Få kontroll över dina arbetsrutiner med unik webbplattform

Få kontroll över dina arbetsrutiner med unik webbplattform

Få kontroll över dina arbetsrutiner med unik webbplattform

Att uppnå ett strukturerat och effektivt arbetssätt är en utmaning för de flesta företag oavsett storlek och bransch. Genom att säkerställa att rutiner och administration sköts på ett likriktat sätt kan företag möta sina kunder med professionalitet samtidigt som man uppnår effektivitet.

– Vår plattform gör det enkelt för alla typer av företag att möta externa och interna krav och styra sina arbetsrutiner genom ett enda webbaserat system, säger Fredrik Sundström, vd på Addsystems.

Administrativt arbete stjäl dels tid som skulle kunna läggas på att utveckla verksamheten, samtidigt som det ofta är svårt att bibehålla samma rutiner inifrån och ut, särskilt på större företag. Addsystems unika ledningssystemlösning gör det möjligt för företag att sköta all typ av ärendehantering, dokumentstyrning och annan informationshantering genom en enda digital plattform.

Plattformen Add är väldigt bred och enkel att förändra och anpassa efter kundens behov vilket också gör den extremt enkel att komma igång med. Genom att kunna samla allt i ett och samma system kan man säkerställa ett systematiskt arbetssätt genom hela organisationen, säger Fredrik Sundström.

Kontroll över ärendehantering och krav
Många företag har behov av att få kontroll över sina rutiner och sin ärendehantering, ofta kopplade till externa krav som till exempel en ISO-certifiering. Systemet kan dels användas till generell informationsspridning internt och externt men också som ett sätt att hantera avvikelser på, förklarar Fredrik Sundström

– Plattformen gör att man kan bibehålla samma rutiner vid till exempel inköp, dokumentstyrning, hantering av reklamationer och ärendedokumentering. En stor fördel är också att det gör det enkelt för alla medarbetare att arbeta på samma sätt och hitta information som underlättar ens vardag.

Många möjligheter till liten kostnad
Att lyckas få en hel organisation att använda ett visst verktyg och på samma sätt, kan vara en utmaning. Något som vår plattform vill lösa genom att vara enkel och visuellt tilltalande.

– Man får väldigt många möjligheter till en mycket liten kostnad vilket ger en enorm kundnytta. Plattformen är skalbar och gör det enkelt att parametersätta samtidigt som den är snygg och heltäckande vilket uppmuntrar till användande. Med satta rutiner som alla enkelt kan följa kan man påvisa en helt annan professionalism mot sina kunder, avslutar Fredrik Sundström.

Comments are closed.