Add Kvalitetsledningssystem

Gör det enkelt att arbeta systematiskt
med ett kvalitetsledningssystem

Add är ett användarvänligt och anpassningsbart kvalitetsledningssystem för dig som arbetar med kvalitetsfrågor och vill effektivisera och säkerställa kvaliteten i ditt arbete!

Enkel lösning för systematiskt kvalitetsarbete

Arbeta effektivt med kvalitetsledning, hållbarhetsfrågor och systematiskt förbättringsarbete med Add som kvalitetsledningssystem. Få hjälp med att styra information, planera, utveckla och följa upp verksamhetens arbete med kvalitet.

Med Add kan du se till att verksamheten fungerar som den ska, behåller samma höga standard samt följer gällande lagstiftning och branschnormer. Eftersom varje bolag och organisation är unik finns stor flexibilitet med många valmöjligheter att göra unika anpassningar.

Gör ditt kvalitetsarbete enkelt och framgångsrikt – Välj Add idag!

Startsidan av Add Kvalitetsledningssystem

Hur Add Kvalitetsledningssystem underlättar din arbetsdag

Kvalitetsledningssystemet är ett Enkelt verktyg oavsett plats och datorvana

Enkelt verktyg oavsett plats och datorvana

Kvalitetsledningssystemet Kopplar viktig information till ISO 9001

Kopplar viktig information till ISO 9001

Kvalitetsledningssystemet Hjälper dig att arbeta systematiskt

Hjälper dig att arbeta systematiskt

Kvalitetsledningssystemet är Anpassningsbart efter dina önskemål

Anpassningsbart efter dina önskemål

Kvalitetsledningssystem för ISO 9001

Add utgår från ISO 9001 och fungerar som ett viktigt stöd för små och stora företag och organisationer som vill arbeta med kvalitetsledning. Du får ett verktyg för att anpassa och optimera arbetsflöden och processer utifrån standarden såväl som en hel nivå av flexibilitet och kontroll över hela ditt företag.

Du kan enkelt koppla dokument, ärenden och processer till specifika krav inom ISO 9001 vilket gör ditt kvalitetsarbete strukturerat och effektivt. Utöver att du hittar dina dokument på platsen du skapade dem på finns de också samlade på en dedikerad sida för ISO 9001. Det innebär att du får en smidig process för att säkerställa kvalité och en tydlig översikt av ISO 9001.

Engagera hela organisationen i kvalitetsarbetet

Vi tror att nyckeln för att engagera alla medarbetare i kvalitetsarbete är att göra det så lätt och tillgängligt som möjligt att arbeta i systemet. Därför är vårt största fokus att göra Add så enkelt och användarvänligt som det bara går.

Du kan till exempel ändra utseende i Add med hjälp av ett drag-and-drop-verktyg, och du kan arbeta från alla enheter, var som helst i världen. Add kvalitetssystem tar dig enkelt genom alla steg i ditt arbete med kvalitetsledning.

Det är enkelt att redigera och anpassa Add

Add är ett formbart kvalitetsledningssystem efter dina önskemål

Den unika bredden av lösningar i Add gör det möjligt att skräddarsy ett paket av moduler som låter dig leda, planera och kontrollera olika delar av verksamheten. Det möjliggör också att du kan uppfylla internationella standarder som ISO-kraven och arbeta aktivt mot hållbarhetsfrågor.

Här är några av de mest använda lösningarna bland våra kunder:

Vad ingår?

  • Verktyg för att styra, planera, kontrollera och utvärdera verksamheten.
  • Rollstyrda behörigheter för användare.
  • Översatt till 15 olika språk.
  • Sökfunktion för enkel åtkomst till information.
  • Möjliggör integration med befintliga system.
  • Teknisk drift från serverhall i Sverige.
  • Automatisk uppdatering till senaste version av systemet.
  • Dygnsbackup i 90 dagar, veckobackuper under hela avtalstiden.
  • Tillgång till Addsystems servicedesk för felsupport.
Add Kvalitetsledningssystem ingår processhanteirng, dokumenthantering och ärendehantering

Ett ledningssystem att lita på

Add ledningssystem finns på 15 språk

15

Antal språk

Add Ledningssystem har 24 års erfarenhet

24

Års erfarenhet

Add Ledningssystem har 21 lösningar

21

Lösningar

Add Ledningssystem har över 50 000 användare

50000+

Användare

Add Ledningssystem finns i 15 länder

15

Länder Add används i

Kundrekommendationer

Add Ledningssystem är komplett och kostnadseffektivt – det är verkligen mycket värde för pengarna. Dessutom är det lika enkelt att lära sig som Outlook! Jag rekommenderar varmt att välja Add Ledningssystem, särskilt för ISO, eftersom det sparar tid och låter oss växa med systemet!


Poyan Sandell, Catch Me

Vi har tidigare haft Reklamationer/Avvikelser/Klagomål i Excel. Genom att ”automatisera” blir hanteringen effektivare. Viktiga aspekter när vi valde Add var systemets flexibilitet och Addsystems vilja och förmåga att support.

Nevena Ratkov, Bring Cargo

Add hjälper oss att få ut nyheter i organisationen på ett snabbt sätt samt förenklar vårt arbete med intern info och ledighetshantering samt registrering av avvikelser.

Robert Hill, Doktorama

Det bästa med Add är att det är väldigt lättarbetat och lättanvänt. Alla har lätt för att hitta den sökta informationen, vilket hjälper verksamheten med tidsbesparing, effektivitet och att göra rätt. Vi kan också på ett enkelt sätt se om information går fram.

Freddy Jensen, Euromaster

Det bästa med Add är att vi har alla reklamationer på ett ställe och svart på vitt när de skickades in och vilket flöde som ärendet har behandlats i. Inget glöms bort. Det är logiskt så alla förstår det utan någon ”kurs” i hur det fungerar.

Tina Flodins, GBJ Bygg

Add ger användaren en smidig komplett bild över företaget. Enkelt för administratörer att delge information på ett strukturerat sätt. Håller organisationen uppdaterad och informerad.

Björn Källström, Orrefors

Det bästa med Add är totaleffektiveten, hög grad av verksamhetsnytta kombinerat med relativt låga administrationsinsatser. Ett bra och lättillgängligt systemstöd för våra verksamhetssystem, avvikelsehantering och allmän informationsspridning till personalen.

Mikael Jonsson, Gunnebo Fastening

Bra respons på aktiviteter som behöver lösas. Vi har fått bättre styrning av vår hantering av uppgifter.

Ingela Johansson, Nexans

Det är möjligt att snabbt och enkelt ge återkoppling och information till alla medarbetare inom organisationen samtidigt. Att kunna ha en tillgänglig styrning när medarbetarna är på fältet, och samla material och sprida kunskap i en gemensam plattform.

Elaine Snahr Bryntesson, Olivia hemtjänst

Då vi är utspridda över hela Sverige så blir Add en gemensam plattform. Add löser våra problem genom att allt finns och framförallt sparas/arkiveras på ett ställe.

Jessica Andersson, Rekal

Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering, möteshantering, process- och ärendehantering m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhålla även komplicerade integrerade ledningssystem. Vi har med hjälp av Add fått god ordning och högre effektivitet i verksamheten.


Rickard Wester, Västervik Energi & Miljö