Add Medarbetarsamtal

Främja utveckling
genom medarbetarsamtal

Planera in medarbetarsamtal och notera direkt alla punkter från samtalet
som sedan ska bekräftas av medarbetaren. Jämför enkelt med noteringar
från tidigare samtal.

Anpassningsbara medarbetarsamtal med kallelser och frågor

I Add medarbetarsamtal väljer du vem medarbetarsamtalet gäller för, samt tid, datum och plats för samtalet och en ansvarig. Därefter skickar Add en kallelse till medarbetaren som i ett textfält kan skriva in vad denne själv vill ta upp under mötet.

Som administratör kan man själv lägga upp ett urval frågor till medarbetarsamtalet. Under samtalet får medarbetaren fylla i svar på olika frågor gällande exempelvis den fysiska arbetsmiljön, trivsel med andra kollegor och chefer, eventuella bisysslor som medarbetaren kan ha och uppgifter om dessa osv.

Add ledningssystem - Skapa och bjud in till medarbetarsamtal

Utvecklingssamtal

I vår lösning för utvecklingssamtal väljer du vilken medarbetare det gäller för, samt tid, datum och plats för samtalet och en ansvarig för samtalet. Add skickar ut en kallelse till medarbetaren som i ett textfält kan skriva in vad denne själv vill ta upp under samtalet. Under samtalet får medarbetaren fylla i svar på olika frågor gällande exempelvis den fysiska arbetsmiljön, trivsel med andra kollegor och chefer, eventuella bisysslor som medarbetaren kan ha och uppgifter om dessa osv. Det finns även en individuell kompetensplan där man kan lägga till aktiviteter för att uppnå ens egna mål.

Hur Add Medarbetarsamtal går till i 5 enkla steg

Steg 1: Planera mötet

Det första du som chef ska göra när du ska skapa ett medarbetarsamtal är att ta fram en agenda för mötet. Agendan ska innehålla vad mötet ska handla om, vilka som ska delta, tid för mötet samt vilken plats mötet ska hållas på. Du kan använda våra färdiga mallar för att skapa agendan som du enkelt kan justera efter dina önskemål. När agendan är klar skickas den vidare till medarbetaren för att bekräftas.

Steg 2: Bekräfta mötet

Därefter ska medarbetaren godkänna eller göra ändringar i agendan för mötet. Medarbetaren kan lägga till egna punkter i agendan och ändra tid eller plats för medarbetarsamtalet.

Steg 3:  Genomförande av samtalet

Efter att medarbetaren godkänt eller gjort ändringar i mötet skickas agendan vidare till chefen, som sedan öppnar medarbetarsamtalet på bestämd tid och plats. Under mötet följer chefen och medarbetaren punkterna de ska prata om i agendan. Chefen skriver mötesanteckningar som sedan sparas i ett protokoll.

Steg 4: Uppföljning av mötet

När medarbetarsamtalet är klart skickar chefen protokollet för korrektur till medarbetaren. Medarbetaren har då möjlighet att föreslå ändringar i protokollet. Därefter skickar Add protokollet tillbaka till chefen.

Steg 5: Spara allt på samma plats!

Chefen får tillbaka protokollet från medarbetaren och har som uppgift att fastställa dokumentet. När allt är klart blir alla dokumentet sparade på en och samma plats på så vis är det enkelt att gå tillbaka och läsa igenom föregående medarbetarsamtal.

Fördelar med Add Medarbetarsamtal

Add Medarbetarsamtal är anpassningsbart efter kundens behov.

Anpassningsbarhet

Lösningen tillåter dig att anpassa medarbetarsamtalen efter dina specifika behov och organisationens krav. Du kan själv formulera relevanta frågor och ämnen för diskussion.

Det är enkelt att hantera Add Medarbetarsamtal

Enkel hantering

Genom att enkelt välja medarbetare och boka tid och plats för samtalet, samt tilldela en ansvarig person, förenklar Add Medarbetarsamtal hela processen och sparar tid.

Add Medarbetarsamtal främjar öppen kommunikation

Öppen kommunikation

Lösningen främjar öppenhet genom att skicka ut kallelser till medarbetaren och låta dem själva bidra med ämnen de vill ta upp under samtalet. Detta uppmuntrar till dialog och engagemang.

Add Medarbetarsamtal innebär strukturerad dokumentation

Strukturerad dokumentation

Add Medarbetarsamtal erbjuder ett dokumentationsverktyg som hjälper dig att noggrant dokumentera samtalet och medarbetarens svar på olika frågor. Det gör det enklare att följa upp utvecklingsmål och andra ärenden som har diskuterats.

Add Medarbetarsamtal ger dig en individuell kompetensplan

Individuell kompetensplan

Lösningen inkluderar en individuell kompetensplan där du kan lägga till aktiviteter för att stödja medarbetarens personliga mål och kompetensutveckling. Detta kan hjälpa medarbetaren att uppnå sina karriärmål.

Add Medarbetarsamtal sparar tid

Tidsbesparing

Add Medarbetarsamtal automatiserar och förenklar många av de administrativa uppgifterna kring medarbetarsamtalen, vilket sparar tid och resurser för både administratörer och medarbetare. Du slipper därmed krångliga uppkopplingar och installationer. Kom lätt åt ert system via dator, surfplatta eller mobil.

Kundrekommendationer

Add Ledningssystem är komplett och kostnadseffektivt – det är verkligen mycket värde för pengarna. Dessutom är det lika enkelt att lära sig som Outlook! Jag rekommenderar varmt att välja Add Ledningssystem, särskilt för ISO, eftersom det sparar tid och låter oss växa med systemet!


Poyan Sandell, Catch Me

Vi har tidigare haft Reklamationer/Avvikelser/Klagomål i Excel. Genom att ”automatisera” blir hanteringen effektivare. Viktiga aspekter när vi valde Add var systemets flexibilitet och Addsystems vilja och förmåga att support.

Nevena Ratkov, Bring Cargo

Add hjälper oss att få ut nyheter i organisationen på ett snabbt sätt samt förenklar vårt arbete med intern info och ledighetshantering samt registrering av avvikelser.

Robert Hill, Doktorama

Det bästa med Add är att det är väldigt lättarbetat och lättanvänt. Alla har lätt för att hitta den sökta informationen, vilket hjälper verksamheten med tidsbesparing, effektivitet och att göra rätt. Vi kan också på ett enkelt sätt se om information går fram.

Freddy Jensen, Euromaster

Det bästa med Add är att vi har alla reklamationer på ett ställe och svart på vitt när de skickades in och vilket flöde som ärendet har behandlats i. Inget glöms bort. Det är logiskt så alla förstår det utan någon ”kurs” i hur det fungerar.

Tina Flodins, GBJ Bygg

Add ger användaren en smidig komplett bild över företaget. Enkelt för administratörer att delge information på ett strukturerat sätt. Håller organisationen uppdaterad och informerad.

Björn Källström, Orrefors

Det bästa med Add är totaleffektiveten, hög grad av verksamhetsnytta kombinerat med relativt låga administrationsinsatser. Ett bra och lättillgängligt systemstöd för våra verksamhetssystem, avvikelsehantering och allmän informationsspridning till personalen.

Mikael Jonsson, Gunnebo Fastening

Bra respons på aktiviteter som behöver lösas. Vi har fått bättre styrning av vår hantering av uppgifter.

Ingela Johansson, Nexans

Det är möjligt att snabbt och enkelt ge återkoppling och information till alla medarbetare inom organisationen samtidigt. Att kunna ha en tillgänglig styrning när medarbetarna är på fältet, och samla material och sprida kunskap i en gemensam plattform.

Elaine Snahr Bryntesson, Olivia hemtjänst

Då vi är utspridda över hela Sverige så blir Add en gemensam plattform. Add löser våra problem genom att allt finns och framförallt sparas/arkiveras på ett ställe.

Jessica Andersson, Rekal

Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering, möteshantering, process- och ärendehantering m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhålla även komplicerade integrerade ledningssystem. Vi har med hjälp av Add fått god ordning och högre effektivitet i verksamheten.


Rickard Wester, Västervik Energi & Miljö