Add Internrevision

Förbättra din verksamhet
med internrevision

Add Internrevision förenklar ditt arbete med tydlig ansvarsfördelning och

automatiska påminnelser för att enkelt ta dig igenom din revision

utan att du missar någon uppgift!

Optimera din revisionsprocess med Add Internrevision

Add Internrevision är den innovativa lösningen som förenklar ditt arbete med interna revisioner för organisationer enligt ISO 14001, ISO 9001 och ISO 45001 standarderna.

Plattformen gör det enkelt att revidera standardkraven samt säkerställa kontinuerlig förbättring av verksamheten. Genom att granska och utvärdera den interna verksamheten utifrån valda revisionsområden, kan organisationer identifiera avvikelser från standarderna och vidta åtgärder för att korrigera brister. Add Internrevision gör att internrevisionsprocessen blir automatiserad vilket ger dig ökad effektivitet och säkerställer hög kvalitet i dina processer.

Följ med i revisionens alla steg med Add Internrevision

Add Internrevision stödjer dig genom hela revisionsprocessen: från planering till avvikelsehantering, åtgärdsutformning, uppföljning och avslut. Som internrevisor kan du enkelt följa upp revisionen, tilldela avvikelser och åtgärder till specifika individer och övervaka deras framsteg direkt i verktyget. Vår lösning ger också enkel tillgång till statistik över dina interna revisioner över tid, vilket underlättar ditt långsiktiga arbete och möjliggör smidig bedömning av revisionernas framsteg för externa revisorer, allt inom Add-plattformen.

Förl med i revisionens alla steg med Add Internrevision

Vad Add Internrevision gör för dig

Add Internrevision ger dig tydlig statistik och överblick över dina revisioner

Tydlig statistik och överblick

Add Internrevision ger dig effektiv ansvarsfördelning

Effektiv ansvarsfördelning

Add Internrevision ger dig fullständig kontroll

Fullständig kontroll över processen

Du kan anpassa din Internrevision så att det passar din organisation.

Anpassad Internrevision

Vi förstår att varje företag är unikt med sina egna behov och utmaningar. Därför är det möjligt att anpassa Add Internrevision efter dina önskemål och krav. Oavsett om du vill integrera Add Internrevision som en del av Add Ledningssystem eller använda den som en självständig lösning, får du verktygen för att skräddarsy interna revisioner på ett sätt som passar just din verksamhet perfekt.

Hur en Internrevision går till i Add

Du startar enkelt en internrevision direkt från startsidan. Där får du tydliga instruktioner om vilka fält du ska fylla i. Koppla relevanta ISO-standardkrav till de områden du ska granska och specificera syftet och inriktningen av revisionen. Som revisor kan du skapa avvikelser och tilldela ansvaret antingen till dig själv eller till berörda personer. De tilldelade personerna får ett mejl om uppgiften och ser den även i deras att-göra-lista på startsidan. Det är även möjligt att skapa ett flöde där du som internrevisor ansvarar för att skapa och åtgärda avvikelserna.

Om det finns pågående avvikelser kommer revisionen att vara markerad som avslutad, men hanteringen fortsätter tills alla åtgärder är genomförda och revisionen är helt avslutad.

Frågeforumlär med svarsalternativ

Frågeformulär med svarsalternativ

Det går att lägga till anpassade frågeformulär direkt i revisionen för att underlätta arbetets gång. Du definierar frågorna själv och lägger till svarsalternativ, till exempel ja, nej eller delvis. Frågorna kan du anpassa efter vilka kategorier eller områden i organisationen som du ska intervjua, och du kan skapa hur många formulär du vill.

Vill du se mer av Add Internrevision?
Boka demo här

Fördela ansvaret av skapade avvikelser och åtgärder

Som intern revisor kan du enkelt tilldela ansvar för avvikelser och åtgärder till specifika personer inom organisationen. Du kan ha en medarbetare ansvarig för att hantera avvikelsen och en annan för att åtgärda den. Detta förenklar ditt arbete eftersom systemet visar dig statusen för avvikelsen och dess åtgärd utan att du behöver söka information från medarbetarna.

Fördelar ansvaret av skapade avvikelser och åtgärder för dina internrevisioner
Du kan lägga till revisionsområden i din internrevision för enkelt skapande av revisionerna.

Definiera valfria revisionsområden för att underlätta i skapande processen

Ett revisionsområde avser en specificerad del av organisationens verksamhet eller processer som granskas enligt givna standarder. Det är en flexibel metod där internrevisorer själva kan definiera områdena de vill undersöka genom att kombinera olika standardkrav och organisatoriska enheter. Exempelvis kan ett revisionsområde vara kravelement 4.2 i ISO 14000, 8.2 i ISO 9000 och organisationsenhet: ledningen. Revisorerna skapar sina egna unika revisionsområden i kontrollpanelen, vilka kan sparas och återanvändas vid behov.

