Add Verksamhetssystem

Skapa ordning och reda
med rätt verksamhetssystem

Organisera och effektivisera verksamheten med Add som ditt verksamhetssystem.
Lätt att använda och går att anpassa efter egna önskemål och krav.

Optimera ditt

verksamhetssystem med Add

Med plattformen Add som ditt verksamhetssystem får du ett värdefullt stöd för systematiskt förbättringsarbete och att strukturera din verksamhet i stort. Det passar också för specifika områden så som kvalitet, miljö, hållbarhet, arbetsmiljö och informationssäkerhet.

Add gör det enkelt för dig att hantera information, planera, utveckla, genomföra och följa upp. Det är också ett verktyg för att säkerställa att verksamheten fungerar optimalt, bibehåller samma höga standard och följer gällande lagar.

Organisera och effektivisera ditt verksamhetssystem – Välj Add idag!

Hur Add Verksamhetssystem gör din arbetsdag enklare

Lättanvänd

Användarvänlig plattform som är tillgänglig för alla medarbetare i det löpande arbetet, oavsett plats och digital vana.

Koppla information

Det är möjlighet att koppla ärenden, processer och dokument till ISO-krav och andra standarder

Smart översikt

Ledning får ett verktyg som stöttar i styrning, kontroll och uppföljning av verksamheten

Flexibelt

Du får ett kvalitet- och ledningssystem med ett brett sortiment av lösningar som går att anpassa efter dina specifika önskemål och krav

Verksamhetssystem som lever upp till ISO-kraven

Ett verksamhetssystem som lever upp till ISO-kraven är avgörande för att säkra hög kvalitet och efterlevnad av internationella standarder inom olika branscher. Add följer kraven i ISO 9001, 14001, 45001, 27001 och andra standarder. Det går också att arbeta med flera standarder i samma lösning.

Genom att koppla alla dina ärenden, processer och dokument till särskilda ISO-krav får du kontroll och god översikt av respektive standard. Allt samlas på en sida för standarden, vilket gör det enkelt att hitta rätt information kopplad till specifika ISO-krav.  

Förenkla och effektivisera arbete för ledning och medarbetare

Vi är övertygade om att framgången med att involvera alla medarbetare i förbättringsarbetet ligger i att göra det så enkelt och tillgängligt som möjligt. Därför är vår huvudfokus att utveckla Add som ett användarvänligt och lättillgängligt verksamhetssystem.

Genom att använda drag-and-drop kan du enkelt anpassa vad som ska visas i systemet och hur det ska se ut. Det är möjligt att arbeta från dator, surfplatta och mobil, oavsett var i världen dina medarbetare befinner sig.

Mångsidigt ledningssystem för alla delar av verksamheten

Add har en unik bredd av lösningar som gör att du kan få ett anpassat verksamhetssystem som utgår helt från din verksamhet. Välj de moduler och funktioner som du behöver och forma dem som du själv önskar.

Add vägleder dig till att smidigt effektivisera din verksamhet och driva ett systematiskt kvalitet- och förbättringsarbete. Läs mer om våra lösningar nedan.

Här är några av de mest använda lösningarna bland våra kunder:

Smarta funktioner i Add Verksamhetssystem

  • Verktyg för att styra, planera, kontrollera och utvärdera verksamheten.
  • Rollstyrda behörigheter för användare.
  • Översatt till 15 olika språk.
  • Sökfunktion för enkel åtkomst till information.
  • Möjliggör integration med befintliga system.
  • Teknisk drift från serverhall i Sverige.
  • Automatisk uppdatering till senaste version av systemet.
  • Dygnsbackup i 90 dagar, veckobackuper under hela avtalstiden.
  • Tillgång till Addsystems servicedesk för felsupport.

Ett ledningssystem att lita på

Add ledningssystem finns på 15 språk

15

Antal språk

Add Ledningssystem har 24 års erfarenhet

24

Års erfarenhet

Add Ledningssystem har 21 lösningar

21

Lösningar

Add Ledningssystem har över 50 000 användare

50000+

Användare

Add Ledningssystem finns i 15 länder

15

Länder Add används i

Kundrekommendationer

Add Ledningssystem är komplett och kostnadseffektivt – det är verkligen mycket värde för pengarna. Dessutom är det lika enkelt att lära sig som Outlook! Jag rekommenderar varmt att välja Add Ledningssystem, särskilt för ISO, eftersom det sparar tid och låter oss växa med systemet!


Poyan Sandell, Catch Me

Vi har tidigare haft Reklamationer/Avvikelser/Klagomål i Excel. Genom att ”automatisera” blir hanteringen effektivare. Viktiga aspekter när vi valde Add var systemets flexibilitet och Addsystems vilja och förmåga att support.

Nevena Ratkov, Bring Cargo

Add hjälper oss att få ut nyheter i organisationen på ett snabbt sätt samt förenklar vårt arbete med intern info och ledighetshantering samt registrering av avvikelser.

Robert Hill, Doktorama

Det bästa med Add är att det är väldigt lättarbetat och lättanvänt. Alla har lätt för att hitta den sökta informationen, vilket hjälper verksamheten med tidsbesparing, effektivitet och att göra rätt. Vi kan också på ett enkelt sätt se om information går fram.

Freddy Jensen, Euromaster

Det bästa med Add är att vi har alla reklamationer på ett ställe och svart på vitt när de skickades in och vilket flöde som ärendet har behandlats i. Inget glöms bort. Det är logiskt så alla förstår det utan någon ”kurs” i hur det fungerar.

Tina Flodins, GBJ Bygg

Add ger användaren en smidig komplett bild över företaget. Enkelt för administratörer att delge information på ett strukturerat sätt. Håller organisationen uppdaterad och informerad.

Björn Källström, Orrefors

Det bästa med Add är totaleffektiveten, hög grad av verksamhetsnytta kombinerat med relativt låga administrationsinsatser. Ett bra och lättillgängligt systemstöd för våra verksamhetssystem, avvikelsehantering och allmän informationsspridning till personalen.

Mikael Jonsson, Gunnebo Fastening

Bra respons på aktiviteter som behöver lösas. Vi har fått bättre styrning av vår hantering av uppgifter.

Ingela Johansson, Nexans

Det är möjligt att snabbt och enkelt ge återkoppling och information till alla medarbetare inom organisationen samtidigt. Att kunna ha en tillgänglig styrning när medarbetarna är på fältet, och samla material och sprida kunskap i en gemensam plattform.

Elaine Snahr Bryntesson, Olivia hemtjänst

Då vi är utspridda över hela Sverige så blir Add en gemensam plattform. Add löser våra problem genom att allt finns och framförallt sparas/arkiveras på ett ställe.

Jessica Andersson, Rekal

Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering, möteshantering, process- och ärendehantering m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhålla även komplicerade integrerade ledningssystem. Vi har med hjälp av Add fått god ordning och högre effektivitet i verksamheten.


Rickard Wester, Västervik Energi & Miljö