Vanliga frågor

Webbplattformen Add
För din bransch

Ingen licenskostnad. Bara en löpande månadsavgift där teknisk drift ingår.

Vi skiljer ej på detta utan utgår från antalet anställda, där normalt samtliga anställda ska ha någon form av access till plattformen. Hänsyn tas till att en mindre andel användare ska ha högre behörigheter och möjligheter att hantera information.

En startavgift för implementationen tillkommer för att verksamhetsanpassa systemet och utbilda administratörer.

Ja, kundens uppsägningstid är 3 månader löpande från start.

Vårt lägsta pris med en avgift på 2 300 kr/mån inkluderar 10 anställda. Då ingår Add Dokumentstyrning, Add Processer, Add Ärendehantering och grundläggande intranätfunktionalitet, dvs nyhetshantering, länkar, kalender och RSS-nyhetsflöde. Även teknisk drift, backuper varje natt och automatisk tillgång till alla uppdateringar ingår.

Det går jättebra. Ni kan börja enkelt och lägga till men även ta bort tillvalslösningar i efterhand.

Tillvalens kostnad består i månadsavgiften utökas (utifrån antalet anställda) samt att det tillkommer en engångsavgift för att täcka tiden för att installera och visa kunden lösningen och tillsammans göra önskade inställningar och justeringar.

Du tar del av mer än 20 års erfarenhet av arbete med systemet. Därmed vet vi vad plattformen kan göra för dig i ditt arbete. Det är dessutom ett kostnadseffektivt val, då det krävs minimalt utbildningsbehov och går snabbt att implementera.

 

Vi har kunder som varit med sedan starten år 2000. Trots att programmets samtliga delar bytts ut, har de ändå kunnat arbeta kontinuerligt i Add sedan dess. Det tycker vi är talande för långsiktigheten i vårt åtagande gentemot våra kunder. Add är skalbart och kan med enkelhet formas efter hur er verksamhet vill ha det.

Addsystems använder en tjänst som kontrollerar tillgängligheten varje minut och larmar vid varje driftstörning.

Varje kund har sin egen databas (MS SQL Server). All drift av systemet och kundens data samt backuper är lokaliserade till serverhall i Sverige. Servermiljön ligger i en virtualiserad servermiljö, med redundanta servrar och redundanta fiberlinor till internet. Det fysiska skalskyddet innefattar kameraövervakning, brandlarm etc. En extern tjänst larmar och loggar vid driftstörning.

I tjänsten ingår säkerhetskopiering varje dygn av all data som sparas. Dygnsbackuper sparas i minst 90 dagar. En komplett veckobackup sparas för varje vecka under hela avtalstiden. Det går att återställa om man skulle ha råkat ta bort ett dokument/objekt från databasen. Backuperna sparas offline på annan plats inom Sverige.

Det sker inga överföringar eller lagringar av personuppgifter i tredje land.

All information som läggs in i kundens system som inte är generella texter tillhandahållna av Addsystems, för systemets drift och underhåll, skall anses rymmas under sekretess.

Nej, allt hanteras via din vanliga webbläsare.

Strukturen är samma för alla men behörighetsstyrd, så vissa sidsektioner kan vara dolda.

Ja, vi har ett särskilt helpdeskkonto där man kan logga in och sedan därifrån gå in som olika personer och se vad de ser i systemet och vad de har på sin att-göra lista etc.