Plattformen Add

Plattformen Add är ett kraftfullt och flexibelt ledningssystem
som kan skräddarsys just efter dina behov!

Plattformen Add för styrning och stöd i ditt dagliga arbete

För att skapa ett kvalitetssäkrat arbete som engagerar hela verksamheten i ett fortgående förbättringsarbete ställs det höga krav på lämpliga verktyg. Därför är det bra att se sig om efter en webbaserad plattform som är enkel att använda och lätt kan anpassas. 

Add är en kraftfull och flexibel standardlösning för ledningssystem och kvalitetssäkrad informationshantering som är anpassad för att möta kundens olika krav, oavsett storlek. Ett verktyg för att på ett enkelt sätt kunna leda, planera, kontrollera, analysera och förbättra verksamheten. 

Förändringar kan göras utan programmering, vilket innebär att det dessutom kan skräddarsys utifrån din verksamhets olika behov, vilka ju även förändras över tiden. Plattformens formbarhet ger dig utrymme att inte alltid behöva fatta de rätta besluten direkt, eftersom lösningar och funktioner lätt går att byta ut eller lägga till i efterhand. 

Systemet formas och följer dig i realtid. Därmed behöver du inte exakta kravspecifikationer och inte heller begränsas av tekniska lösningar. 

Plattformen Add- startsida

Plattformen Add – för ett säkrare och roligare arbete 

Med dagliga backuper kan du känna dig trygg med att värdefull information skyddas. Vi på Addsystems utvecklar och förbättrar plattformen ständigt genom att skapa nya lösningar och verktyg som underlättar för dig som kund att få struktur i ditt arbete. 

Att det ska vara enkelt att arbeta i Add är för oss en självklarhet, men vi tycker det är minst lika viktigt att det ska kännas roligt och stimulerande också. Därför har vi lagt ner mycket tid på designen. Välj mellan dokumenthantering, ärendehanteringssystem eller processhantering. Utöver dessa finns ett 20-tal andra färdiga lösningar att välja mellan. 

Backuper för er trygghet 

All drift av systemet och kundens data samt backuper är lokaliserade till serverhall i Sverige. Backuper görs varje natt och sparas 3 månader löpande på annat medium. Fulla veckobackuper sparas på annan plats inom Sverige under hela avtalstiden. Det innebär att om information i kundens databas tas bort eller förändras, så finns alltid möjlighet att driftsätta en äldre version, alternativt att ta information från en äldre version. Återskapande av information erbjuds till en serviceavgift utifrån tidsåtgång. 

Plattformen Add backuper
Plattformen Add förändringsbara mallar

Förändringsbara mallar 

Allt som skapas i systemet bygger på systemmallar. För att styra hur till exempel dokument eller användarprofiler ska se ut och vilken information de ska innehålla kan du utan programmering redigera i respektive mall. Mallarna kan byggas upp av över 180 olika typer av datafält och funktioner, vilka vi kallar attribut, som i sin tur kan ges en mängd inställningar. Detta ger en flexibilitet och stora valmöjligheter som innebär att det som normalt kan läggas i en webbsida kan konfigureras i mallarna i Add. 

Kundanpassad design  

Färger, stilscheman och logotyp i systemet anpassas efter kundens profil. Vi hjälper gärna till med att föreslå en lämplig grunddesign. 

Plattformen Add- kundanpassad design
Plattformen Add - centrala funktioner

Centrala funktioner i Add:

 • Ett verktyg för att styra, planera, kontrollera och utvärdera verksamheten.
 • Rollstyrda behörigheter.
 • Finns översatt på 13 olika språk.
 • Har sökfunktion.
 • Uppfyller kraven på ett stabilt och säkert ledningssystem.
 • Webbaserat, flexibelt och anpassningsbart.
 • Möjliggör integration med befintliga system.
 • Stöder produktionen av ett ledningssystem på lokalt som global nivå.

Add erbjuder:

 • Ett stabilt & webbaserat ärendehanteringssystem
 • Bred volym av lösningar och funktioner
 • Integration gentemot befintliga system
 • Snygg och inbjudande design
 • Automatisering och effektivisering
 • Verktygen för att styra, kontrollera och följa upp
 • Enkelhet, även för ovana datoranvändare
 • Färdiga samt kundanpassade lösningar
 • Möjlighet att nyttja mobilkameran vid ärendeinrapportering
 • Skydd av värdefull information och dagliga backuper
 • En långsiktig lösning
Plattformen Add - statistik
Plattformen Add - vad ingår

Vad ingår?

 • Teknisk drift från serverhall i Sverige.
 • Uppdatering till senaste version av systemet.
 • Löpande databasunderhåll avseende design och optimering.
 • Avstämningsmöte med kund minst en gång per år.
 • Dygnsbackuper 90 dagar löpande, veckobackuper under hela avtalstiden.
 • Tillgång till Addsystems servicedesk. Felsupport ingår.
 • Egen databas om max 10GB eller max 25 000 informationsobjekt.
 • Nya tillvalslösningar kan läggas till och tas bort med 3 månaders löpande uppsägningstid.

Fördelar med Add Ledningssystem

Add Ledningssystem innebär trygg förvaring

Trygg förvaring

I en och samma webbplattform kan du samla in, organisera och lagra all information var och när som helst, med dagliga backuper.

Du får en tydlig prisbild i Add Ledningssystem

Tydlig prisbild

Ingen licenskostnad, bara en löpande månadsavgift och 3 månaders löpande uppsägningstid.

Med Add Ledningssystem sparar du tid

Sparad tid

Med ett användarvänligt ledningssystem får du mer tid över till att fokusera och lägga tid på det mer viktiga i verksamheten.

Du kan bygga på Add Ledningssystem

Skalbarhet

Utgå från det ni behöver idag och bygg på med färdiga lösningar allteftersom eller förändra de ni har. Med denna flexibilitet kan Add lätt anpassas till just din verksamhets specifika behov.

Add Ledningssystem främjar bättra samarbete

Bättre samarbete

Systemet underlättar och förtydligar varje medarbetares roll och ansvar. Ni kan effektivt samarbeta med ärenden och dokument och får uppgifter direkt på startsidan och med länkar via e-post.

Add Ledningssystem är lättillgängligt

Lättillgänglighet

Add tillhandahålls som en molntjänst med drift inom Sverige och du slipper därmed krångliga uppkopplingar och installationer. Kom lätt åt ert system via dator, surfplatta eller mobil.