Add Rondering och Kontroll

Skapa tydliga checklistor
för regelbunda ronderingar

Ta enkelt fram egna kontrollrundor med beskrivning och bild och fastställ kontrollintervall.
De kontrollansvariga får listor när det är dags och kan via mobilen genomföra ronderingar
eller egenkontroller och rapportera åtgärder som också hanteras i lösningen.

Utför rondering och kontroll på plats – direkt i mobilen

Add Rondering och kontroll erbjuder en lösning där ni på ett enkelt sätt kan skapa era egna regelbundna ronderingar eller kontroller. Varje ansvarig får en lista med kontrollinstruktion och bild att göra direkt i mobilen eller i datorn.

De flesta verksamheter utför någon typ av regelbundna kontroller. Det kan vara kontroller av brandskydd, arbetsmiljö, livsmedel, lokaler, dokument eller andra säkerhetsrelaterade ronder. Du kan använda Add Rondering och Kontroll som helt fristående lösning eller som ett kompletterande tillval till ert ledningssystem.

Rondering och kontroll genomförd med godkända kontrollpunkter


Rondering och Kontroll: Skapa anpassade och unika ronderingsrutiner

För varje rondering och kontroll som du lägger upp kan du skriva en kort beskrivning av vad som ni behöver kontrollera, du kan även lägga upp en bild som visar den specifika platsen eller en bild som är mer allmän. Varje kontroll har ett valfritt antal punkter och du kan genomföra de på önskad tidpunkt genom schemalagda kontrollrundor.

Du kan genom förvalda intervaller välja om de ska ske varje dag, vecka, månad, kvartal, tertial eller år. För att spara tid i arbetet går det att använda en runda till flera olika kontrollscheman med olika tidsintervall.

Samla allt på startsidan

De kontroller som du ska utföra kommer du med en enkel knapptryckning åt från startsidan. När du genomfört en rondering och kontroll av ett objekt markerar du det som OKEj OK eller Ej relevant med möjlighet att skriva kommentarer eller skapa en åtgärd. Skulle du som kontrollant inte genomföra kontrollen inom utsatt tid markeras kontrollen som missas.

Tack vare de avancerade allmänna funktionerna i Add möjliggörs sökning på enskilda ord, en strikt behörighetshantering och flerspråkstöd (tillval). 

Rondering och kontroll på startsidan av Add

Du får automatiska påminnelser med epost

Dina ronderingar och kontroller finns samlade och visas som dina uppgifter på startsidan. Påminnelser när något måste göras skickas till den ansvarige med e-post och med en länk direkt till uppgiften. När du rapporterar in en avvikelse kommer en åtgärd skapas som du också följer upp direkt i systemet.

Add rondering och kontroll ger dig en tydlig översikt

Statusen för hur alla kontroller ligger till finns samlade i en lättöverskådlig lista med möjlighet att enkelt kunna sortera dessa. Dessutom visas varje kontroll med en färg som förklarar om den är aktiv, genomförd, försenad eller missad, vilket ger dig en snabb överblick över hur arbetet fortlöper. Statistik visar status på startsidan.

Rondering och kontroll ger dig en tydlig lista med pågående ronderingar

Fördelar med Add Rondering och Kontroll

Add Rondering och Kontroll  är mobilanpassad

Mobilanpassad

Add Rondering / Kontroll möjliggör att utföra kontroller på plats direkt i mobilen, vilket gör det smidigt och tillgängligt för användarna.

Add Rondering och Kontroll anpassningsbar

Anpassningsbar

Du kan skapa egna unika ronderingar genom att definiera kontrollinstruktioner och ladda upp bilder för tydlighet, och du kan välja att genomföra dem enligt dina önskade tidsintervall.

Add Rondering och Kontroll Effektiv hantering

Effektiv hantering

Genom att samla alla kontroller på startsidan får du enkel åtkomst till uppgifterna och kan markera dem som godkända eller ej godkända, skriva kommentarer och skapa åtgärder.

