Internrevision

Add Internrevision – skapar trygghet för styrelse och ledning

Med denna lösning kan du enkelt skapa internrevision utifrån olika områden. Avvikelser dokumenteras, åtgärder skapas och följs upp.

Med Add Internrevision kan du få ett inrapporteringsformulär med information om revisionsdatum, revisor(er), typer av revisioner, iakttagelser, beskrivningar samt referens till ISO-krav.

Revisionsiakttagelsen skickas för åtgärd och till uppföljning. Samtliga revisionsiakttagelser finns hela tiden att se via en översikt som även visar upp dess status och klassificering.