Add

Medarbetarsamtal

Lägg in, kom åt och dela relevant information med minimalt antal klick

Anpassningsbara medarbetarsamtal med kallelser och frågor

I Add medarbetarsamtal väljer du vem medarbetarsamtalet gäller för, samt tid, datum och plats för samtalet och en ansvarig. Därefter skickas en kallelse till medarbetaren som i ett textfält kan skriva in vad denne själv vill ta upp under mötet.

Som administratör kan man själv lägga upp ett urval frågor till medarbetarsamtalet. Under samtalet får medarbetaren fylla i svar på olika frågor gällande exempelvis den fysiska arbetsmiljön, trivsel med andra kollegor och chefer, eventuella bisysslor som medarbetaren kan ha och uppgifter om dessa osv.

Add ledningssystem - Skapa och bjud in till medarbetarsamtal

Utvecklingssamtal

I vår lösning för utvecklingssamtal väljer du vilken medarbetare det gäller för, samt tid, datum och plats för samtalet och en ansvarig för samtalet. Add skickar ut en kallelse till medarbetaren som i ett textfält kan skriva in vad denne själv vill ta upp under samtalet. Under samtalet får medarbetaren fylla i svar på olika frågor gällande exempelvis den fysiska arbetsmiljön, trivsel med andra kollegor och chefer, eventuella bisysslor som medarbetaren kan ha och uppgifter om dessa osv. Det finns även en individuell kompetensplan där man kan lägga till aktiviteter för att uppnå ens egna mål.

Hur medarbetarsamtal i Add går till i 5 enkla steg

Steg 1: Planera mötet

Det första du som chef ska göra när du ska skapa ett medarbetarsamtal är att ta fram en agenda för mötet. Agendan ska innehålla vad mötet ska handla om, vilka som ska delta, tid för mötet samt vilken plats mötet ska hållas på. Du kan använda våra färdiga mallar för att skapa agendan som du enkelt kan justera efter dina önskemål. När agendan är klar skickas den vidare till medarbetaren för att bekräftas.

Steg 2: Bekräfta mötet

Därefter ska medarbetaren godkänna eller göra ändringar i agendan för mötet. Medarbetaren kan lägga till egna punkter i agendan och ändra tid eller plats för medarbetarsamtalet.

Steg 3:  Genomförande av samtalet

Efter att medarbetaren godkänt eller gjort ändringar i mötet skickas agendan vidare till chefen, som sedan öppnar medarbetarsamtalet på bestämd tid och plats. Under mötet följer chefen och medarbetaren punkterna de ska prata om i agendan. Chefen skriver mötesanteckningar som sedan sparas i ett protokoll.

Steg 4: Uppföljning av mötet

När medarbetarsamtalet är klart skickar chefen protokollet för korrektur till medarbetaren. Medarbetaren har då möjlighet att föreslå ändringar i protokollet. Därefter skickas protokollet tillbaka till chefen.

Steg 5: Allt sparas på samma plats!

Chefen får tillbaka protokollet från medarbetaren och har som uppgift att fastställa dokumentet. När allt är klart sparas dokumentet på en och samma plats på så vis är det enkelt att gå tillbaka och läsa igenom föregående medarbetarsamtal.

Fördelar med Add ledningssystem

Add ledningssystem- trygg förvaring

Trygg förvaring

I en och samma webbplattform kan du samla in, organisera och lagra all information var och när som helst, med dagliga backuper.

Add ledningssystem- Tydlig prisbild

Tydlig prisbild

Ingen licenskostnad, bara en löpande månadsavgift och 3 månaders löpande uppsägningstid.

Add ledningssystem- sparad tid

Sparad tid

Med ett användarvänligt ledningssystem får du mer tid över till att fokusera och lägga tid på det mer viktiga i verksamheten.

Add ledningssystem- skalbarhet

Skalbarhet

Utgå från det ni behöver idag och bygg på med färdiga lösningar allteftersom eller förändra de ni har. Med denna flexibilitet kan Add lätt anpassas till just din verksamhets specifika behov.

Add ledningssystem-bättre samarbete

Bättre samarbete

Systemet underlättar och förtydligar varje medarbetares roll och ansvar. Ni kan effektivt samarbeta med ärenden och dokument och får uppgifter direkt på startsidan och med länkar via e-post.

Add ledningssystem lättillgänglighet

Lättillgänglighet

Add tillhandahålls som en molntjänst med drift inom Sverige och du slipper därmed krångliga uppkopplingar och installationer. Kom lätt åt ert system via dator, surfplatta eller mobil.

Kundrekommendationer

Vi har tidigare haft Reklamationer/Avvikelser/Klagomål i Excel. Genom att ”automatisera” blir hanteringen effektivare. Viktiga aspekter när vi valde Add var systemets flexibilitet och Addsystems vilja och förmåga att support.

Nevena Ratkov, Bring Cargo

Add hjälper oss att få ut nyheter i organisationen på ett snabbt sätt samt förenklar vårt arbete med intern info och ledighetshantering samt registrering av avvikelser.

Robert Hill, Doktorama

Det bästa med Add är att det är väldigt lättarbetat och lättanvänt. Alla har lätt för att hitta den sökta informationen, vilket hjälper verksamheten med tidsbesparing, effektivitet och att göra rätt. Vi kan också på ett enkelt sätt se om information går fram.

Freddy Jensen, Euromaster

Det bästa med Add är att vi har alla reklamationer på ett ställe och svart på vitt när de skickades in och vilket flöde som ärendet har behandlats i. Inget glöms bort. Det är logiskt så alla förstår det utan någon ”kurs” i hur det fungerar.

Tina Flodins, GBJ Bygg

Add ger användaren en smidig komplett bild över företaget. Enkelt för administratörer att delge information på ett strukturerat sätt. Håller organisationen uppdaterad och informerad.

Björn Källström, Orrefors

Det bästa med Add är totaleffektiveten, hög grad av verksamhetsnytta kombinerat med relativt låga administrationsinsatser. Ett bra och lättillgängligt systemstöd för våra verksamhetssystem, avvikelsehantering och allmän informationsspridning till personalen.

Mikael Jonsson, Gunnebo Fastening

Bra respons på aktiviteter som behöver lösas. Vi har fått bättre styrning av vår hantering av uppgifter.

Ingela Johansson, Nexans

Det är möjligt att snabbt och enkelt ge återkoppling och information till alla medarbetare inom organisationen samtidigt. Att kunna ha en tillgänglig styrning när medarbetarna är på fältet, och samla material och sprida kunskap i en gemensam plattform.

Elaine Snahr Bryntesson, Olivia hemtjänst

Då vi är utspridda över hela Sverige så blir Add en gemensam plattform. Add löser våra problem genom att allt finns och framförallt sparas/arkiveras på ett ställe.

Jessica Andersson, Rekal

Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering, möteshantering, process- och ärendehantering m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhålla även komplicerade integrerade ledningssystem. Vi har med hjälp av Add fått god ordning och högre effektivitet i verksamheten.


Rickard Wester, Västervik Energi & Miljö