Energi och miljö

Add ledningssystem är plattformen för att enkelt kunna leda, planera, kontrollera, analysera och förbättra din verksamhet inom energi och miljö

Effektivisera och engagera hela din verksamhet inom energi och miljö

Bolag inom energi och miljö har sedan lång tid arbetat med plattformen Add. Ett kraftfullt och verksamhetsanpassat ledningssystem är ofta centralt för dessa verksamheter för att effektivisera verksamheten och engagera hela organisationen.  

En strikt men smidig hantering av styrande dokument, koppling till processbeskrivning samt anpassade ärendeflöden gör Add till ett naturligt val för många kunder inom denna bransch. 

Flera kunder arbetar utifrån ISO 9001/14001/45001 i kombination med de många särskilda krav som kan finnas inom kommunal verksamhet. Plattformen Add gör detta arbete effektivt och inspirerande för såväl administratörer som standardanvändare av ledningssystemet.  

Notera att vi även kan ta fram helt anpassade lösningar frånsett det generella ledningssystemet med dokumenthantering, processer och ärendehantering.  

Add lever upp till de höga kraven inom miljö och energi

För verksamheter inom energi och miljö är det viktigt med noggrann och smidig informationshantering. Mångsidigheten och flexibiliteten i Add gör att du kan få ett skräddarsytt ledningssystem som lever upp till de höga kraven. De stora möjligheterna i Add gör att vi har en särskilt stark position bland energi- och miljöbolag

Utvalda tillval för dig

Notera att vi även kan ta fram helt anpassade lösningar för dig frånsett det generella ledningssystemet med dokumenthantering, processer och ärendehantering. Utvalda och vanliga lösningar hos våra kunder inom energi och miljö är: 

  • Dokumenthantering 
  • Processer 
  • Ärendehantering kopplat till tillstånd, gatljus, sopkärl mm  
  • Interna laglistor 
  • Mål- och handlingsprogram 
  • Rondering 
  • Diariehantering 
  • Visselblåsning 
  • Avtalshantering 

Vi är verksamma inom dessa områden

Energi

Många kommunala energi- och miljöbolag drar nytta av möjligheterna i Add som ett ledningssystem och ofta även som företagsintranät. Processhanteringen i kombination med dokumenthantering av styrande information kan vara till stor nytta för energibolag. Vanliga tillval är diariehantering samt möteshantering.  

Miljö

Många kommunala energi- och miljöbolag drar nytta av möjligheterna i Add som ett ledningssystem och ofta även som företagsintranät. Processhanteringen i kombination med dokumenthantering av styrande information kan vara till stor nytta för energibolag. Vanliga tillval är diariehantering samt möteshantering.  

Populära lösningar till Add Ledningssystem

Dokumenthantering i Add

Har du tröttnat på att leta efter rätt dokument? Med Add dokumenthantering sparar du tid genom att samla alla dokument i en och samma plattform. På så sätt kan du arbeta med samma dokument, ge feedback och kommentera varandras arbeten på ett smidigt sätt. Läs mer här →

Ärendehantering

Vill du också få en översikt över dina ärenden, dokument och arbetsuppgifter? Add ärendehantering förenklar er planering och strukturering av arbetsuppgifter genom att du snabbt får en överblick över avvikelser och vad som är aktuellt. Läs mer här →

Processhantering

Vill du optimera arbetsflöden och minska risker? Med Add Processhantering kan du skapa en komplett beskrivning av organisationens aktiviteter, rutiner och resultat för att ge medarbetare en tydlig bild av företagets funktion. Undvik att missa viktiga steg och minimera risken för fel. Läs mer här →