Add-for-din-bransch

DESIGNAD

Bransch

för din

Hotel

Oavsett om ni verkar inom t.ex.

service

för dig

så har vi

LÖSNINGEN

vård / omsorg

offentlig verksamhet

ForstaDoktor

Vid specifika

önskemål

vi efter ert behov

SKRÄDDARSYR

Kommun / Myndighet

För kommunala verksamheter och myndigheter är strikt, men samtidigt smidig informationshantering, av stor vikt. Plattformen Add lämpar sig perfekt för detta och mångsidigheten gör att användandet av Add kan växa i vitt skilda riktningar.

Vi har en särskilt stark position bland kommunala energi- och miljöbolag. Bland dessa bolag har kvalitets- och miljöfrågor en viktig roll och det finns höga krav på de systemlösningar man vill jobba med.

Västervik Miljö & Energi AB har med hjälp av Add
fått god ordning och högre effektivitet i verksamheten.


Rickard Wester, Kvalitets- och miljöansvarig,
Västervik Miljö & Energi AB

Myndighet/Kommun/Ideell förening

Som myndighet ställs särskilt höga krav på ett strikt arbetssätt. Med Add möjliggörs sådant arbete, samtidigt som man som administratör ändå enkelt kan förändra hur systemet ska användas över tiden.

Energibolag

Många kommunala energi- och miljöbolag drar nytta av möjligheterna i Add som ett ledningssystem och ofta även som företagsintranät. Processhanteringen i kombination med dokumenthantering av styrande information kan vara till stor nytta för energibolag. Vanliga tillval är diariehantering samt möteshantering.

Vattenbolag

Nyheter

Presentation

Kontakta oss

Testa Add gratisFör mer info: