Add Miljöledningssystem

Ett bra miljöledningssystem är en drivkraft för framgångsrikt hållbarhetsarbete

Driv ett effektivt hållbarhetsarbete med Add Miljöledningssystem. Arbeta systematiskt med att förbättra
organisationens miljöpåverkan med ett enkelt verktyg som passar hela verksamheten.

Uppnå klimat- och hållbarhetsmål med kraftfull miljöledning

Organisera miljöarbetet och ge hållbarhet en självklar plats i verksamheten med Add som miljöledningssystem. Verktyget ger stöd i att planera, utföra, följa upp och agera i miljö- och förbättringsarbete.

Systemet ger ett helhetsperspektiv och verksamheten kan fokusera på rätt saker. Det gör det enklare att dokumentera arbetsprocesser, följa miljöpolicy och uppnå klimatmål. Add är utformat för att stora som små bolag och organisationer ska kunna ta ansvar för miljön.

Smidigt och enkelt med Add Miljöledningssystem

Leder dig genom ditt miljö- och hållbarhetsarbete

Gör hållbarhet till en del av arbetskulturen

Skalbar lösning som går att växa med

Forma efter ditt arbetssätt och önskemål

Miljöledningssystem för ISO 14001

Add följer ISO 14001 och är ett stöd för företag, organisationer och myndigheter som vill arbeta systematiskt med miljöledning. Här samlar du och arbetar smidigt med miljömål. miljöpolicy, utredningar, miljörevisioner och rapporter.  

Arbeta strukturerat och effektivt genom att koppla dokument, rutiner, avvikelser och förbättringsåtgärder till enskilda krav inom ISO 14001. Allt finns samlat på en särskild sida för den aktuella standarden och ger dig en bra översikt.  

Add Miljöledningssystem passar också för mindre företag som vill arbeta utifrån Svensk Miljöbas eller helt egna kriterier.

Skapa engagemang och delaktighet

Alla medarbetare behöver vara en del av miljöarbetet och därför är det viktigt att miljöledningssystemet är enkelt att förstå och använda. Vi har därför utformat Add på ett sätt som engagerar både medarbetare och ledning.

Med drag-and-drop kan du forma verktyget som du själv vill och ge det ditt eget utseende. Du kan arbeta från både dator och mobil och nå systemet från var som helst i världen. Det går också att använda Add som ett intranät, vilket ger miljöledningsarbetet en naturlig plats i det dagliga arbetet.

Det är enkelt att redigera och anpassa Add

Add miljöledningssystem är ett mångsidigt verktyg

Add Ledningssystem för miljö går att bygga på med delar för till exempel riskhantering, internrevision, mål- och handlingsprogram, kompetenshantering och mycket mer. Det går också att integrera med dina befintliga it-system och interna lösningar.

Här är några av de mest använda lösningarna bland våra kunder:

Detta ingår alltid i lösningen

  • Verktyg för att styra, planera, kontrollera och utvärdera verksamheten.
  • Rollstyrda behörigheter för användare.
  • Miljöledningssystemet är översatt till 15 olika språk.
  • Sökfunktion för enkel åtkomst till information.
  • Möjliggör integration med befintliga system.
  • Teknisk drift från serverhall i Sverige.
  • Automatisk uppdatering till senaste version av systemet.
  • Dygnsbackup i 90 dagar, veckobackuper under hela avtalstiden.
  • Tillgång till servicedesk för felsupport.

Ett ledningssystem att lita på

Add ledningssystem finns på 15 språk

15

Antal språk

Add Ledningssystem har 24 års erfarenhet

24

Års erfarenhet

Add Ledningssystem har 21 lösningar

21

Lösningar

Add Ledningssystem har över 50 000 användare

50000+

Användare

Add Ledningssystem finns i 15 länder

15

Länder Add används i

Kundrekommendationer

Add Ledningssystem är komplett och kostnadseffektivt – det är verkligen mycket värde för pengarna. Dessutom är det lika enkelt att lära sig som Outlook! Jag rekommenderar varmt att välja Add Ledningssystem, särskilt för ISO, eftersom det sparar tid och låter oss växa med systemet!


Poyan Sandell, Catch Me

Vi har tidigare haft Reklamationer/Avvikelser/Klagomål i Excel. Genom att ”automatisera” blir hanteringen effektivare. Viktiga aspekter när vi valde Add var systemets flexibilitet och Addsystems vilja och förmåga att support.

Nevena Ratkov, Bring Cargo

Add hjälper oss att få ut nyheter i organisationen på ett snabbt sätt samt förenklar vårt arbete med intern info och ledighetshantering samt registrering av avvikelser.

Robert Hill, Doktorama

Det bästa med Add är att det är väldigt lättarbetat och lättanvänt. Alla har lätt för att hitta den sökta informationen, vilket hjälper verksamheten med tidsbesparing, effektivitet och att göra rätt. Vi kan också på ett enkelt sätt se om information går fram.

Freddy Jensen, Euromaster

Det bästa med Add är att vi har alla reklamationer på ett ställe och svart på vitt när de skickades in och vilket flöde som ärendet har behandlats i. Inget glöms bort. Det är logiskt så alla förstår det utan någon ”kurs” i hur det fungerar.

Tina Flodins, GBJ Bygg

Add ger användaren en smidig komplett bild över företaget. Enkelt för administratörer att delge information på ett strukturerat sätt. Håller organisationen uppdaterad och informerad.

Björn Källström, Orrefors

Det bästa med Add är totaleffektiveten, hög grad av verksamhetsnytta kombinerat med relativt låga administrationsinsatser. Ett bra och lättillgängligt systemstöd för våra verksamhetssystem, avvikelsehantering och allmän informationsspridning till personalen.

Mikael Jonsson, Gunnebo Fastening

Bra respons på aktiviteter som behöver lösas. Vi har fått bättre styrning av vår hantering av uppgifter.

Ingela Johansson, Nexans

Det är möjligt att snabbt och enkelt ge återkoppling och information till alla medarbetare inom organisationen samtidigt. Att kunna ha en tillgänglig styrning när medarbetarna är på fältet, och samla material och sprida kunskap i en gemensam plattform.

Elaine Snahr Bryntesson, Olivia hemtjänst

Då vi är utspridda över hela Sverige så blir Add en gemensam plattform. Add löser våra problem genom att allt finns och framförallt sparas/arkiveras på ett ställe.

Jessica Andersson, Rekal

Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering, möteshantering, process- och ärendehantering m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhålla även komplicerade integrerade ledningssystem. Vi har med hjälp av Add fått god ordning och högre effektivitet i verksamheten.


Rickard Wester, Västervik Energi & Miljö