Myndigheter

Add ledningssystem är plattformen för att enkelt kunna leda, planera, kontrollera, analysera och förbättra din verksamhet inom myndigheter

Strikt men smidig informationshantering

För kommunala verksamheter och myndigheter är strikt, men samtidigt smidig informationshantering, av stor vikt. 

Plattformen Add lämpar sig perfekt för detta och mångsidigheten gör att användandet av Add kan växa i vitt skilda riktningar. Vi har en särskilt stark position bland kommunala energi- och miljöbolag. Bland dessa bolag har kvalitets- och miljöfrågor en viktig roll och det finns höga krav på de systemlösningar man vill jobba med.

Vi är verksamma inom dessa områden

Som myndighet ställs särskilt höga krav på ett strikt arbetssätt. Med Add möjliggörs sådant arbete, samtidigt som man som administratör ändå enkelt kan förändra hur systemet ska användas över tiden.

Populära lösningar till Add Ledningssystem

Dokumenthantering i Add

Har du tröttnat på att leta efter rätt dokument? Med Add dokumenthantering sparar du tid genom att samla alla dokument i en och samma plattform. På så sätt kan du arbeta med samma dokument, ge feedback och kommentera varandras arbeten på ett smidigt sätt. Läs mer här →

Ärendehantering

Vill du också få en översikt över dina ärenden, dokument och arbetsuppgifter? Add ärendehantering förenklar er planering och strukturering av arbetsuppgifter genom att du snabbt får en överblick över avvikelser och vad som är aktuellt. Läs mer här →

Processhantering

Vill du optimera arbetsflöden och minska risker? Med Add Processhantering kan du skapa en komplett beskrivning av organisationens aktiviteter, rutiner och resultat för att ge medarbetare en tydlig bild av företagets funktion. Undvik att missa viktiga steg och minimera risken för fel. Läs mer här →