Add Riskhantering

Framtidssäkra din verksamhet
med effektiv riskhantering

Med Add Riskhantering kan du kategorisera och åtgärda risker i din verksamhet.
Använd det som en integrerad del av ditt ledningssystem eller separat.

Samla din riskhantering på ett och samma ställe

Add Riskhantering samlar din riskhantering på ett och samma ställe och ökar kunskapen om verksamhetens risker och dess allvarlighet. Det är även en hjälp i det interna säkerhets- och riskhanteringsarbetet. 

Inom ISO-kraven på ledningssystem har fokus ökat på just riskhantering. Add riskhantering är ett konkret och funktionellt verktyg som hjälper dig att prioritera riskerna och som sedan påminner dig om åtgärderna inte utförs i tid. Att jobba strukturerat med riskhantering minskar utsattheten för risker och ger bättre möjligheter att hantera uppkomna situationer. 

Få en tydlig överblick över din risk med tydliga ikoner och resultat, effektivisera riskhanteringen

Få en tydlig överblick över risken  


Riskhanteringsmallen klassificerar risker och låter användaren bedöma deras allvarlighet, sannolikhet och frekvens om det önskas.Värderingen räknas samman till ett riskvärde som ger en viss färgindikering i ingående översikt. På detta sätt får du en överblick över samtliga risker, dess allvarlighet och nuvarande status. Vilka gränsvärden som ska finnas kan man ställa in i en kontrollpanel. 

Värdera och klassificera dina risker med Add Riskhantering


Med hjälp av Add Riskhantering kan man identifiera, värdera och klassificera risker som finns i verksamheten. Efter att riskerna har klassificerats kan deras status avseende ansvar och åtgärder kontinuerligt följas upp. Dessutom möjliggör Add Riskhantering en smidig omvärdering under arbetets gång, särskilt efter genomförda åtgärder. Det ger en bättre insikt om hur riskerna utvecklas över tid. Genom att använda olika färgkoder visas tydligt de olika riskernas status kontinuerligt. Detta ger användarna en enkel och visuell översikt över riskernas hantering och bidrar till en effektivare och säkrare verksamhet.

Skapa enkelt risker i Add Riskhantering

Fördelar med Add Riskhantering

Värdera dina risker i Add Riskhantering

Värdera dina risker

Genom skalindelning kan du enkelt bedöma och rangordna risker i tre nivåer med olika färger för tydlighet.

Förbättra din beslutsfattning i Add Riskhantering

Förbättrat beslutsfattande

Genom systematisk riskhantering får du insikt i riskers konsekvenser. Det ger dig grund för informerade beslut och strategier.

Minska din sårbarhet i Add Riskhantering

Minskad sårbarhet

Genom att identifiera och analysera risker kan du proaktivt minimera sårbarhet inför hot. Tidig hantering kan undvika eller minska deras påverkan.

Förbättra din ekonomi med Add Riskhantering

Förbättrad finansiell stabilitet

Genom att hantera ekonomiska risker som valutasvängningar och aktiemarknadens osäkerhet kan företaget skydda sin ekonomi. Det skapar en stabil grund för investeringar och tillväxt.

Effektivisera uppföljning i Add Riskhantering

Effektiv uppföljning
& hantering

Add Riskhantering förenklar intern säkerhet och riskhantering genom att prioritera risker och påminna om nödvändiga åtgärder. Strukturerat arbete med riskhantering minskar riskutsatthet och förbättrar hanteringen vid eventuella situationer.

Add Riskhantering är lättillgängligt

Lättillgänglighet

Add tillhandahålls som en molntjänst med drift inom Sverige och du slipper därmed krångliga uppkopplingar och installationer. Kom lätt åt ert system via dator, surfplatta eller mobil.

Kundrekommendationer

Om man önskar sig en användarvänlig plattform där man kan samla allt i en och samma plattform, då är Add väl investerade pengar. Det är lätt att komma igång, det går att anpassa efter verksamheteten och man kan växa med Add. Det är bra support där man får snabba svar och det är kort handlingstid. Jag har bara positivt att säga.


Linda Lundman, Candor

Jag är jättenöjd med Add och rekommenderar det varmt till andra vård och omsorgsbolag som behöver ett lätthanterligt ledningssystem. Skulle det vara
något får man snabb återkoppling och det finns möjligheter att växa med systemet.


Karina Axe, Steg för Steg

Add Ledningssystem är komplett och kostnadseffektivt – det är verkligen mycket värde för pengarna. Dessutom är det lika enkelt att lära sig som Outlook! Jag rekommenderar varmt att välja Add Ledningssystem, särskilt för ISO, eftersom det sparar tid och låter oss växa med systemet!


Poyan Sandell, Catch Me

Vi har tidigare haft Reklamationer/Avvikelser/Klagomål i Excel. Genom att ”automatisera” blir hanteringen effektivare. Viktiga aspekter när vi valde Add var systemets flexibilitet och Addsystems vilja och förmåga att support.

Nevena Ratkov, Bring Cargo

Add hjälper oss att få ut nyheter i organisationen på ett snabbt sätt samt förenklar vårt arbete med intern info och ledighetshantering samt registrering av avvikelser.

Robert Hill, Doktorama

Det bästa med Add är att det är väldigt lättarbetat och lättanvänt. Alla har lätt för att hitta den sökta informationen, vilket hjälper verksamheten med tidsbesparing, effektivitet och att göra rätt. Vi kan också på ett enkelt sätt se om information går fram.

Freddy Jensen, Euromaster

Det bästa med Add är att vi har alla reklamationer på ett ställe och svart på vitt när de skickades in och vilket flöde som ärendet har behandlats i. Inget glöms bort. Det är logiskt så alla förstår det utan någon ”kurs” i hur det fungerar.

Tina Flodins, GBJ Bygg

Add ger användaren en smidig komplett bild över företaget. Enkelt för administratörer att delge information på ett strukturerat sätt. Håller organisationen uppdaterad och informerad.

Björn Källström, Orrefors

Det bästa med Add är totaleffektiveten, hög grad av verksamhetsnytta kombinerat med relativt låga administrationsinsatser. Ett bra och lättillgängligt systemstöd för våra verksamhetssystem, avvikelsehantering och allmän informationsspridning till personalen.

Mikael Jonsson, Gunnebo Fastening

Bra respons på aktiviteter som behöver lösas. Vi har fått bättre styrning av vår hantering av uppgifter.

Ingela Johansson, Nexans

Det är möjligt att snabbt och enkelt ge återkoppling och information till alla medarbetare inom organisationen samtidigt. Att kunna ha en tillgänglig styrning när medarbetarna är på fältet, och samla material och sprida kunskap i en gemensam plattform.

Elaine Snahr Bryntesson, Olivia hemtjänst

Då vi är utspridda över hela Sverige så blir Add en gemensam plattform. Add löser våra problem genom att allt finns och framförallt sparas/arkiveras på ett ställe.

Jessica Andersson, Rekal

Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering, möteshantering, process- och ärendehantering m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhålla även komplicerade integrerade ledningssystem. Vi har med hjälp av Add fått god ordning och högre effektivitet i verksamheten.


Rickard Wester, Västervik Energi & Miljö