Add ledningssystem tillverkande industri

Tillverkande industri

Add ledningssystem är plattformen för att enkelt kunna leda, planera, kontrollera, analysera och förbättra din verksamhet inom tillverkande industri

Kombinera dina lösningar

Den unika flexibiliteten i Plattformen Add har gjort det möjligt för oss att kombinera ihop lösningar för en mängd olika branscher, inte minst för tillverkningsindustrin. 

Inom tillverkningsindustrin har ISO-certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001 länge varit betydelsefullt. Sedan 2002 har Addsystems pionjärkunder, Herdins Färgverk och Rötmotaverken, framgångsrikt varit ISO-certifierade med Add-plattformen som grund. Utforska möjligheterna med Add och ta dina lösningar till nya höjder.

Vi är verksamma inom dessa områden

Metallindustri

Våra kunder inom metallindustrin har ofta högt ställda kvalitetskrav.
Inom Metallindustrin är nyckeltalshantering och ärendehantering två viktiga områden som används med stor bredd och anpassning till olika verksamheter.

Kemi

Inom kemisk industri är miljö- och kvalitetsfrågor av största vikt. Därför kan Add vara till stor nytta. Även produktregister förekommer samt strikta krav kring Dokumenthantering.

Verkstad

Inom verkstadsindustrin ställs höga krav på kvalitets- och miljöfrågor. Kunder som arbetar enligt standarden ISO-TS16949 kan koppla jobb med den i Add på ett enkelt sätt. Vi har även stöd för att rapportera in nyckeltal månatligen och presentera dem visuellt på startsidan.

Konsumentprodukter

I Add är det enkelt att hitta, skapa och dela information vilket är något våra kunder inom konsumentprodukter uppskattar.

Fordon

Inom fordonsindustrin ställs höga krav på kvalitets- och miljöfrågor. Kunder som arbetar enligt standarden ISO-TS16949 kan koppla jobb med den i Add på ett enkelt sätt. Vi har även stöd för att rapportera in nyckeltal månatligen och presentera dem visuellt på startsidan.

Elektronik

Medicinsk teknik

Våra kunder inom Medicinsk teknik och läkemedelssektorn har stor nytta av den noggranna informationshanteringen i Add. Ett vanligt tillval är möjligheten till förstärkt elektronisk signatur vid godkännande. Det innebär att man kompletterar ett godkännande.

Populära lösningar till Add Ledningssystem

Dokumenthantering i Add

Har du tröttnat på att leta efter rätt dokument? Med Add dokumenthantering sparar du tid genom att samla alla dokument i en och samma plattform. På så sätt kan du arbeta med samma dokument, ge feedback och kommentera varandras arbeten på ett smidigt sätt. Läs mer här →

Ärendehantering

Vill du också få en översikt över dina ärenden, dokument och arbetsuppgifter? Add ärendehantering förenklar er planering och strukturering av arbetsuppgifter genom att du snabbt får en överblick över avvikelser och vad som är aktuellt. Läs mer här →

Processhantering

Vill du optimera arbetsflöden och minska risker? Med Add Processhantering kan du skapa en komplett beskrivning av organisationens aktiviteter, rutiner och resultat för att ge medarbetare en tydlig bild av företagets funktion. Undvik att missa viktiga steg och minimera risken för fel. Läs mer här →