tydlig översikt över trender och hjälper dig att se hur nära du är att nå era mål.

Inrapportering per månad eller år

För varje nyckeltal kan du bestämma om inrapporteringen ska göras per månad eller per år. Det går även att ställa in om inrapporteringen som görs avser innevarande period eller föregående. Vanligen är det först efter t ex en månad man vet ett utfall, men i andra fall kan det vara ett värde som man uppdaterar under innevarande period för att fortlöpande visa medarbetarna status. 

Kundrekommendationer

Add Ledningssystem är komplett och kostnadseffektivt – det är verkligen mycket värde för pengarna. Dessutom är det lika enkelt att lära sig som Outlook! Jag rekommenderar varmt att välja Add Ledningssystem, särskilt för ISO, eftersom det sparar tid och låter oss växa med systemet!


Poyan Sandell, Catch Me

Vi har tidigare haft Reklamationer/Avvikelser/Klagomål i Excel. Genom att ”automatisera” blir hanteringen effektivare. Viktiga aspekter när vi valde Add var systemets flexibilitet och Addsystems vilja och förmåga att support.

Nevena Ratkov, Bring Cargo

Add hjälper oss att få ut nyheter i organisationen på ett snabbt sätt samt förenklar vårt arbete med intern info och ledighetshantering samt registrering av avvikelser.

Robert Hill, Doktorama

Det bästa med Add är att det är väldigt lättarbetat och lättanvänt. Alla har lätt för att hitta den sökta informationen, vilket hjälper verksamheten med tidsbesparing, effektivitet och att göra rätt. Vi kan också på ett enkelt sätt se om information går fram.

Freddy Jensen, Euromaster

Det bästa med Add är att vi har alla reklamationer på ett ställe och svart på vitt när de skickades in och vilket flöde som ärendet har behandlats i. Inget glöms bort. Det är logiskt så alla förstår det utan någon ”kurs” i hur det fungerar.

Tina Flodins, GBJ Bygg

Add ger användaren en smidig komplett bild över företaget. Enkelt för administratörer att delge information på ett strukturerat sätt. Håller organisationen uppdaterad och informerad.

Björn Källström, Orrefors

Det bästa med Add är totaleffektiveten, hög grad av verksamhetsnytta kombinerat med relativt låga administrationsinsatser. Ett bra och lättillgängligt systemstöd för våra verksamhetssystem, avvikelsehantering och allmän informationsspridning till personalen.

Mikael Jonsson, Gunnebo Fastening

Bra respons på aktiviteter som behöver lösas. Vi har fått bättre styrning av vår hantering av uppgifter.

Ingela Johansson, Nexans

Det är möjligt att snabbt och enkelt ge återkoppling och information till alla medarbetare inom organisationen samtidigt. Att kunna ha en tillgänglig styrning när medarbetarna är på fältet, och samla material och sprida kunskap i en gemensam plattform.

Elaine Snahr Bryntesson, Olivia hemtjänst

Då vi är utspridda över hela Sverige så blir Add en gemensam plattform. Add löser våra problem genom att allt finns och framförallt sparas/arkiveras på ett ställe.

Jessica Andersson, Rekal

Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering, möteshantering, process- och ärendehantering m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhålla även komplicerade integrerade ledningssystem. Vi har med hjälp av Add fått god ordning och högre effektivitet i verksamheten.


Rickard Wester, Västervik Energi & Miljö