Add Kvalitetsledningssystem

Add är ett användarvänligt och anpassningsbart kvalitetsledningssystem för dig som arbetar med kvalitetsfrågor och vill effektivisera och säkerställa kvaliteten i ditt arbete!

Gör som våra kunder och förbättra ditt kvalitetsarbete idag!

Enkel lösning för systematiskt kvalitetsarbete

Arbeta effektivt med kvalitetsledning, hållbarhetsfrågor och systematiskt förbättringsarbete med Add som kvalitetsledningssystem. Få hjälp med att styra information, planera, utveckla och följa upp verksamhetens arbete med kvalitet.

Med Add kan du se till att verksamheten fungerar som den ska, behåller samma höga standard samt följer gällande lagstiftning och branschnormer. Eftersom varje bolag och organisation är unik finns stor flexibilitet med många valmöjligheter att göra unika anpassningar.

Gör ditt kvalitetsarbete enkelt och framgångsrikt – Välj Add idag!

Add Kvalitetsledningssystem erbjuder

 • Ett användarvänligt verktyg som alla kan använda, oavsett plats och datorvana
 • Koppla alla dina ärenden, processer och dokument till ISO 9001
 • Många lösningar och funktioner som du kan anpassa efter dina önskemål och krav
 • Ett verktyg som hjälper dig att styra, kontrollera och följa upp ditt kvalitetsarbete
 • Ett skalbart kvalitetssystem som verksamheten kan växa med över tid

Kvalitetsledningssystem för ISO 9001

Add utgår från ISO 9001 och fungerar som ett viktigt stöd för små och stora företag och organisationer som vill arbeta med kvalitetsledning. Du får ett verktyg för att anpassa och optimera arbetsflöden och processer utifrån standarden såväl som en hel nivå av flexibilitet och kontroll över hela ditt företag.

Du kan enkelt koppla dokument, ärenden och processer till specifika krav inom ISO 9001 vilket gör ditt kvalitetsarbete strukturerat och effektivt. Utöver att du hittar dina dokument på platsen du skapade dem på finns de också samlade på en dedikerad sida för ISO 9001. Det innebär att du får en smidig process för att säkerställa kvalité och en tydlig översikt av ISO 9001.

Engagera hela organisationen i kvalitetsarbetet

Vi tror att nyckeln för att engagera alla medarbetare i kvalitetsarbete är att göra det så lätt och tillgängligt som möjligt att arbeta i systemet. Därför är vårt största fokus att göra Add så enkelt och användarvänligt som det bara går.

Du kan till exempel ändra utseende i Add med hjälp av ett drag-and-drop-verktyg, och du kan arbeta från alla enheter, var som helst i världen. Add kvalitetssystem tar dig enkelt genom alla steg i ditt arbete med kvalitetsledning.

Energi och miljö- Add ledningssystem

Add är ett formbart kvalitetsledningssystem efter dina önskemål

Den unika bredden av lösningar i Add gör det möjligt att skräddarsy ett paket av moduler som låter dig leda, planera och kontrollera olika delar av verksamheten. Det möjliggör också att du kan uppfylla internationella standarder som ISO-kraven och arbeta aktivt mot hållbarhetsfrågor.
Du kan se vår unika bredd av lösningar nedan.

Lösningar i Add

Du kan använda dig av våra lösningar som enskilda lösningar eller integrerat i ditt ledningssystem.

Add Dokumenthantering

Add
Dokumenthantering

Säkerställ strikt och enkel dokumentstyrning med
fastställda godkännandesteg och automatisk versionshantering.

Läs mer här

Add Ärendehantering

Add
Ärendehantering

Hantera olika ärenden i en samlad lösning där inrapportering går snabbt och kan göras från mobil. Låt ärenden valideras och skickas för åtgärd och sedan följas upp direkt i systemet.

Läs mer här

Add Processhantering

Add
Processhantering

Skapa en tydlig beskrivning av organisationens processer och deras kopplingar till instruktioner och annan information.

Läs mer här

Add Internrevision

Add
Internrevision

Planera, genomför och följ upp olika typer av interna revisioner.

Läs mer här

Add Riskhantering

Add
Riskhantering

Värdera risker, skapa åtgärder och få tydlig överblick.

Läs mer här

Add Mål och handlingsprogram

Add Mål och handlingsprogram

Arbeta effektivt med ärenden och dokument samt underlätta varje medarbetares roll och ansvar.

Läs mer här

Add Besiktning och Kontroll

Add Besiktning och Kontroll

Skapa unika kontrollistor för varje enskild produkt.

Läs mer här

Add Rondering och Kontroll

Add Rondering och Kontroll

Utför regelbundna ronderingar i tydliga listor och med bilder direkt i mobilen.

Läs mer här

Add Visselblåsning

Add
Visselblåsning

Värdera risker, skapa åtgärder och gör ny riskvärdering.

Läs mer här

Add Medarbetarsamtal

Add
Medarbetarsamtal

Hantera ditt avgångssamtal eller utvecklingssamtal.

Läs mer här

Add Delegering

Add
Delegering

Smidig och heltäckande hantering med automatiska påminnelser.

Läs mer här

Add 8D Rapportering

Add
8D Rapportering

Problemlösningsmetod i 8 steg som motverkar problem.

Läs mer här

Add Avtalshantering

Add
Avtalshantering

Värdera risker, skapa åtgärder och gör ny riskvärdering.

Läs mer här

Add ledighetsansökan

Add
Ledighetsansökan

Få en smidig hantering av inrapportering och beslut kring frånvaro

Läs mer här

Add Kompetenshantering

Add
Kompetenshantering

Få en samlad bild av alla kompetenser och giltighetstid.

Läs mer här

Add Intranät

Add
Intranät

Värdera risker, skapa åtgärder och gör ny riskvärdering.

Läs mer här

Kundrekommendationer

Vi har tidigare haft Reklamationer/Avvikelser/Klagomål i Excel. Genom att ”automatisera” blir hanteringen effektivare. Viktiga aspekter när vi valde Add var systemets flexibilitet och Addsystems vilja och förmåga att support.

Nevena Ratkov, Bring Cargo

Add hjälper oss att få ut nyheter i organisationen på ett snabbt sätt samt förenklar vårt arbete med intern info och ledighetshantering samt registrering av avvikelser.

Robert Hill, Doktorama

Det bästa med Add är att det är väldigt lättarbetat och lättanvänt. Alla har lätt för att hitta den sökta informationen, vilket hjälper verksamheten med tidsbesparing, effektivitet och att göra rätt. Vi kan också på ett enkelt sätt se om information går fram.

Freddy Jensen, Euromaster

Det bästa med Add är att vi har alla reklamationer på ett ställe och svart på vitt när de skickades in och vilket flöde som ärendet har behandlats i. Inget glöms bort. Det är logiskt så alla förstår det utan någon ”kurs” i hur det fungerar.

Tina Flodins, GBJ Bygg

Add ger användaren en smidig komplett bild över företaget. Enkelt för administratörer att delge information på ett strukturerat sätt. Håller organisationen uppdaterad och informerad.

Björn Källström, Orrefors

Det bästa med Add är totaleffektiveten, hög grad av verksamhetsnytta kombinerat med relativt låga administrationsinsatser. Ett bra och lättillgängligt systemstöd för våra verksamhetssystem, avvikelsehantering och allmän informationsspridning till personalen.

Mikael Jonsson, Gunnebo Fastening

Bra respons på aktiviteter som behöver lösas. Vi har fått bättre styrning av vår hantering av uppgifter.

Ingela Johansson, Nexans

Det är möjligt att snabbt och enkelt ge återkoppling och information till alla medarbetare inom organisationen samtidigt. Att kunna ha en tillgänglig styrning när medarbetarna är på fältet, och samla material och sprida kunskap i en gemensam plattform.

Elaine Snahr Bryntesson, Olivia hemtjänst

Då vi är utspridda över hela Sverige så blir Add en gemensam plattform. Add löser våra problem genom att allt finns och framförallt sparas/arkiveras på ett ställe.

Jessica Andersson, Rekal

Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering, möteshantering, process- och ärendehantering m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhålla även komplicerade integrerade ledningssystem. Vi har med hjälp av Add fått god ordning och högre effektivitet i verksamheten.


Rickard Wester, Västervik Energi & Miljö

Plattformen Add – för ett säkrare och roligare arbete 

Med dagliga backuper kan du känna dig trygg med att värdefull information skyddas. Vi på Addsystems utvecklar och förbättrar plattformen ständigt genom att skapa nya lösningar och verktyg som underlättar för dig som kund att få struktur i ditt arbete. 

Förändringar kan göras utan programmering, vilket innebär att det dessutom kan skräddarsys utifrån din verksamhets olika behov, vilka ju även förändras över tiden. Plattformens formbarhet ger dig utrymme att inte alltid behöva fatta de rätta besluten direkt, eftersom lösningar och funktioner lätt går att byta ut eller lägga till i efterhand. 

Centrala funktioner i Add:

 • Ett verktyg för att styra, planera, kontrollera och utvärdera verksamheten.
 • Rollstyrda behörigheter.
 • Finns översatt på 13 olika språk.
 • Har sökfunktion.
 • Uppfyller kraven på ett stabilt och säkert ledningssystem.
 • Webbaserat, flexibelt och anpassningsbart.
 • Möjliggör integration med befintliga system.
 • Stöder produktionen av ett ledningssystem på lokalt som global nivå.

Vad ingår?

 • Teknisk drift från serverhall i Sverige.
 • Uppdatering till senaste version av systemet.
 • Löpande databasunderhåll avseende design och optimering.
 • Avstämningsmöte med kund minst en gång per år.
 • Dygnsbackuper 90 dagar löpande, veckobackuper under hela avtalstiden.
 • Tillgång till Addsystems servicedesk. Felsupport ingår.
 • Egen databas om max 10GB eller max 25 000 informationsobjekt.
 • Nya tillvalslösningar kan läggas till och tas bort med 3 månaders löpande uppsägningstid.