Add

Rondering och Kontroll

Lägg in, kom åt och dela relevant information med minimalt antal klick

Utför rondering och kontroll på plats – direkt i mobilen

Add Rondering och kontroll erbjuder en lösning där ni på ett enkelt sätt kan skapa era egna regelbundna ronderingar eller kontroller. Varje ansvarig får en lista med kontrollinstruktion och bild att göra direkt i mobilen eller i datorn.

I de flesta verksamheter utförs någon typ av regelbundna kontroller. Det kan vara kontroller av brandskydd, arbetsmiljö, livsmedel, lokaler, dokument eller andra säkerhetsrelaterade ronder.  Add Rondering och Kontroll kan användas både som en helt fristående lösning eller som ett kompletterande tillval till ert verksamhetssystem.


Rondering och Kontroll: Skapa anpassade och unika ronderingsrutiner

För varje rondering och kontroll som läggs upp kan du skriva en kort beskrivning av vad som behövs kontrolleras samt lägga upp en bild som visar den specifika platsen eller är mer allmän. Varje kontroll har ett valfritt antal punkter och genomförs på önskad tidpunkt genom schemalagda kontrollrundor.

Du kan genom förvalda intervaller välja om de ska ske varje dag, vecka, månad, kvartal, tertial eller år. Men även egna intervaller kan läggas upp. För att spara tid i arbetet går det att använda en runda till flera olika kontrollscheman med olika tidsintervall.

Samla allt på startsidan

Du kommer med en enkel knapptryckning åt de kontroller som återstår att genomföras via startsidan. När du genomfört en rondering och kontroll av ett objekt markerar du det som OKEj OK eller Ej relevant med möjlighet att skriva kommentarer eller skapa en åtgärd. Skulle du som kontrollant inte genomföra kontrollen inom utsatt tid markeras kontrollen som missad.

Tack vare de avancerade allmänna funktionerna i Add möjliggörs sökning på enskilda ord, en strikt behörighetshantering och flerspråkstöd (tillval). 

Påminnelser skickas med epost

Dina ronderingar och kontroller finns samlade och visas som dina uppgifter på startsidan. Påminnelser när något måste göras skickas till den ansvarige med e-post och med en länk direkt till uppgiften. När du rapporterar in en avvikelse kommer en åtgärd skapas som du också följer upp direkt i systemet.

Add rondering och kontroll ger dig en tydlig översikt

Statusen för hur alla kontroller ligger till finns samlade i en lättöverskådlig lista med möjlighet att enkelt kunna sortera dessa. Dessutom visas varje kontroll med en färg som förklarar om den är aktiv, genomförd, försenad eller missad, vilket ger dig en snabb överblick över hur arbetet fortlöper. Statistik visar status på startsidan.

Fördelar med Add ledningssystem

Add ledningssystem- trygg förvaring

Trygg förvaring

I en och samma webbplattform kan du samla in, organisera och lagra all information var och när som helst, med dagliga backuper.

Add ledningssystem- Tydlig prisbild

Tydlig prisbild

Ingen licenskostnad, bara en löpande månadsavgift och 3 månaders löpande uppsägningstid.

Add ledningssystem- sparad tid

Sparad tid

Med ett användarvänligt ledningssystem får du mer tid över till att fokusera och lägga tid på det mer viktiga i verksamheten.

Add ledningssystem- skalbarhet

Skalbarhet

Utgå från det ni behöver idag och bygg på med färdiga lösningar allteftersom eller förändra de ni har. Med denna flexibilitet kan Add lätt anpassas till just din verksamhets specifika behov.

Add ledningssystem-bättre samarbete

Bättre samarbete

Systemet underlättar och förtydligar varje medarbetares roll och ansvar. Ni kan effektivt samarbeta med ärenden och dokument och får uppgifter direkt på startsidan och med länkar via e-post.

Add ledningssystem lättillgänglighet

Lättillgänglighet

Add tillhandahålls som en molntjänst med drift inom Sverige och du slipper därmed krångliga uppkopplingar och installationer. Kom lätt åt ert system via dator, surfplatta eller mobil.

Kundrekommendationer

Vi har tidigare haft Reklamationer/Avvikelser/Klagomål i Excel. Genom att ”automatisera” blir hanteringen effektivare. Viktiga aspekter när vi valde Add var systemets flexibilitet och Addsystems vilja och förmåga att support.

Nevena Ratkov, Bring Cargo

Add hjälper oss att få ut nyheter i organisationen på ett snabbt sätt samt förenklar vårt arbete med intern info och ledighetshantering samt registrering av avvikelser.

Robert Hill, Doktorama

Det bästa med Add är att det är väldigt lättarbetat och lättanvänt. Alla har lätt för att hitta den sökta informationen, vilket hjälper verksamheten med tidsbesparing, effektivitet och att göra rätt. Vi kan också på ett enkelt sätt se om information går fram.

Freddy Jensen, Euromaster

Det bästa med Add är att vi har alla reklamationer på ett ställe och svart på vitt när de skickades in och vilket flöde som ärendet har behandlats i. Inget glöms bort. Det är logiskt så alla förstår det utan någon ”kurs” i hur det fungerar.

Tina Flodins, GBJ Bygg

Add ger användaren en smidig komplett bild över företaget. Enkelt för administratörer att delge information på ett strukturerat sätt. Håller organisationen uppdaterad och informerad.

Björn Källström, Orrefors

Det bästa med Add är totaleffektiveten, hög grad av verksamhetsnytta kombinerat med relativt låga administrationsinsatser. Ett bra och lättillgängligt systemstöd för våra verksamhetssystem, avvikelsehantering och allmän informationsspridning till personalen.

Mikael Jonsson, Gunnebo Fastening

Bra respons på aktiviteter som behöver lösas. Vi har fått bättre styrning av vår hantering av uppgifter.

Ingela Johansson, Nexans

Det är möjligt att snabbt och enkelt ge återkoppling och information till alla medarbetare inom organisationen samtidigt. Att kunna ha en tillgänglig styrning när medarbetarna är på fältet, och samla material och sprida kunskap i en gemensam plattform.

Elaine Snahr Bryntesson, Olivia hemtjänst

Då vi är utspridda över hela Sverige så blir Add en gemensam plattform. Add löser våra problem genom att allt finns och framförallt sparas/arkiveras på ett ställe.

Jessica Andersson, Rekal

Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering, möteshantering, process- och ärendehantering m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhålla även komplicerade integrerade ledningssystem. Vi har med hjälp av Add fått god ordning och högre effektivitet i verksamheten.


Rickard Wester, Västervik Energi & Miljö