Add

Internrevision

Lägg in, kom åt och dela relevant information med minimalt antal klick

Effektivisera interna revisioner 

Add Internrevision är en bred och generell tillvalslösning för att göra det riktigt effektivt att genomföra och följa upp olika typer av interna revisioner inom verksamheten.  

Lösningen har under många år vidareutvecklats och hanterar både planering och strukturerat genomförande av internrevisionen med hantering av avvikelser och observation genom att skapa och följa upp åtgärder. 

Add ledningssystem - Skapa internrevision

Skapa flera åtgärder
till en internrevision

Till varje internrevisionstillfälle beskriver man avvikelser respektive observationer och skapar åtgärder där man beskriver, klassificerar och bestämmer vem som ska vara ansvarig för att hantera punkten. Det går självklart även att bifoga dokument eller bilder.

Åtgärderna hanteras som separata ärenden och hamnar på respektive persons att-göra-lista i Add. Användaren får även ett mail med en direktlänk till ärendet för att enkelt ta sig an uppgiften.

Stöd genom hela
internrevisionen

Med Add Internrevision kan du enkelt samla olika revisioner och koppla dem till olika perspektiv som enskilda ISO-krav, processer eller organisationsenheter. Även stegen vid en revision hanteras enkelt dvs från uppläggning, öppningsmöte, genomförande och uppföljning. Först när samtliga identifierade revisionsiakttagelser såsom avvikelser och observationer är hanterade räknas internrevisionen som slutförd. 

Add ledningssystem- Koppla internrevisioner till ISO krav
Add ledningssystem - Få tydliga översikter över dina internrevisioner

Tydliga översikter

Det ska vara enkelt att vända och vrida på all information för att se hur arbetet går. I våra översikter kan man därför gruppera och sortera både internrevisionerna och de enskilda avvikelserna. I en internrevision kan man också tydligt se vilka avvikelser med åtgärder som skapats och dess status och klassificering. 

Anpassa hanteringen
i en kontrollpanel

För att göra lösningen så optimal som möjlig för verksamheten, går det enkelt att som administratör ställa in alla kategorier, texter, samt även bestämma vilken detaljstyrning man vill ha av internrevisionerna. Det går även där att välja namn på de olika kategorier av avvikelser eller observationer som man vill ha. 

Add ledningssystem - Enkelt anpassning i kontrollpanelen

Fördelar med Add ledningssystem

Add ledningssystem- trygg förvaring

Trygg förvaring

I en och samma webbplattform kan du samla in, organisera och lagra all information var och när som helst, med dagliga backuper.

Add ledningssystem- Tydlig prisbild

Tydlig prisbild

Ingen licenskostnad, bara en löpande månadsavgift och 3 månaders löpande uppsägningstid.

Add ledningssystem- sparad tid

Sparad tid

Med ett användarvänligt ledningssystem får du mer tid över till att fokusera och lägga tid på det mer viktiga i verksamheten.

Add ledningssystem- skalbarhet

Skalbarhet

Utgå från det ni behöver idag och bygg på med färdiga lösningar allteftersom eller förändra de ni har. Med denna flexibilitet kan Add lätt anpassas till just din verksamhets specifika behov.

Add ledningssystem-bättre samarbete

Bättre samarbete

Systemet underlättar och förtydligar varje medarbetares roll och ansvar. Ni kan effektivt samarbeta med ärenden och dokument och får uppgifter direkt på startsidan och med länkar via e-post.

Add ledningssystem lättillgänglighet

Lättillgänglighet

Add tillhandahålls som en molntjänst med drift inom Sverige och du slipper därmed krångliga uppkopplingar och installationer. Kom lätt åt ert system via dator, surfplatta eller mobil.

Kundrekommendationer

Vi har tidigare haft Reklamationer/Avvikelser/Klagomål i Excel. Genom att ”automatisera” blir hanteringen effektivare. Viktiga aspekter när vi valde Add var systemets flexibilitet och Addsystems vilja och förmåga att support.

Nevena Ratkov, Bring Cargo

Add hjälper oss att få ut nyheter i organisationen på ett snabbt sätt samt förenklar vårt arbete med intern info och ledighetshantering samt registrering av avvikelser.

Robert Hill, Doktorama

Det bästa med Add är att det är väldigt lättarbetat och lättanvänt. Alla har lätt för att hitta den sökta informationen, vilket hjälper verksamheten med tidsbesparing, effektivitet och att göra rätt. Vi kan också på ett enkelt sätt se om information går fram.

Freddy Jensen, Euromaster

Det bästa med Add är att vi har alla reklamationer på ett ställe och svart på vitt när de skickades in och vilket flöde som ärendet har behandlats i. Inget glöms bort. Det är logiskt så alla förstår det utan någon ”kurs” i hur det fungerar.

Tina Flodins, GBJ Bygg

Add ger användaren en smidig komplett bild över företaget. Enkelt för administratörer att delge information på ett strukturerat sätt. Håller organisationen uppdaterad och informerad.

Björn Källström, Orrefors

Det bästa med Add är totaleffektiveten, hög grad av verksamhetsnytta kombinerat med relativt låga administrationsinsatser. Ett bra och lättillgängligt systemstöd för våra verksamhetssystem, avvikelsehantering och allmän informationsspridning till personalen.

Mikael Jonsson, Gunnebo Fastening

Bra respons på aktiviteter som behöver lösas. Vi har fått bättre styrning av vår hantering av uppgifter.

Ingela Johansson, Nexans

Det är möjligt att snabbt och enkelt ge återkoppling och information till alla medarbetare inom organisationen samtidigt. Att kunna ha en tillgänglig styrning när medarbetarna är på fältet, och samla material och sprida kunskap i en gemensam plattform.

Elaine Snahr Bryntesson, Olivia hemtjänst

Då vi är utspridda över hela Sverige så blir Add en gemensam plattform. Add löser våra problem genom att allt finns och framförallt sparas/arkiveras på ett ställe.

Jessica Andersson, Rekal

Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering, möteshantering, process- och ärendehantering m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhålla även komplicerade integrerade ledningssystem. Vi har med hjälp av Add fått god ordning och högre effektivitet i verksamheten.


Rickard Wester, Västervik Energi & Miljö