Enheterna1

Tillvalsfunktioner

Lägg till

Importservice

Flerspråkstöd

Webbplattformen Add

Mobil startsida

AD-Synkronisering

Export till extern filstruktur

SSO

Active Diretory

Single sign on

Försättsblad vid utskrift

QR-kod

Webbplattformen Add

Add - enkel väg för en varaktig verksamhet

Med webbplattformen Add kan våra kunder enkelt ta del av en bredd på funktionalitet som gör Add unik på marknaden.

Add är en kraftfull och flexibel plattform för ledningssystem och informationssäkerhet. Systemet kan förändras utan programmering, vilket gör att det kan skräddarsys utifrån din verksamhets behov.

Systemets formbarhet ger dig utrymme att inte alltid behöva fatta de rätta besluten direkt, eftersom lösningar och funktioner lätt går att byta ut eller lägga till i efterhand. Add formas och följer dig i realtid. Därmed behöver du inte exakta kravspecifikationer och inte heller begränsas av tekniska lösningar.

Add erbjuder:

ett komplett webbaserat ledningssystem

 

unik volym av lösningar och funktioner

 

– snygg och inbjudande design

 

enkelhet, även för ovana datoranvändare

 

färdiga samt kundanpassade lösningar

 

dagliga backuper

Adds egenskaper:

– Många funktioner, bara ett system
– Kostnadseffektivt
– Helt webbaserat
– Lättillgängligt
– Användarvänligt
– Anpassningsbart
– Tryggt och säkert
– En långsiktig lösning
– Enkelt, snyggt och roligt att arbeta i

Add hjälper er att:

– Effektivisera och förenkla era arbetssätt
– Skydda värdefull information genom dagliga backuper
– Minska risken att arbetsuppgifter missas
– Spara tid på ett kostnadseffektivt sätt
– Förtydliga varje medarbetares roll och ansvar
– Locka till användning genom snygg design
– Samla allt ert arbete på ett ställe
– Få mycket system för pengarna
– Stödja ledningsarbetet samt förändringar av er verksamhet

Med Add är det möjligt att snabbt och enkelt ge återkoppling och
information till alla medarbetare inom organisationen samtidigt
och
kunna ha en tillgänglig styrning när medarbetarna är på fältet.

 

Elaine Bryntesson, Personal- och kvalitetsansvarig,
Olivia hemtjänst AB

Webbplattform för ett säkrare och roligare arbete

Webbplattformens dagliga backuper gör att du kan känna dig trygg med att värdefull information skyddas. Vi på Addsystems utvecklar och förbättrar tjänsten ständigt genom att skapa nya lösningar och verktyg som underlättar för dig som kund att få struktur i ditt arbete.

 

Att det ska vara enkelt att arbeta i Add är för oss en självklarhet, men vi tycker det är minst lika viktigt att det ska kännas roligt och stimulerande också. Därför har vi lagt ner mycket tid på designen. Välj mellan dokumenthantering, ärendehantering eller processhantering. Utöver dessa finns ett 30-tal andra färdiga lösningar att välja mellan.

Två Ipads som visar bilder av en översikt och processhantering i Add ledningssystem

Används idag i 14 länder

Webbplattformen Add är ett beprövat system som idag används i 14 länder världen över och uppfyller alla dina behov på området. Add används i följande länder och är i de flesta fall översatt till respektive språk:

 • Sverige
 • Norge
 • Danmark
 • Finland
 • Estland
 • Polen
 • Storbritannien
 • Tyskland
 • Schweiz
 • Frankrike
 • Belgien
 • Turkiet
 • Kanada
 • Bahamas

Vad ingår?

– Teknisk drift från serverhall i Stockholms innerstad.
– Tillgång till alla de uppdateringar som görs varje år.
– Uppdatering till senaste version av systemet.
– Löpande databasunderhåll avseende design och optimering.
– Uppföljningsmöte hos kund en gång per år.
– Dygnsbackuper 90 dagar löpande, veckobackuper under hela avtalstiden.

– Kunddag cirka en gång per år.
– Tillgång till Addsystems servicedesk. Felsupport ingår.
– Egen databas om max 5GB eller max 25 000 informationsobjekt.
– Nya tillvalslösningar kan läggas till och tas bort med 3 månaders löpande uppsägningstid.

Backuper för er trygghet

Addsystems serverhall ligger i anslutning till bolagets huvudkontor vid Stureplan i Stockholm. Backuper görs varje natt och sparas 3 månader löpande på annat medium. Fulla veckobackuper sparas på annan plats i Stockholms innerstad och sparas under hela avtalstiden. Det innebär att om information i kundens databas tas bort eller förändras, så finns alltid möjlighet att driftsätta en äldre version, alternativt att ta information från en äldre version. Återskapande av information erbjuds till en serviceavgift utifrån tidsåtgång.

Förändrings­bara mallar

Allt som skapas i systemet bygger på systemmallar. För att styra hur till exempel dokument eller användarprofiler ska se ut och vilken information de ska innehålla kan du utan programmering redigera i respektive mall. Mallarna kan byggas upp av över 150 olika typer av beståndsdelar, så kallade attribut, som i sin tur kan ges en mängd inställningar. Detta ger en flexibilitet och stora valmöjligheter som innebär att det som normalt kan läggas i en webbsida kan konfigureras i mallarna i Add.

Kund­anpassad design

Färger, stilscheman och logotyp i systemet anpassas efter kundens profil. Vi hjälper gärna till med att föreslå en lämplig grunddesign.

Testa Add 1 månad gratis


Härmed samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas enligt Addsystems integritetspolicy*