Add

Delegering

Lägg in, kom åt och dela relevant information med minimalt antal klick

Smidig delegeringshantering med automatiska påminnelser

Med vår lösning för delegering av arbetsuppgifter underlättas bla arbetet inom vård och omsorg. Lösningen har tagit särskild hänsyn till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd kring delegeringar. (SOSFS 2011:9) Delegering är en process där arbetsuppgifter och ansvar överförs från en person till en annan.

I vår plattform kan du enkelt anpassa delegeringen efter dina behov och krav. Vid skapandet av en delegering kan du välja mottagare, typ av delegering och giltighetstid. Det ger dig total kontroll över arbetsflödet och möjligheten att säkerställa att rätt person tar över ansvaret. Dessutom underlättar automatiserade uppdateringar och påminnelser hanteringen av delegeringar, vilket minskar risken för att missa viktiga deadlines.

Add ledningssystem - skapa delegering

Hänsyn tagen till hur dokumentationen ska gå till

I dokumentationen för vår delegeringslösning framgår det i enlighet med SOSFS 2011:9 vilken arbetsuppgift som delegerats, vem som är utfärdare respektive mottagare för delegeringen, tiden för delegeringsbeslutets giltighet samt datum då beslutet fattades. Vi har även tagit hänsyn till att en delegering som mest får vara giltig i 1 år samt att dokumentationen ska sparas i 3 år efter att en delegering har upphört.

Automatiserade uppdateringar för smidigare underhåll

Med våra automatiska tidsstyrningar samt påminnelsemejl får du reda på i god tid när en delegering håller på att gå ut. Ett e-postmeddelande med en länk till delegeringen i systemet skickas då ut till berörda personer.

Om giltighetstiden passerar då dras delegeringen automatiskt in och ligger som ”ej aktiv delegering”. Den ligger där till dess man väljer att antingen avsluta eller uppdatera delegeringen. Detta betyder att du får en lättöverskådlig översikt över alla dina delegeringar samt att du inte riskerar att missa något viktigt!  

Add ledningssystem - få påminnelser på mejl i Add Delegering

Hur en delegering går till i 4 steg

Nedan kan ni läsa steg för steg hur en delegering med vår lösning går till.  Det går såklart att anpassa lösningen vidare efter era specifika behov och önskemål.

Steg 1: Utfärdande

Utfärdaren väljer  mottagare, typ av delegering, giltighetstid för delegeringen samt kan även skriva in delegeringsbeskrivning, befogenheter, bifoga dokument mm. sedan skickas delegeringen till vald delegeringsmottagare.

Steg 2: Godkännande av delegeringsmottagaren

Mottagaren av delegeringen informeras via ett e-postmeddelande med information om delegeringen samt en länk till delegeringen i systemet. Därefter kan hen godkänna, skicka tillbaka till utfärdaren för vidare komplettering eller avslå delegeringen. Ledtexter om att man accepterar delegeringen och att den är personlig och ej får delegeras vidare står med.

Steg 3:Godkännande av verksamhetschef

Verksamhetschefen för vald verksamhetsområde läses ned automatiskt och får ett e-postmeddelande om att det finns en delegering att godkänna. Verksamhetschefen kan välja att godkänna eller avslå delegeringen.

Steg 4: Godkänd delegering

När en delegering är godkänd sparas informationen om t ex den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) ned automatiskt för valt verksamhetsområde och informeras via e-postmeddelande om att en delegering har utförts.

Delegeringen syns nu även i översikter för ”aktiva delegeringar” samt att den kommer följas upp automatiskt med tidsstyrningar samt påminnelsemejl när det börjar bli dags att förnya delegeringen.

Det finns även möjlighet att dra tillbaka en aktiv delegering vid behov, delegeringar som dragits tillbaka eller gått ut kommer sparas i systemet i 3 år innan de kan tas bort helt (enligt rekommendationer gällande dokumentering från SOSFS 2011:9).

