Add Ledningssystem

Add Ledningssystem är en kraftfull och flexibel plattform
som kan anpassa efter dina behov!

Add ledningssystem för styrning och stöd i ditt dagliga arbete

Det ställs allt högre krav på interna arbetsverktyg, både vad gäller funktionalitet och design. Add är en modern plattform som enkelt kan anpassas efter dina behov. 

Dra nytta av den unika bredden lösningar och skräddarsy ditt paket av moduler för att enkelt leda, planera och kontrollera önskade delar av din verksamhet.  Upptäck effektiviteten i möjligheten att engagera hela organisationen att arbeta tillsammans mot gemensamma mål. 

Add är ett väl beprövat system som i över 20 år varit en lönsam och långsiktig lösning för i organisationer i behov av ett kraftfullt och användarvänligt verktyg som möter dagens krav och står redo för framtidens behov. 

Du kan se våra lösningar i Add nedan.

Lösningar i Add

Du kan använda dig av våra lösningar som enskilda lösningar eller integrerat i Add Ledningssystem. Vanliga lösningar för Add Ledningssystem är
Add Dokumenthantering, Add Processhantering, Add Ärendehantering och Add Intranät.

Add Dokumenthantering

Add
Dokumenthantering

Säkerställ strikt och enkel dokumentstyrning med
fastställda godkännandesteg och automatisk versionshantering.

Läs mer här

Add Ärendehantering

Add
Ärendehantering

Hantera olika ärenden i en samlad lösning där inrapportering går snabbt och kan göras från mobil. Låt ärenden valideras och skickas för åtgärd och sedan följas upp direkt i systemet.

Läs mer här

Add Processhantering

Add
Processhantering

Skapa en tydlig beskrivning av organisationens processer och deras kopplingar till instruktioner och annan information.

Läs mer här

Add Intranät

Add
Intranät

Värdera risker, skapa åtgärder och gör ny riskvärdering.

Läs mer här

Add Internrevision

Add
Internrevision

Planera, genomför och följ upp olika typer av interna revisioner.

Läs mer här

Add Riskhantering

Add
Riskhantering

Värdera risker, skapa åtgärder och få tydlig överblick.

Läs mer här

Add Mål och handlingsprogram

Add Mål och handlingsprogram

Arbeta effektivt med ärenden och dokument samt underlätta varje medarbetares roll och ansvar.

Läs mer här

Add Besiktning och Kontroll

Add Besiktning och Kontroll

Skapa unika kontrollistor för varje enskild produkt.

Läs mer här

Add Visselblåsning

Add
Visselblåsning

Värdera risker, skapa åtgärder och gör ny riskvärdering.

Läs mer här

Add Medarbetarsamtal

Add
Medarbetarsamtal

Hantera ditt avgångssamtal eller utvecklingssamtal.

Läs mer här

Add Delegering

Add
Delegering

Smidig och heltäckande hantering med automatiska påminnelser.

Läs mer här

Add 8D Rapportering

Add
8D Rapportering

Problemlösningsmetod i 8 steg som motverkar problem.

Läs mer här

Add Avtalshantering

Add
Avtalshantering

Värdera risker, skapa åtgärder och gör ny riskvärdering.

Läs mer här

Add ledighetsansökan

Add
Ledighetsansökan

Få en smidig hantering av inrapportering och beslut kring frånvaro

Läs mer här

Add Kompetenshantering

Add
Kompetenshantering

Få en samlad bild av alla kompetenser och giltighetstid.

Läs mer här

Add Rondering och Kontroll

Add Rondering och Kontroll

Utför regelbundna ronderingar i tydliga listor och med bilder direkt i mobilen.

Läs mer här

Kundrekommendationer

Add Ledningssystem är komplett och kostnadseffektivt – det är verkligen mycket värde för pengarna. Dessutom är det lika enkelt att lära sig som Outlook! Jag rekommenderar varmt att välja Add Ledningssystem, särskilt för ISO, eftersom det sparar tid och låter oss växa med systemet!


Poyan Sandell, Catch Me

Vi har tidigare haft Reklamationer/Avvikelser/Klagomål i Excel. Genom att ”automatisera” blir hanteringen effektivare. Viktiga aspekter när vi valde Add var systemets flexibilitet och Addsystems vilja och förmåga att support.

Nevena Ratkov, Bring Cargo

Add hjälper oss att få ut nyheter i organisationen på ett snabbt sätt samt förenklar vårt arbete med intern info och ledighetshantering samt registrering av avvikelser.

