Handel och tjänster

Add ledningssystem är plattformen för att enkelt kunna leda, planera, kontrollera, analysera och förbättra din organisation inom handel och tjänster

Arbeta var som helst

Inom handel och tjänster är mångsidighet i en lösning viktig, och att man ska kunna arbeta samordnat även om man är geografiskt spridd. Vilket Add möjliggör då du kan arbeta varsomhelst ifrån bara du har din mobil, dator eller surfplatta.

Add kan fungera som ett komplett ledningssystem inom områden som kvalitet, miljö och arbetsmiljö för service- och tjänstesektorn men du kan också välja att endast använda dig av en lösning. Möjligheterna i Add är stora och vi vill gärna hjälpa dig att hitta den rätta lösningen för dig!  

Vi är verksamma inom dessa områden

Handel

Add kan vara till stor nytta inom handel på flera sätt. Det kan handla om administration av kunder för t ex reklamationshantering eller som ett brett ledningssystem.

Hotell

Inom hotellsektorn används Add som en property portal, vilket innebär många vitt skilda tillämpningar. Ett exempel är hantera felanmälan med inrapportering och fotografering av fel via smartphone i ett ärendeflöde. När det gäller sammanställning och presentation av kostnader är besiktningskostnader, planerat och oplanerat underhåll, samt serviceavtal användbara tillvalslösningar i Add.

Tjänster

Inom handel används Add inte bara som ett brett ledningssystem utan även för administration av kunder för tex reklamationshantering.  

IT

Den strikta och smidiga informationshanteringen i Add är till stor nytta inom den finansiella sektorn. Därför har vi skapat en komplett lösning för kunddokumentation för att underlätta möten mellan kund och rådgivare, samt hela hanteringen av kundens information och bekräftelse. Vi vill på bästa sätt leva upp till kraven från Finansinspektionen.

I kombination med kunddokument kan vi även erbjuda en lösning för prospektbearbetning fram till avslut och med möjlighet för prospekt och kunder att ges tillgång till sin plats i kundens lösning i Add.

Utbildning

Den strikta informationshanteringen i kombination med våra möjligheter till kontroller och ronderingar direkt i mobilen gör Add väl lämpat för denna sektor.

Populära lösningar till Add Ledningssystem

Dokumenthantering i Add

Har du tröttnat på att leta efter rätt dokument? Med Add dokumenthantering sparar du tid genom att samla alla dokument i en och samma plattform. På så sätt kan du arbeta med samma dokument, ge feedback och kommentera varandras arbeten på ett smidigt sätt. Läs mer här →

Ärendehantering

Vill du också få en översikt över dina ärenden, dokument och arbetsuppgifter? Add ärendehantering förenklar er planering och strukturering av arbetsuppgifter genom att du snabbt får en överblick över avvikelser och vad som är aktuellt. Läs mer här →

Processhantering

Vill du optimera arbetsflöden och minska risker? Med Add Processhantering kan du skapa en komplett beskrivning av organisationens aktiviteter, rutiner och resultat för att ge medarbetare en tydlig bild av företagets funktion. Undvik att missa viktiga steg och minimera risken för fel. Läs mer här →