Internrevision

Add Internrevision är en bred och generell tillvalslösning för att göra det riktigt effektivt att genomföra och följa upp olika typer av interna revisioner inom verksamheten. 

Lösningen har under många år vidareutvecklats och hanterar både planering och strukturerat genomförande av internrevisionen med uppföljning av avvikelser och observation.

Stöd genom hela internrevisionen

Med Add Internrevision kan du enkelt samla olika revisioner och koppla dem till olika perspektiv som enskilda ISO-krav, processer eller organisationsenheter.

Även stegen vid en revision hanteras enkelt dvs från uppläggning, öppningsmöte, genomförande och uppföljning.

Först när samtliga identifierade revisionsiakttagelser såsom avvikelser/observationer är hanterade räknas internrevisionen som slutförd.

Skapa flera avvikelser/observationer till en internrevision

Till varje internrevisionstillfälle skapar man enkelt en eller flera avvikelser/observationer där man beskriver, klassificerar och bestämmer vem som ska vara ansvarig för att hantera punkten. Det går självklart även att bifoga dokument eller bilder.

Avvikelserna/observationerna hanteras som separata ärenden och hamnar på respektive persons attgöra-lista i Add. Användaren får även ett mail med en direktlänk till ärendet för att enkelt ta sig an uppgiften.

Anpassa hanteringen i en kontrollpanel

För att göra lösningen så optimal som möjlig för verksamheten, går det enkelt att som administratör ställa in alla kategorier, texter, samt även bestämma vilken detaljstyrning man vill ha av internrevisionerna.

Tydliga översikter

Det ska vara enkelt att vända och vrida på all information för att se hur arbetet går. I våra översikter kan man därför gruppera och sortera både internrevisionerna och de enskilda avvikelserna/observationerna.

I en internrevision kan man också tydligt se vilka avvikelser/observationer som skapats och dess status och klassificering.