Plattformen Add

Webbplattformen Add
Webbplattformen Add
FÖR STYRNING OCH STÖD I DITT DAGLIGA ARBETE
PLATTFORMEN ADD
Plattform för ledningssystem och informationshantering
Ett verktyg för att enkelt kunna leda, planera, kontrollera, analysera och förbättra verksamheten.

Add erbjuder:

– ett komplett webbaserat ledningssystem

– unik samling av lösningar och funktioner

– snygg och inbjudande design

– enkelhet, även för ovana datoranvändare

– färdiga samt kundanpassade lösningar

– dagliga backuper

– smidig digital implementering av systemet

En förutsättning för att det ska vara roligt, smidigt och tryggt att jobba är ett bra verktyg. Därför är det bra att se sig om efter en webbaserad plattform som är enkel och kan anpassas för alla typer av branscher.

Add är en kraftfull och flexibel standardlösning för ledningssystem och kvalitetssäkrad informationshantering som är anpassad för att möta kundens olika krav, oavsett storlek. Ett verktyg för att på ett enkelt sätt kunna leda, planera, kontrollera, analysera och förbättra verksamheten.

Förändringar kan göras utan programmering, vilket innebär att det dessutom kan skräddarsys utifrån din verksamhets behov. Plattformens formbarhet ger dig utrymme att inte alltid behöva fatta de rätta besluten direkt, eftersom lösningar och funktioner lätt går att byta ut eller lägga till i efterhand.

 

Systemet formas och följer dig i realtid. Därmed behöver du inte exakta kravspecifikationer och inte heller begränsas av tekniska lösningar.

Adds egenskaper:

– Ett verktyg för att styra, planera, kontrollera och utvärdera verksamheten.
– Rollstyrda behörigheter.
– Finns översatt på 13 olika språk.
– Har sökfunktion.
– Uppfyller kraven på ett stabilt och säkert ledningssystem.
– Webbaserat, flexibelt och anpassningsbart.
– Möjliggör integration med befintliga system.
– Stöder produktionen av ett ledningssystem på lokalt som global nivå.

Add hjälper er att:

– Effektivisera och förenkla era arbetssätt
– Skydda värdefull information genom dagliga backuper
– Minska risken att arbetsuppgifter missas
– Spara tid på ett kostnadseffektivt sätt
– Förtydliga varje medarbetares roll och ansvar
– Samla allt ert arbete på ett ställe
– Få mycket system för pengarna
– Stödja ledningsarbetet samt förändringar av er verksamhet

Med Add är det möjligt att snabbt och enkelt ge återkoppling och
information till alla medarbetare inom organisationen samtidigt
och
kunna ha en tillgänglig styrning när medarbetarna är på fältet.

 

Elaine Bryntesson, Personal- och kvalitetsansvarig,
Olivia hemtjänst AB

Plattformen Add – för ett säkrare och roligare arbete

Med dagliga backuper kan du känna dig trygg med att värdefull information skyddas. Vi på Addsystems utvecklar och förbättrar plattformen ständigt genom att skapa nya lösningar och verktyg som underlättar för dig som kund att få struktur i ditt arbete.

Att det ska vara enkelt att arbeta i Add är för oss en självklarhet, men vi tycker det är minst lika viktigt att det ska kännas roligt och stimulerande också. Därför har vi lagt ner mycket tid på designen. Välj mellan dokumenthantering, ärendehanteringssystem eller processhantering. Utöver dessa finns ett 30-tal andra färdiga lösningar att välja mellan.

Som administratör kan du förändra följande strukturer:

• Användargrupper
• Avvikelsehantering
• Behörigheter
• Dokumentmallar
• Kopplingsmöjligheter
• Menystrukturer
• Organisationsstrukturer
• Processer
• Remisser
• Språk och språkhantering
• Övergripande design

Används idag i 15 länder

Add är ett beprövat system som idag har över 40 000 användare i 15 olika länder världen över och finns översatt på 13 språk. Add används i följande länder:

 • Sverige
 • Norge
 • Danmark
 • Finland
 • Estland
 • Polen
 • Storbritannien
 • Tyskland
 • Schweiz
 • Frankrike
 • Belgien
 • Italien
 • Turkiet
 • Kanada
 • Bahamas

Vad ingår?

– Teknisk drift från serverhall i Sverige.
– Uppdatering till senaste version av systemet.
– Löpande databasunderhåll avseende design och optimering.
– Avstämningsmöte med kund minst en gång per år.
– Dygnsbackuper 90 dagar löpande, veckobackuper under hela avtalstiden.
– Tillgång till Addsystems servicedesk. Felsupport ingår.
– Egen databas om max 10GB eller max 25 000 informationsobjekt.
– Nya tillvalslösningar kan läggas till och tas bort med 3 månaders löpande uppsägningstid.

Backuper för er trygghet

All drift av systemet och kundens data samt backuper är lokaliserade till serverhall i Sverige. Backuper görs varje natt och sparas 3 månader löpande på annat medium. Fulla veckobackuper sparas på annan plats inom Sverige under hela avtalstiden. Det innebär att om information i kundens databas tas bort eller förändras, så finns alltid möjlighet att driftsätta en äldre version, alternativt att ta information från en äldre version. Återskapande av information erbjuds till en serviceavgift utifrån tidsåtgång.

Förändringsbara mallar

Allt som skapas i systemet bygger på systemmallar. För att styra hur till exempel dokument eller användarprofiler ska se ut och vilken information de ska innehålla kan du utan programmering redigera i respektive mall. Mallarna kan byggas upp av över 150 olika typer av beståndsdelar, så kallade attribut, som i sin tur kan ges en mängd inställningar. Detta ger en flexibilitet och stora valmöjligheter som innebär att det som normalt kan läggas i en webbsida kan konfigureras i mallarna i Add.

Kundanpassad design

Färger, stilscheman och logotyp i systemet anpassas efter kundens profil. Vi hjälper gärna till med att föreslå en lämplig grunddesign.

13

Antal språk

22

Års erfarenhet

40000

Användare

21

Lösningar

15

Länder Add används i