Add Arbetsmiljöledningssystem

Ta kontroll över arbetsmiljön
med ett användarvänligt Arbetsmiljöledningssystem

Med Add Arbetsmiljöledningssystem kan du driva systematiskt arbetsmiljöarbete och förebygga risker i arbetsmiljön, främja arbetshälsan och öka lönsamheten. Det är ett bra stöd för verksamheter som är certifierade mot ISO 45001 eller som vill arbeta aktivt med arbetsmiljö på egen hand.

Driv ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbeta med arbetsmiljöledning och systematiskt arbetsmiljöarbete och stärk den fysiska och sociala hälsan på arbetsplatsen. Med Add Ledningssystem för arbetsmiljö får du ett stöd i arbetet att upprätthålla en god arbetsmiljö, driva viktiga arbetsmiljöfrågor samt förebygga ohälsa och olycksfall.

Med Add som arbetsmiljöledningssystem får du en bra översikt och kan se vilka saker du ska lägga tid på. Här samlar du arbetsmiljöpolicy, instruktioner, rutiner och andra viktiga dokument. Det hjälper dig att hantera avvikelser, driva förbättringsarbete, följa upp och utvärdera.

Med Add driver du effektivt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöinsatser.

Hur Add Arbetsmiljöledningssystem underlättar din arbetsdag

Enkelt verktyg som engagerar dina medarbetare

Följ kraven för 45001 och lev upp till standarder

Samla all viktig information i ett system

Flexibelt och tydligt

Arbetsmiljöledningssystem för ISO 45001

Add följer ISO 45001 för arbetsmiljöledning och är ett stöd för företag, organisationer och myndigheter som vill arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete. Här samlar du och arbetar smidigt med alla dokument, rutiner och rapportering kring arbetsmiljö och förbättringsarbete.

Ett arbetsmiljösystem är också en viktig hjälp i att leva upp till arbetsmiljölagen och andra lagar, regler samt villkor som regleras i eventuellt kollektivavtal.

Add passar för både små och stora verksamheter som vill arbeta aktivt med arbetsmiljöledning. Ledningssystemet för arbetsmiljö går också att integrera med andra ISO-standarder.

Hälsa, säkerhet och mer arbetsglädje på arbetsplatsen

Som arbetsgivare är du ansvarig för hälsa och säkerhet och att aktivt arbeta för en bättre arbetsmiljö. Det har många fördelar så som ökad trivsel, engagemang, arbetsglädje och trygghet bland medarbetare. Det ger i sin tur en mer välmående verksamheten med en starkare lönsamhet.

Varje medarbetares delaktighet är helt avgörande i hälsofrämjande arbete. Add Arbetsledningssystem ger förutsättningar till ett aktivt arbetsmiljöarbete och gemensamt ansvar. Vi har sett till att det är riktigt enkelt och trevligt för alla att arbeta med.

Mångsidigt verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete

Add Arbetsmiljöledningssystem hjälper dig att komma igång eller ta nästa steg i ditt arbetsmiljöarbete. Det går att enkelt utforma med olika moduler för till exempel delegering, kompetenshantering och medarbetarsamtal. Add går också att använda som ett intranät vilket ger arbetsmiljöfrågor en självklar plats i verksamheten.

Använd en färdig lösning eller forma ditt egna verksamhetssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet med nedan moduler.

Här är några av de mest använda lösningarna bland våra kunder:

Vad ingår i Add Miljöledningssystem?

  • Verktyg för att styra, planera, kontrollera och utvärdera verksamheten.
  • Rollstyrda behörigheter för användare.
  • Översatt till 15 olika språk.
  • Sökfunktion för enkel åtkomst till information.
  • Möjliggör integration med befintliga system.
  • Teknisk drift från serverhall i Sverige.
  • Automatisk uppdatering till senaste version av systemet.
  • Dygnsbackup i 90 dagar, veckobackuper under hela avtalstiden.
  • Tillgång till Addsystems servicedesk för felsupport.

Ett ledningssystem att lita på

Add ledningssystem finns på 15 språk

15

Antal språk

Add Ledningssystem har 24 års erfarenhet

24

Års erfarenhet

Add Ledningssystem har 21 lösningar

21

Lösningar

Add Ledningssystem har över 50 000 användare

50000+

Användare

Add Ledningssystem finns i 15 länder

15

Länder Add används i

Kundrekommendationer

Add Ledningssystem är komplett och kostnadseffektivt – det är verkligen mycket värde för pengarna. Dessutom är det lika enkelt att lära sig som Outlook! Jag rekommenderar varmt att välja Add Ledningssystem, särskilt för ISO, eftersom det sparar tid och låter oss växa med systemet!


Poyan Sandell, Catch Me

Vi har tidigare haft Reklamationer/Avvikelser/Klagomål i Excel. Genom att ”automatisera” blir hanteringen effektivare. Viktiga aspekter när vi valde Add var systemets flexibilitet och Addsystems vilja och förmåga att support.

Nevena Ratkov, Bring Cargo

Add hjälper oss att få ut nyheter i organisationen på ett snabbt sätt samt förenklar vårt arbete med intern info och ledighetshantering samt registrering av avvikelser.

Robert Hill, Doktorama

Det bästa med Add är att det är väldigt lättarbetat och lättanvänt. Alla har lätt för att hitta den sökta informationen, vilket hjälper verksamheten med tidsbesparing, effektivitet och att göra rätt. Vi kan också på ett enkelt sätt se om information går fram.

Freddy Jensen, Euromaster

Det bästa med Add är att vi har alla reklamationer på ett ställe och svart på vitt när de skickades in och vilket flöde som ärendet har behandlats i. Inget glöms bort. Det är logiskt så alla förstår det utan någon ”kurs” i hur det fungerar.

Tina Flodins, GBJ Bygg

Add ger användaren en smidig komplett bild över företaget. Enkelt för administratörer att delge information på ett strukturerat sätt. Håller organisationen uppdaterad och informerad.

Björn Källström, Orrefors

Det bästa med Add är totaleffektiveten, hög grad av verksamhetsnytta kombinerat med relativt låga administrationsinsatser. Ett bra och lättillgängligt systemstöd för våra verksamhetssystem, avvikelsehantering och allmän informationsspridning till personalen.

Mikael Jonsson, Gunnebo Fastening

Bra respons på aktiviteter som behöver lösas. Vi har fått bättre styrning av vår hantering av uppgifter.

Ingela Johansson, Nexans

Det är möjligt att snabbt och enkelt ge återkoppling och information till alla medarbetare inom organisationen samtidigt. Att kunna ha en tillgänglig styrning när medarbetarna är på fältet, och samla material och sprida kunskap i en gemensam plattform.

Elaine Snahr Bryntesson, Olivia hemtjänst

Då vi är utspridda över hela Sverige så blir Add en gemensam plattform. Add löser våra problem genom att allt finns och framförallt sparas/arkiveras på ett ställe.

Jessica Andersson, Rekal

Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering, möteshantering, process- och ärendehantering m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhålla även komplicerade integrerade ledningssystem. Vi har med hjälp av Add fått god ordning och högre effektivitet i verksamheten.


Rickard Wester, Västervik Energi & Miljö