Kommun / Myndighet

Webbplattformen Add
Webbplattformen Add
FÖR STYRNING OCH STÖD I DITT DAGLIGA ARBETE
PLATTFORMEN ADD
Plattform för ledningssystem och informationshantering
Ett verktyg för att enkelt kunna leda, planera, kontrollera, analysera och förbättra verksamheten.

För kommunala verksamheter och myndigheter är strikt, men samtidigt smidig informationshantering, av stor vikt. Plattformen Add lämpar sig perfekt för detta och mångsidigheten gör att användandet av Add kan växa i vitt skilda riktningar.

Vi har en särskilt stark position bland kommunala energi- och miljöbolag. Bland dessa bolag har kvalitets- och miljöfrågor en viktig roll och det finns höga krav på de systemlösningar man vill jobba med.

Västervik Miljö & Energi AB har med hjälp av Add
fått god ordning och högre effektivitet i verksamheten.


Rickard Wester, Kvalitets- och miljöansvarig,
Västervik Miljö & Energi AB

Kommun/Myndighet/Ideell förening

Som myndighet ställs särskilt höga krav på ett strikt arbetssätt. Med Add möjliggörs sådant arbete, samtidigt som man som administratör ändå enkelt kan förändra hur systemet ska användas över tiden.

Energibolag

Många kommunala energi- och miljöbolag drar nytta av möjligheterna i Add som ett ledningssystem och ofta även som företagsintranät. Processhanteringen i kombination med dokumenthantering av styrande information kan vara till stor nytta för energibolag. Vanliga tillval är diariehantering samt möteshantering.

Vattenbolag