Fördelar med Add ledningssystem

Add ledningssystem- trygg förvaring

Trygg förvaring

I en och samma webbplattform kan du samla in, organisera och lagra all information var och när som helst, med dagliga backuper.

Add ledningssystem- Tydlig prisbild

Tydlig prisbild

Ingen licenskostnad, bara en löpande månadsavgift och 3 månaders löpande uppsägningstid.

Add ledningssystem- sparad tid

Sparad tid

Med ett användarvänligt ledningssystem får du mer tid över till att fokusera och lägga tid på det mer viktiga i verksamheten.

Add ledningssystem- skalbarhet

Skalbarhet

Utgå från det ni behöver idag och bygg på med färdiga lösningar allteftersom eller förändra de ni har. Med denna flexibilitet kan Add lätt anpassas till just din verksamhets specifika behov.

Add ledningssystem-bättre samarbete

Bättre samarbete

Systemet underlättar och förtydligar varje medarbetares roll och ansvar. Ni kan effektivt samarbeta med ärenden och dokument och får uppgifter direkt på startsidan och med länkar via e-post.

Add ledningssystem lättillgänglighet

Lättillgänglighet

Add tillhandahålls som en molntjänst med drift inom Sverige och du slipper därmed krångliga uppkopplingar och installationer. Kom lätt åt ert system via dator, surfplatta eller mobil.

Kundrekommendationer

Vi har tidigare haft Reklamationer/Avvikelser/Klagomål i Excel. Genom att ”automatisera” blir hanteringen effektivare. Viktiga aspekter när vi valde Add var systemets flexibilitet och Addsystems vilja och förmåga att support.

Nevena Ratkov, Bring Cargo

Add hjälper oss att få ut nyheter i organisationen på ett snabbt sätt samt förenklar vårt arbete med intern info och ledighetshantering samt registrering av avvikelser.

Robert Hill, Doktorama

Det bästa med Add är att det är väldigt lättarbetat och lättanvänt. Alla har lätt för att hitta den sökta informationen, vilket hjälper verksamheten med tidsbesparing, effektivitet och att göra rätt. Vi kan också på ett enkelt sätt se om information går fram.

Freddy Jensen, Euromaster

Det bästa med Add är att vi har alla reklamationer på ett ställe och svart på vitt när de skickades in och vilket flöde som ärendet har behandlats i. Inget glöms bort. Det är logiskt så alla förstår det utan någon ”kurs” i hur det fungerar.

Tina Flodins, GBJ Bygg

Add ger användaren en smidig komplett bild över företaget. Enkelt för administratörer att delge information på ett strukturerat sätt. Håller organisationen uppdaterad och informerad.

Björn Källström, Orrefors

Det bästa med Add är totaleffektiveten, hög grad av verksamhetsnytta kombinerat med relativt låga administrationsinsatser. Ett bra och lättillgängligt systemstöd för våra verksamhetssystem, avvikelsehantering och allmän informationsspridning till personalen.

Mikael Jonsson, Gunnebo Fastening

Bra respons på aktiviteter som behöver lösas. Vi har fått bättre styrning av vår hantering av uppgifter.

Ingela Johansson, Nexans

Det är möjligt att snabbt och enkelt ge återkoppling och information till alla medarbetare inom organisationen samtidigt. Att kunna ha en tillgänglig styrning när medarbetarna är på fältet, och samla material och sprida kunskap i en gemensam plattform.

Elaine Snahr Bryntesson, Olivia hemtjänst

Då vi är utspridda över hela Sverige så blir Add en gemensam plattform. Add löser våra problem genom att allt finns och framförallt sparas/arkiveras på ett ställe.

Jessica Andersson, Rekal

Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering, möteshantering, process- och ärendehantering m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhålla även komplicerade integrerade ledningssystem. Vi har med hjälp av Add fått god ordning och högre effektivitet i verksamheten.


Rickard Wester, Västervik Energi & Miljö