Add Mål och handlingsprogram

Arbeta gemensamt mot mål
med ett tydligt handlingsprogram

Med Add Mål och handlingsprogram kan du enkelt visualisera målstyrning och engagera hela
organisationen i gemensamma mål! Varje aktivitet hanteras separat och målstatus sammanställs för tydlig överblick.

Få full kontroll över dina mål med Add Mål & handlingsprogram

Tydliggör vikten av varje enskild åtgärd genom att skapa en gemensam målbild i Add Mål och handlingsprogram. Genom att visualisera mål och åtgärder i flera nivåer, kan du underlätta arbetet med ständiga förbättringar inom hela organisationen. 

Du kan tilldela medarbetare ansvar för specifika åtgärder. Därefter lägger Add automatiskt in åtgärderna på medarbetarens att-göra-lista. Du kan enkelt hantera behörigheter så att rätt person har tillgång till rätt mål. Det ger medarbetare en klar överblick över organisationens mål och tydliggör ansvar för att genomföra åtgärder och uppnå målen. Det blir enklare att följa upp och säkerställa att alla mål blir genomförda i tid med Add Mål och handlingsprogram. 

Översikt över Mål och handlingsprogram, i Add ledningssytem

Mål & handlingsprogram: strukturera mål, detaljmål och åtgärder hierarkiskt

Med hjälp av Add Mål och handlingsprogram kan du definiera mål och åtgärder inom er verksamhet vilket lägger grunden för kontinuerliga förbättringar. Lösningen består av en hierarkisk listning av tre mallar för övergripande mål, detaljmål och åtgärder. Dessutom finns det en statusvisning som ger dig en översiktlig lista över framsteg och status för varje delområde. 

Engagera hela organisationen i era mål för framgång


Genom att alla medarbetare har en klar översikt över organisationens mål blir det smidigare för dem att följa och arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Genom att engagera alla medarbetare i företaget att sträva mot samma mål skapas en stark och framgångsrik organisation. Add Mål och handlingsprogram främjar samordning, motivation, samarbete och anpassningsförmåga.

Mål & handlingsprogram en översikt i Add

Fördelar med Add Mål & handlingsprogram

Tydliggör ansvaret

Att tydliggöra ansvaret för respektive mål säkerställer att rätt person tar över ansvaret vilket skapar en tydlig ansvarsfördelning inom organisationen.

Enkel måluppföljning

Lösningen gör det enkelt att följa upp status för olika åtgärder och delmål. Detta ger organisationen möjlighet att se hur långt de har kommit med varje del av målen och identifiera eventuella områden som kräver extra uppmärksamhet.

Tydlig översikt 

Du kan enkelt sortera, gruppera, filtrera och färgindikera dina mål efter status vilket skapar en tydlig överblick.

Gemensam målbild

Genom att använda Add Mål och handlingsprogram skapas en tydlig och gemensam målbild för organisationen. Varje enskild åtgärds vikt tydliggörs, vilket hjälper till att hålla alla medvetna om och engagerade i de övergripande målen.

Strukturerad visualisering

Lösningen möjliggör visualisering av mål och åtgärder på flera nivåer. Detta hjälper till att skapa en strukturerad översikt över hur olika mål och åtgärder relaterar till varandra, vilket underlättar planering och genomförande.

Effektivare förbättringsprocesser

Genom hierarkisk struktur av mål och åtgärder ger lösningen grunden för kontinuerliga förbättringar. Att följa upp varje åtgärds status möjliggör framstegsmätning och identifiering av förbättringsområden, vilket skapar en mer effektiv och framgångsrik organisation.

Kundrekommendationer

Vi har tidigare haft Reklamationer/Avvikelser/Klagomål i Excel. Genom att ”automatisera” blir hanteringen effektivare. Viktiga aspekter när vi valde Add var systemets flexibilitet och Addsystems vilja och förmåga att support.

Nevena Ratkov, Bring Cargo

Add hjälper oss att få ut nyheter i organisationen på ett snabbt sätt samt förenklar vårt arbete med intern info och ledighetshantering samt registrering av avvikelser.

Robert Hill, Doktorama

Det bästa med Add är att det är väldigt lättarbetat och lättanvänt. Alla har lätt för att hitta den sökta informationen, vilket hjälper verksamheten med tidsbesparing, effektivitet och att göra rätt. Vi kan också på ett enkelt sätt se om information går fram.

Freddy Jensen, Euromaster

Det bästa med Add är att vi har alla reklamationer på ett ställe och svart på vitt när de skickades in och vilket flöde som ärendet har behandlats i. Inget glöms bort. Det är logiskt så alla förstår det utan någon ”kurs” i hur det fungerar.

Tina Flodins, GBJ Bygg

Add ger användaren en smidig komplett bild över företaget. Enkelt för administratörer att delge information på ett strukturerat sätt. Håller organisationen uppdaterad och informerad.

Björn Källström, Orrefors

Det bästa med Add är totaleffektiveten, hög grad av verksamhetsnytta kombinerat med relativt låga administrationsinsatser. Ett bra och lättillgängligt systemstöd för våra verksamhetssystem, avvikelsehantering och allmän informationsspridning till personalen.

Mikael Jonsson, Gunnebo Fastening

Bra respons på aktiviteter som behöver lösas. Vi har fått bättre styrning av vår hantering av uppgifter.

Ingela Johansson, Nexans

Det är möjligt att snabbt och enkelt ge återkoppling och information till alla medarbetare inom organisationen samtidigt. Att kunna ha en tillgänglig styrning när medarbetarna är på fältet, och samla material och sprida kunskap i en gemensam plattform.

Elaine Snahr Bryntesson, Olivia hemtjänst

Då vi är utspridda över hela Sverige så blir Add en gemensam plattform. Add löser våra problem genom att allt finns och framförallt sparas/arkiveras på ett ställe.

Jessica Andersson, Rekal

Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering, möteshantering, process- och ärendehantering m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhålla även komplicerade integrerade ledningssystem. Vi har med hjälp av Add fått god ordning och högre effektivitet i verksamheten.


Rickard Wester, Västervik Energi & Miljö