Om Addsystems

Vi är ett SaaS-bolag med över 20 års erfarenhet som plattform för ledningssystem och informationssäkerhet.

Om oss på Addsystems

Vi är ett SaaS-bolag, software as a service, och erbjuder en enkel och webbaserad plattform för ledningssystem samt informationshantering som kan anpassas helt efter era behov, även över tid.

Add har i dagsläget användare i 15 olika länder och finns översatt på 13 språk. Webbplattformen Add är byggd för att passa alla, oavsett verksamhet eller storlek. Genom plattformen blir din verksamhet tillgänglig på alla enheter och kan därmed hjälpa dig att på ett enkelt och strukturerat sätt följa upp, effektivisera samt kvalitetssäkra era arbetssätt. Add som ledningssystem ger dig större utrymme att lägga tid på att utveckla verksamheten, istället för att administrera den.

Vi har vårt huvudkontor på Kungsgatan vid Stureplan. Vårt system och även kontor drivs uteslutande av vindkraft. Våra kunder består av såväl stora som små verksamheter över hela landet och i andra delar av Europa. Efter att ha arbetat med flera stora företag runt om i Europa sedan millennieskiftet har vi byggt en djup kunskapsbas. Vi har därmed fått god förståelse för hur anpassningar bidrar till användning i olika branscher. Vare sig det i ditt fall rör sig om en handfull eller tusentals användare.

Vår historia

2000

Addsystems startas av Fredrik Sundström och Stefan Nyberg

2001

Grundutveckling av plattformen Add finansieras av bolagen MVI samt Atle Ventures (sedermera 3i

2002

Herdins färgverk blir första kunden att certifieras enligt ISO 9001 med Add som plattform

2004

Månatlig energi- och miljörapporter i Add för hotellkedjan Hilton påbörjas globalt

2011

Add version 4.0 med helt uppdaterat gränssnitt

2012

Påbörjat samarbete med en större myndighet vilket fortfarande fortgår

2014

Bred implementation av Add för Attendo i Sverige, Norge, Danmark samt senare även i Finland

2017

Add version 6.0 där bl a systemallar kan byggas genom dra och släpp

2019

Antalet kunder passerar 100 

2021

Flytt av drift till Microsoft datacenter utanför Gävle

2023

Ny lösning för automatiserad användarhantering m bl a MS Azure och ny integrationsservice baserad på JSON

Vision

Vi vill vara den mest kraftfulla plattformen på marknaden för ledningssystem och kvalitetssäkrad informationshantering.