Transport & logistik

Add ledningssystem är plattformen för att enkelt kunna leda, planera, kontrollera, analysera och förbättra din verksamhet inom transport & logistik

Den unika flexibiliteten i Add

Add har gjort det möjligt för oss att kombinera ihop lösningar för en mängd olika branscher, inte minst för företag inom transport och logistik.

På grund av att ISO-certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001 har varit betydelsefullt inom tillverkningsindustrin under lång tid, har branschen varit tidigt ute med att efterfråga effektiva ledningssystem. Addsystems första kunder Herdins Färgverk och Rötmotaverken har varit ISO-certifierade med Add som plattform sedan år 2002.

Vi är verksamma inom dessa områden

Transport

Plattformen Add kan fungera som ett komplett ledningssystem med flera branschspecifika funktioner. Inrapportering av händelser från Add i en lösning som är integrerad med Transportstyrelsen kan beställas. En aktuell jourlista kan på ett enkelt sätt hanteras från startsidan.

Logistik

Plattformen Add kan fungera som ett komplett ledningssystem med flera branschspecifika funktioner. Inrapportering av händelser från Add i en lösning som är integrerad med Transportstyrelsen kan beställas.

Populära lösningar till Add Ledningssystem

Dokumenthantering i Add

Har du tröttnat på att leta efter rätt dokument? Med Add dokumenthantering sparar du tid genom att samla alla dokument i en och samma plattform. På så sätt kan du arbeta med samma dokument, ge feedback och kommentera varandras arbeten på ett smidigt sätt. Läs mer här →

Ärendehantering

Vill du också få en översikt över dina ärenden, dokument och arbetsuppgifter? Add ärendehantering förenklar er planering och strukturering av arbetsuppgifter genom att du snabbt får en överblick över avvikelser och vad som är aktuellt. Läs mer här →

Processhantering

Vill du optimera arbetsflöden och minska risker? Med Add Processhantering kan du skapa en komplett beskrivning av organisationens aktiviteter, rutiner och resultat för att ge medarbetare en tydlig bild av företagets funktion. Undvik att missa viktiga steg och minimera risken för fel. Läs mer här →