Arbetssidor ger dig en tydlig översikt över dina revisioners status  

Du får en tydlig översikt över dina internrevisioner på din arbetssida där du kan skapa nya revisioner och se vilken status dina revisioner har. Du kan se dina pågående och avslutade revisioner samt hur det går för respektive avvikelse och åtgärd. Arbetssidorna är ett enkelt verktyg som hjälper dig att hantera dina revisioner.  

Vill du veta mer om Add Internrevision, boka en förutsättningslös demo idag!

Internrevisionsöversikt

Gör dina inställningar i Kontrollpanelen

På startsidan har du direkt åtkomst till din kontrollpanel. Här kan du anpassa alla inställningar för dina revisioner, inklusive val av krav och standarder, kategorier och e-postmeddelandens innehåll. Du kan även hantera revisionsområden, avvikelser och skapa egna frågeformulär.

Få påminnelser med

e-postutskick

Add skickar automatiska påminnelser för avvikelser och åtgärder som inte slutförs i tid. Du kan också ställa in förhandsvarningar före förfallodatumet. Mottagaren får e-postpåminnelser och nya uppgifter läggs direkt på deras startsida. På det sättet missas inga viktiga detaljer i systemet.

Få påminnelser om dina internrevisioner med e-postutskick
Lista över internrevisioner

Underlätta arbetet med tydliga översikter

Det ska vara enkelt att vända och vrida på all information för att se hur arbetet går. I våra översikter kan man därför gruppera och sortera både internrevisionerna och de enskilda avvikelserna. I en internrevision kan man också tydligt se vilka avvikelser med åtgärder som skapats och dess status och klassificering.

Kundrekommendationer

Add Ledningssystem är komplett och kostnadseffektivt – det är verkligen mycket värde för pengarna. Dessutom är det lika enkelt att lära sig som Outlook! Jag rekommenderar varmt att välja Add Ledningssystem, särskilt för ISO, eftersom det sparar tid och låter oss växa med systemet!


Poyan Sandell, Catch Me

Vi har tidigare haft Reklamationer/Avvikelser/Klagomål i Excel. Genom att ”automatisera” blir hanteringen effektivare. Viktiga aspekter när vi valde Add var systemets flexibilitet och Addsystems vilja och förmåga att support.

Nevena Ratkov, Bring Cargo

Add hjälper oss att få ut nyheter i organisationen på ett snabbt sätt samt förenklar vårt arbete med intern info och ledighetshantering samt registrering av avvikelser.

Robert Hill, Doktorama

Det bästa med Add är att det är väldigt lättarbetat och lättanvänt. Alla har lätt för att hitta den sökta informationen, vilket hjälper verksamheten med tidsbesparing, effektivitet och att göra rätt. Vi kan också på ett enkelt sätt se om information går fram.

Freddy Jensen, Euromaster

Det bästa med Add är att vi har alla reklamationer på ett ställe och svart på vitt när de skickades in och vilket flöde som ärendet har behandlats i. Inget glöms bort. Det är logiskt så alla förstår det utan någon ”kurs” i hur det fungerar.

Tina Flodins, GBJ Bygg

Add ger användaren en smidig komplett bild över företaget. Enkelt för administratörer att delge information på ett strukturerat sätt. Håller organisationen uppdaterad och informerad.

Björn Källström, Orrefors

Det bästa med Add är totaleffektiveten, hög grad av verksamhetsnytta kombinerat med relativt låga administrationsinsatser. Ett bra och lättillgängligt systemstöd för våra verksamhetssystem, avvikelsehantering och allmän informationsspridning till personalen.

Mikael Jonsson, Gunnebo Fastening

Bra respons på aktiviteter som behöver lösas. Vi har fått bättre styrning av vår hantering av uppgifter.

Ingela Johansson, Nexans

Det är möjligt att snabbt och enkelt ge återkoppling och information till alla medarbetare inom organisationen samtidigt. Att kunna ha en tillgänglig styrning när medarbetarna är på fältet, och samla material och sprida kunskap i en gemensam plattform.

Elaine Snahr Bryntesson, Olivia hemtjänst

Då vi är utspridda över hela Sverige så blir Add en gemensam plattform. Add löser våra problem genom att allt finns och framförallt sparas/arkiveras på ett ställe.

Jessica Andersson, Rekal

Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering, möteshantering, process- och ärendehantering m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhålla även komplicerade integrerade ledningssystem. Vi har med hjälp av Add fått god ordning och högre effektivitet i verksamheten.


Rickard Wester, Västervik Energi & Miljö