Add Ledningssystem

Vård & omsorg

Add Ledningssystem är plattformen för att enkelt kunna leda, planera, kontrollera, analysera och förbättra din verksamhet inom vård och omsorg

Add ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Inom vård & omsorg är det viktigt att kvalitetssäkra verksamhetens processer och leva upp till de höga krav som ställs. Genom dagliga backuper hjälper systemet dig att skydda värdefull information och skapar därmed en trygghet för dig som användare. 

Add är ett smidigt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som hjälper er att minska kostnaderna och följa lagar utan extra administration. Med Plattformen Add som ledningssystem effektiviserar och kvalitetssäkras arbetsprocesserna genom anpassade lösningar. 

Vi är verksamma inom dessa områden

Omsorg

Inom omsorgsverksamheter är kvalitetsfrågorna av största vikt. Med Webbplattformen Add är det enkelt att med din egen mobil, när du är ute i fält, logga in och till exempel få ut checklistor eller instruktioner, ifall någon inte öppnar dörren eller om man behöver hantera akuta situationer. Dessutom finns verktyg för ärendehantering, uppföljning och internt kvalitetsarbete. 

Vård

Add används inom sjukvården som ett komplett ledningssystem och ofta även som intranät. Våra kunder nyttjar den även för hantering av branschspecifika krav såsom Lex Sarah och Lex Maria, då de finns som tillvalslösningar som kan avropas i Add. Varför inte rapportera allvarliga händelser enligt Lex Sarah och Lex Maria direkt i mobilen? 

Lösningar och tillvalsmöjligheter inom Vård och omsorg

Notera att vi även kan ta fram helt anpassade lösningar frånsett det generella ledningssystemet med dokumenthantering, processer och ärendehantering. Utvalda och vanliga lösningar hos våra kunder inom dessa verksamheter är: 

Egenkontroller 

 • Medarbetare 
 • Nyckelhantering 
 • Matlådor 
 • Delegering HSL 
 • Basal hygien 
 • Brukarundersökning 

Ärendehantering 

 • Händelse 
 • Allvarlig händelse 
 • Lex Sarah 
 • Lex Maria 
 • Revisionsiakttagelse 
 • Stickprov 

Dokumenthantering 

 • Vårdprogram 
 • Verksamhetsrutiner 
 • Blanketter 
 • Medarbetarhandbok

Formulär 

 • Listningsblanketter 
 • Daganteckning 
 • Genomförandeplan 
 • Dokumentationsgranskning 

Add stöder er i att:

 • följa Socialstyrelsens krav
 • effektivisera verksamheten
 • bibehålla och uppnå kvalitet
 • kontrollera, följa upp och utvärdera
 • skydda viktig information
 • digitalisera och kvalitetssäkra processer
 • minska det administrativa arbetet
 • förenkla ert förbättringsarbete
Add Miljöledningssystem startsida på dator och på mobil

Håll din verksamhet
informerad & uppdaterad

Som det ser ut idag känns det viktigare än någonsin att ligga i framkant vad det gäller den digitala utvecklingen. Inte minst inom vård och omsorg. 

Add kan med fördel även användas som ett intranät där du kan nå, skapa och dela all viktig information digitalt från en och samma plattform. Detta förenklar för alla medarbetare att kunna rapportera, åtgärda och följa upp alla händelser, vilket ger en ökad tillgänglighet och frigör mer tid för patientvård. 

Bättre kvalitet – bättre vård 

Aktuella funktioner med Add Vård och omsorg kan exempelvis vara checklistor inför vårdinsatser, olika instruktioner för hur man ska agera i specifika situationer och verktyg för att rapportera in händelser, ärendehantering, automatiska uppföljningar och internt kvalitetsarbete. I din mobil kan du enkelt rapportera in händelser samt snabbt få funktioner tillgängliga vilket därmed underlättar hanteringen om man är ute på fältet, inte minst för hemtjänstpersonal. 

Få tydlig översikt av alla ärenden 

Det löpande arbetet ger automatiskt underlag till statistik och rapporter för att stödja ett långsiktigt förbättringsarbete. Du kan skapa blanketter för exempelvis brukarnöjdhet, projekt och egenkontroller. Det går även bra att rapportera allvarliga händelser, till exempel enligt Lex Sarah och Lex Maria direkt i systemet. Via översikten kan du även få alla dina ärenden samlade med möjlighet att sortera och filtrera dem för en bättre överblick. 

För ett tryggare och roligare arbete  

Tanken med Add är att det ska underlätta arbetet men också göra så att arbetet känns inspirerande och relevant för de anställda. Add är också designat så att det ska vara enkelt att komma igång med för att ge en flygande start i förbättringsarbetet. Arbete med Add ska innebära tidsbesparing, tydlig översikt och minskad risk för att arbetsuppgifter missas, men även att  medarbetare känner att de faktiskt gör det som förväntas av dem vilket gör dem ännu tryggare i sin yrkesroll. 

Vård och omsorg i Add kvalitetsarbete. Socialstyrelse (SOSFS 2011:9 krav.
Vård och omsorg i Add

Add stöder Socialstyrelsens krav 

Ledningssystem och krav på effektiv intern informationshantering är generell för alla branscher. En drivkraft har dock varit de föreskrifter och allmänna råd som Socialstyrelsen tog fram om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. (SOSFS 2011:9). Add stödjer på ett kostnadseffektivt sätt Socialstyrelsens krav. 

Populära lösningar till Add Ledningssystem

Dokumenthantering i Add

Har du tröttnat på att leta efter rätt dokument? Med Add dokumenthantering sparar du tid genom att samla alla dokument i en och samma plattform. På så sätt kan du arbeta med samma dokument, ge feedback och kommentera varandras arbeten på ett smidigt sätt. Läs mer här →

Ärendehantering

Vill du också få en översikt över dina ärenden, dokument och arbetsuppgifter? Add ärendehantering förenklar er planering och strukturering av arbetsuppgifter genom att du snabbt får en överblick över avvikelser och vad som är aktuellt. Läs mer här →

Processhantering

Vill du optimera arbetsflöden och minska risker? Med Add Processhantering kan du skapa en komplett beskrivning av organisationens aktiviteter, rutiner och resultat för att ge medarbetare en tydlig bild av företagets funktion. Undvik att missa viktiga steg och minimera risken för fel. Läs mer här →