Addsystems
en_GB

Add

Dokumenthantering

I Add Dokumenthantering säkerställs strikt och enkel dokumentstyrning med
fastställda godkännandesteg och automatisk versionshantering.
Varje dokument och bilaga blir indexerat och sökbart och kopplingar till ISO-krav,
processer och annan information görs direkt i dokumentet. 

Skapa, dela och samla dokument i Add dokumenthantering

Med Add dokumenthantering kan ni arbeta i samma dokument, ge feedback och kommentera varandras arbeten på ett smidigt sätt. Hantera all information digitalt i en och samma webbaserade plattform.

På dagens arbetsplats är effektiv hantering av dokument ett måste. Med Add Dokumentstyrning kan du spara dokument så att alla kan komma åt, arbeta i samma dokument och lätt ge feedback till varandra. Alla får tillgång till rätt dokument via behörighetsstruktur. Systemet håller koll på både vem som gör och vem som godkänner ändringar.

Add Dokumenthantering - skapa dokument i Add, ledningssystem

Dokumenthantering i Add

 • Lätthanterligt även för ovana datoranvändare
 • Dokument, rutiner eller instruktioner glöms ej bort
 • Rätt person får rätt dokument vid rätt tillfälle
 • All information är sökbar, inkl bifogade filer
 • Versionshantering med revisionshistorik
 • Hanterar all information digitalt
 • Arkivera, redigera och dela dokument
 • Tidsstyrning av all information
 • Möjlighet till elektroniska signaturer

Versionshantering i Add

En verksamhet som arbetar mycket med dokumenthantering effektiviserar arbetet och får dessutom en högre säkerhet. Versionshantering hjälper dig att ha kontroll på de olika dokumentversionerna. Du får därmed snabbt kontroll över vilken version av dokumentet som är den senaste. Ni kan även ge flera tillgång till att remisshantera ett dokument innan det skickas för godkännande. När du arbetat klart med ett dokument går det lätt att skicka det vidare till nästa person som är ansvarig. Självklart kan du också ställa in olika behörighetsnivåer i Add. På så sätt säkerställer du att endast de som ska se dokumentet har tillgång. Snabbt, enkelt och säkert. 

Översikt över dokumenthantering
Dokument

Hantera dokument i Add

Du kan alltid tidsstyra dokument och information, som när du vill att information ska gå ut till personalen eller när ett nytt dokument blir aktuellt. Behöver du ta fram äldre information finns det en bra sökfunktion i systemet. Det gäller dokument som är under framtagande, gällande och arkiverade. All information finns sparat direkt i systemet.  

Användarvänligheten i Add dokumenthantering 

Addsystems lösning för dokumenthantering är mycket lättanvänt även för personer som inte är speciellt datorvana. Eftersom alla företag är unika kan du enkelt bygga och anpassa Add dokumenthantering utifrån din verksamhets behov. Dokumenthanteringssystemet kan anpassas på en mängd sätt och skräddarsys utifrån dina önskemål. Några av de användarvänliga funktioner som finns i systemet är: 

 • Helt anpassad metadata, kategoriseringar och design av dokument 
 • Anpassad remisshantering 
 • Läskvittering av dokument för grupper av användare
 • Välj mellan redigering i MS Word eller inbyggd texteditor
Add ledningssystem - Add dokumenthantering, anpassa add som du vill.

Fördelar med Add ledningssystem

Add ledningssystem- trygg förvaring

Trygg förvaring

I en och samma webbplattform kan du samla in, organisera och lagra all information var och när som helst, med dagliga backuper.

Add ledningssystem- Tydlig prisbild

Tydlig prisbild

Ingen licenskostnad, bara en löpande månadsavgift och 3 månaders löpande uppsägningstid.

Add ledningssystem- sparad tid

Sparad tid

Med ett användarvänligt ledningssystem får du mer tid över till att fokusera och lägga tid på det mer viktiga i verksamheten.

Add ledningssystem- skalbarhet

Skalbarhet

Utgå från det ni behöver idag och bygg på med färdiga lösningar allteftersom eller förändra de ni har. Med denna flexibilitet kan Add lätt anpassas till just din verksamhets specifika behov.

Add ledningssystem-bättre samarbete

Bättre samarbete

Systemet underlättar och förtydligar varje medarbetares roll och ansvar. Ni kan effektivt samarbeta med ärenden och dokument och får uppgifter direkt på startsidan och med länkar via e-post.

Add ledningssystem lättillgänglighet

Lättillgänglighet

Add tillhandahålls som en molntjänst med drift inom Sverige och du slipper därmed krångliga uppkopplingar och installationer. Kom lätt åt ert system via dator, surfplatta eller mobil.

Kundrekommendationer

Vi har tidigare haft Reklamationer/Avvikelser/Klagomål i Excel. Genom att ”automatisera” blir hanteringen effektivare. Viktiga aspekter när vi valde Add var systemets flexibilitet och Addsystems vilja och förmåga att support.

Nevena Ratkov, Bring Cargo

Add hjälper oss att få ut nyheter i organisationen på ett snabbt sätt samt förenklar vårt arbete med intern info och ledighetshantering samt registrering av avvikelser.

Robert Hill, Doktorama

Det bästa med Add är att det är väldigt lättarbetat och lättanvänt. Alla har lätt för att hitta den sökta informationen, vilket hjälper verksamheten med tidsbesparing, effektivitet och att göra rätt. Vi kan också på ett enkelt sätt se om information går fram.

Freddy Jensen, Euromaster

Det bästa med Add är att vi har alla reklamationer på ett ställe och svart på vitt när de skickades in och vilket flöde som ärendet har behandlats i. Inget glöms bort. Det är logiskt så alla förstår det utan någon ”kurs” i hur det fungerar.

Tina Flodins, GBJ Bygg

Add ger användaren en smidig komplett bild över företaget. Enkelt för administratörer att delge information på ett strukturerat sätt. Håller organisationen uppdaterad och informerad.

Björn Källström, Orrefors

Det bästa med Add är totaleffektiveten, hög grad av verksamhetsnytta kombinerat med relativt låga administrationsinsatser. Ett bra och lättillgängligt systemstöd för våra verksamhetssystem, avvikelsehantering och allmän informationsspridning till personalen.

Mikael Jonsson, Gunnebo Fastening

Bra respons på aktiviteter som behöver lösas. Vi har fått bättre styrning av vår hantering av uppgifter.

Ingela Johansson, Nexans

Det är möjligt att snabbt och enkelt ge återkoppling och information till alla medarbetare inom organisationen samtidigt. Att kunna ha en tillgänglig styrning när medarbetarna är på fältet, och samla material och sprida kunskap i en gemensam plattform.

Elaine Snahr Bryntesson, Olivia hemtjänst

Då vi är utspridda över hela Sverige så blir Add en gemensam plattform. Add löser våra problem genom att allt finns och framförallt sparas/arkiveras på ett ställe.

Jessica Andersson, Rekal

Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering, möteshantering, process- och ärendehantering m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhålla även komplicerade integrerade ledningssystem. Vi har med hjälp av Add fått god ordning och högre effektivitet i verksamheten.


Rickard Wester, Västervik Energi & Miljö