Robert Hill, Doktorama

Det bästa med Add är att det är väldigt lättarbetat och lättanvänt. Alla har lätt för att hitta den sökta informationen, vilket hjälper verksamheten med tidsbesparing, effektivitet och att göra rätt. Vi kan också på ett enkelt sätt se om information går fram.

Freddy Jensen, Euromaster

Det bästa med Add är att vi har alla reklamationer på ett ställe och svart på vitt när de skickades in och vilket flöde som ärendet har behandlats i. Inget glöms bort. Det är logiskt så alla förstår det utan någon ”kurs” i hur det fungerar.

Tina Flodins, GBJ Bygg

Add ger användaren en smidig komplett bild över företaget. Enkelt för administratörer att delge information på ett strukturerat sätt. Håller organisationen uppdaterad och informerad.

Björn Källström, Orrefors

Det bästa med Add är totaleffektiveten, hög grad av verksamhetsnytta kombinerat med relativt låga administrationsinsatser. Ett bra och lättillgängligt systemstöd för våra verksamhetssystem, avvikelsehantering och allmän informationsspridning till personalen.

Mikael Jonsson, Gunnebo Fastening

Bra respons på aktiviteter som behöver lösas. Vi har fått bättre styrning av vår hantering av uppgifter.

Ingela Johansson, Nexans

Det är möjligt att snabbt och enkelt ge återkoppling och information till alla medarbetare inom organisationen samtidigt. Att kunna ha en tillgänglig styrning när medarbetarna är på fältet, och samla material och sprida kunskap i en gemensam plattform.

Elaine Snahr Bryntesson, Olivia hemtjänst

Då vi är utspridda över hela Sverige så blir Add en gemensam plattform. Add löser våra problem genom att allt finns och framförallt sparas/arkiveras på ett ställe.

Jessica Andersson, Rekal

Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering, möteshantering, process- och ärendehantering m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhålla även komplicerade integrerade ledningssystem. Vi har med hjälp av Add fått god ordning och högre effektivitet i verksamheten.


Rickard Wester, Västervik Energi & Miljö

Plattformen Add – för ett säkrare och roligare arbete 

Med dagliga backuper kan du känna dig trygg med att värdefull information skyddas. Vi på Addsystems utvecklar och förbättrar plattformen ständigt genom att skapa nya lösningar och verktyg som underlättar för dig som kund att få struktur i ditt arbete. 

Förändringar kan göras utan programmering, vilket innebär att det dessutom kan skräddarsys utifrån din verksamhets olika behov, vilka ju även förändras över tiden. Plattformens formbarhet ger dig utrymme att inte alltid behöva fatta de rätta besluten direkt, eftersom lösningar och funktioner lätt går att byta ut eller lägga till i efterhand. 

Centrala funktioner i Add:

 • Ett verktyg för att styra, planera, kontrollera och utvärdera verksamheten.
 • Rollstyrda behörigheter.
 • Finns översatt på 13 olika språk.
 • Har sökfunktion.
 • Uppfyller kraven på ett stabilt och säkert ledningssystem.
 • Webbaserat, flexibelt och anpassningsbart.
 • Möjliggör integration med befintliga system.
 • Stöder produktionen av ett ledningssystem på lokalt som global nivå.

Add erbjuder:

 • Ett stabilt & webbaserat ärendehanteringssystem
 • Bred volym av lösningar och funktioner
 • Integration gentemot befintliga system
 • Snygg och inbjudande design
 • Automatisering och effektivisering
 • Verktygen för att styra, kontrollera och följa upp
 • Enkelhet, även för ovana datoranvändare
 • Färdiga samt kundanpassade lösningar
 • Möjlighet att nyttja mobilkameran vid ärendeinrapportering
 • Skydd av värdefull information och dagliga backuper
 • En långsiktig lösning

Vad ingår?

 • Teknisk drift från serverhall i Sverige.
 • Uppdatering till senaste version av systemet.
 • Löpande databasunderhåll avseende design och optimering.
 • Avstämningsmöte med kund minst en gång per år.
 • Dygnsbackuper 90 dagar löpande, veckobackuper under hela avtalstiden.
 • Tillgång till Addsystems servicedesk. Felsupport ingår.
 • Egen databas om max 10GB eller max 25 000 informationsobjekt.
 • Nya tillvalslösningar kan läggas till och tas bort med 3 månaders löpande uppsägningstid.