Catch Me´s  resa mot att bli ISO certifierad med hjälp av Add Ledningssystem

Catch Me är Sveriges första helt digitala rekryteringsapp som fokuserar på 100% anonym rekrytering. Redan tidigt i deras resa insåg de behovet av att bli ISO- certifierade och de hittade Add Ledningssystem, som blev ett självklart val. Idag har de blivit ISO certifierade och arbetar aktivt med ISO 14001, 9001 och 45001 i Add Ledningssystem.

Anonym rekrytering för att skapa en mer jämlik arbetsplats

Grundaren, Poyan Sandnell, skapade appen Catch Me för att förenkla rekryteringen av extrapersonal. Användare kan snabbt registrera sig, genomföra säkra tester tack vare avancerad AI och direkt hitta geografiskt närliggande jobb de är kvalificerade för. Detta innebär att arbetsgivare enbart fokuserar på kandidaternas kompetenser, utan att ta hänsyn till ålder, kön eller andra personliga attribut.

Catch Me främjar en jämlik arbetsplats där anställningar baseras strikt på kompetens, vilket bidrar till en bättre stämning och stärkt företagskultur. En inkluderande arbetsmiljö förbättrar även företagets varumärke och attraktivitet. Genom att använda Catch Me kan företag säkerställa mångfald och fortsätta sin tillväxtresa.

Behovet av ISO certifiering för att tänka långsiktigt

Poyan förklarar att de märkte av behovet av att ha en certifiering. Först diskuterades det om de skulle arbeta mot att erhålla en FR2000-certifiering, men de kom snabbt fram till att det var bättre att sikta på att bli ISO-certifierade. ISO är en internationell standard som matchar deras vision om att bredda sin marknad i Europa. När de bestämt att ISO var rätt väg att gå, började de leta efter ett ledningssystem som på ett enkelt sätt kunde underlätta deras arbete med ISO.

”Det var enkelt att välja ledningssystem”

När teamet bakom Catch Me sökte efter ett effektivt ledningssystem för att uppnå ISO-certifiering, upptäckte de Add Ledningssystem. Poyan delar med sig av sina första intryck: ”Det var enkelt att välja system, eftersom Add var väl förberett för att arbeta med ISO och jag fick direkt en bra känsla under den första demon med Addsystems.”

”Bra support är a och o för att lära sig ett nytt system”

Efter en övertygande demonstration valde Poyan omedelbart att starta samarbetet med Add för att uppnå ISO-certifieringar. ”Supporten från Add var fantastisk och hjälpte oss med allt vi behövde. Att ha tillgång till bra support är avgörande för en smidig övergång till ett nytt system,” förklarar han.

”Add är lika enkelt att lära sig som Outlook”

Med hjälp av Add kunde Catch Me snabbt och effektivt påbörja arbetet med att bli ISO certifierade. Vid revisionen uppskattade revisorerna särskilt hur väl systemet var integrerat med ISO-standarderna. Poyan betonar vikten av flexibilitet i systemvalet: ”Det finns inget facit för hur man ska arbeta med ISO, så det är viktigt att använda ett system som är anpassningsbart. Add är lika enkelt att lära sig som Outlook, och det är enkelt att anpassa det efter våra egna processer.”

Catch Me använder nu Add som ett integrerat ledningssystem för ISO 9001,14001 och 45001. De använder ärendehanteringen så att kunderna direkt kan anmäla förbättringsförslag, tillbud, olyckor och ärenden i systemet gör hanteringen smidig och effektiv.

Ta rätt beslut från början

Som ett avslutande uttalande tillägger Poyan: ”Att välja fel system kan dra ut på tiden och ge ökade kostnader, så ta rätt beslut från början. Add Ledningssystem är både komplett och prisvärt. Jag rekommenderar det starkt, särskilt om du vill arbeta med ISO-certifieringar. Vi planerar att fortsätta använda Add i många år framöver”

Varför Catch Me valde Add Ledningssystem

  • Väl förberett för att arbeta med ISO-certifieringar
  • Prisvärt
  • Anpassningsbart efter vårt arbetssätt
  • Lätt att använda 

Vill du, precis som Catch Me och många andra, effektivisera och förenkla ditt förbättringsarbete?
Boka en kostnadsfri genomgång av Add