Add Rondering och Kontroll översiktlig lista och statistik

Översiktlig lista och statistik

Add Rondering ger dig en tydlig översikt över statusen för alla kontroller i en lättöverskådlig lista med färgkoder för snabb identifiering av aktiviteter, genomförda, försenade eller missade kontroller. Statistik ger dig ytterligare information om arbetets framsteg.

Avancerade funktioner

Add erbjuder avancerade funktioner som sökfunktion, behörighetshantering och flerspråkstöd (tillval), vilket ytterligare förbättrar användarupplevelsen och systemets flexibilitet.

Trygg förvaring

I en och samma webbplattform kan du samla in, organisera och lagra all information var och när som helst, med dagliga backuper.

Kundrekommendationer

Om man önskar sig en användarvänlig plattform där man kan samla allt i en och samma plattform, då är Add väl investerade pengar. Det är lätt att komma igång, det går att anpassa efter verksamheteten och man kan växa med Add. Det är bra support där man får snabba svar och det är kort handlingstid. Jag har bara positivt att säga.


Linda Lundman, Candor

Jag är jättenöjd med Add och rekommenderar det varmt till andra vård och omsorgsbolag som behöver ett lätthanterligt ledningssystem. Skulle det vara
något får man snabb återkoppling och det finns möjligheter att växa med systemet.


Karina Axe, Steg för Steg

Add Ledningssystem är komplett och kostnadseffektivt – det är verkligen mycket värde för pengarna. Dessutom är det lika enkelt att lära sig som Outlook! Jag rekommenderar varmt att välja Add Ledningssystem, särskilt för ISO, eftersom det sparar tid och låter oss växa med systemet!


Poyan Sandell, Catch Me

Vi har tidigare haft Reklamationer/Avvikelser/Klagomål i Excel. Genom att ”automatisera” blir hanteringen effektivare. Viktiga aspekter när vi valde Add var systemets flexibilitet och Addsystems vilja och förmåga att support.

Nevena Ratkov, Bring Cargo

Add hjälper oss att få ut nyheter i organisationen på ett snabbt sätt samt förenklar vårt arbete med intern info och ledighetshantering samt registrering av avvikelser.

Robert Hill, Doktorama

Det bästa med Add är att det är väldigt lättarbetat och lättanvänt. Alla har lätt för att hitta den sökta informationen, vilket hjälper verksamheten med tidsbesparing, effektivitet och att göra rätt. Vi kan också på ett enkelt sätt se om information går fram.

Freddy Jensen, Euromaster

Det bästa med Add är att vi har alla reklamationer på ett ställe och svart på vitt när de skickades in och vilket flöde som ärendet har behandlats i. Inget glöms bort. Det är logiskt så alla förstår det utan någon ”kurs” i hur det fungerar.

Tina Flodins, GBJ Bygg

Add ger användaren en smidig komplett bild över företaget. Enkelt för administratörer att delge information på ett strukturerat sätt. Håller organisationen uppdaterad och informerad.

Björn Källström, Orrefors

Det bästa med Add är totaleffektiveten, hög grad av verksamhetsnytta kombinerat med relativt låga administrationsinsatser. Ett bra och lättillgängligt systemstöd för våra verksamhetssystem, avvikelsehantering och allmän informationsspridning till personalen.

Mikael Jonsson, Gunnebo Fastening

Bra respons på aktiviteter som behöver lösas. Vi har fått bättre styrning av vår hantering av uppgifter.

Ingela Johansson, Nexans

Det är möjligt att snabbt och enkelt ge återkoppling och information till alla medarbetare inom organisationen samtidigt. Att kunna ha en tillgänglig styrning när medarbetarna är på fältet, och samla material och sprida kunskap i en gemensam plattform.

Elaine Snahr Bryntesson, Olivia hemtjänst

Då vi är utspridda över hela Sverige så blir Add en gemensam plattform. Add löser våra problem genom att allt finns och framförallt sparas/arkiveras på ett ställe.

Jessica Andersson, Rekal

Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering, möteshantering, process- och ärendehantering m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhålla även komplicerade integrerade ledningssystem. Vi har med hjälp av Add fått god ordning och högre effektivitet i verksamheten.


Rickard Wester, Västervik Energi & Miljö