Add Ledningssystem

Framtidssäkra informationshanteringen i din organisation!

Add Ledningssystem är en svenskutvecklad No-code lösning, med ett enkelt gränssnitt, smidiga integrationer
och unik anpassningsbarhet blir Add en framtidsinvestering för organisationen!

Informationssäkerhet för hela organisationen

Det är inte ovanligt att organisationer kämpar med att implementera och upprätthålla effektiva rutiner för att skydda sin känsliga information. Utan tydlig struktur och regelbunden uppföljning kan informationssäkerheten falla mellan stolarna. 

Genom att samla all central information i Add Ledningssystem kan du enkelt upprätthålla en tydlig struktur för informationshantering. Add är en flexibel plattform som kan anpassas efter organisationens behov och krav, med funktioner för automatiserad uppföljning och rapportering som ger dig möjlighet att övervaka säkerhetsåtgärder och säkerställa efterlevnad av säkerhetsprotokoll. Dessutom är Add en no-code lösning vilket gör det enkelt för alla medarbetare att arbeta i systemet, även de utan teknisk erfarenhet.

Tack vare det kan alla i organisationen vara med och bidra till att upprätthålla en hög nivå av informationssäkerhet i organisationen.

Startsidan av Add Kvalitetsledningssystem

Hur Add Ledningssystem underlättar din arbetsdag

Kvalitetsledningssystemet är ett Enkelt verktyg oavsett plats och datorvana

Säkert IT system med strikt behörighet

Utvecklas i takt med systemet

No-code lösning gör det enkelt för alla dina medarbetare 

Add ger dig säker lagring

Säker lagring och säkerhetskopiering i Microsoft datacenter i Gävle

Add Ledningssystem är en användarvänlig plattform som kan användas oavsett enhet

En komplett lösning för din organisation

Add Ledningssystem är inte bara en lösning för dagens behov utan också en strategisk investering för framtiden. Systemet är högst skalbart, vilket innebär att det kan utvecklas och växa i takt med din organisation. Med ett flertal olika lösningar som du kan välja att lägga till när behov uppstår, är Add designat för att stödja och underlätta din organisations tillväxt. Som ett integrerat ledningssystem ger Add dig möjligheten att effektivt hantera flera ledningssystem parallellt, såsom miljöledning, kvalitetsledning och informationssäkerhet.

Vanliga lösningar som används i Add Ledningssystem är:

No-code lösning för att underlätta hanteringen av ledningssystemet

Vårt system är utvecklat för att samla all kritisk information på ett och samma ställe, och med strikt behörighetsstyrning säkerställs att endast rätt personer får åtkomst till känslig information. Add är en No-code plattform, vilket innebär att man enkelt kan skapa och anpassa innehåll och arbetssätt i varje lösning utan behov av programmering. Detta förenklar användandet för alla i organisationen och minskar beroendet av IT-support för dagliga operationer.

Automatisering och integrering för ett smidigt arbetsflöde

Med Add Ledningssystem blir uppföljningen effektivare genom automatiska e-postmeddelanden som håller teamet uppdaterat om viktiga ärenden och ändringar. Dessutom ger vi möjlighet till att använda API:er som möjliggör en sömlös samverkan mellan Add och andra system som din organisation använder. Denna öppenhet och flexibilitet i systemintegrationer gör det enklare att hantera information över olika plattformar.

Informationssäkerhet med strikt behörighet

Vi tar din informationssäkerhet på största allvar och säkerhetskopierar dina databaser en gång per dygn, lagrade i Microsofts datacenter utanför Gävle. Allt du gör i systemet sparas, vilket möjliggör enkel återställning till tidigare versioner av dokument och data. Vår strikta behörighetsstyrning säkerställer att endast de med redigeringsbehörighet kan ändra dokument, medan andra har läsrättigheter. Denna metod skapar en säker och kontrollerad miljö där din verksamhets integritet och data är högt prioriterad.

Add erbjuder informationssäkerhet med strikt behörighet

Smidig och säker inloggning

För enkel användarhantering och säker inloggning integreras Active Directory (AD) och Single Sign-On (SSO) sömlöst med Add. Automatisk synkronisering från kundens AD till Add skapar, uppdaterar och arkiverar användare smidigt. Med SSO möjliggörs automatisk inloggning för användare på företagets nätverk, där användaridentiteten läses av säkert på det egna nätverket. Detta smidigt integreras med AD-import och passar särskilt bra för kunder med AD via MS Azure.

Vad ingår?

  • Verktyg för att styra, planera, kontrollera och utvärdera verksamheten.
  • Rollstyrda behörigheter för användare.
  • Översatt till 15 olika språk.
  • Sökfunktion för enkel åtkomst till information.
  • Möjliggör integration med befintliga system.
  • Teknisk drift från serverhall i Sverige.
  • Automatisk uppdatering till senaste version av systemet.
  • Dygnsbackup i 90 dagar, veckobackuper under hela avtalstiden.
  • Tillgång till Addsystems servicedesk för felsupport.
Add Kvalitetsledningssystem ingår processhanteirng, dokumenthantering och ärendehantering

Ett ledningssystem att lita på

Add ledningssystem finns på 15 språk

15

Antal språk

Add Ledningssystem har 24 års erfarenhet

24

Års erfarenhet

Add Ledningssystem har 21 lösningar

21

Lösningar

Add Ledningssystem har över 50 000 användare

50000+

Användare

Add Ledningssystem finns i 15 länder

15

Länder Add används i

Kundrekommendationer

Add Ledningssystem är komplett och kostnadseffektivt – det är verkligen mycket värde för pengarna. Dessutom är det lika enkelt att lära sig som Outlook! Jag rekommenderar varmt att välja Add Ledningssystem, särskilt för ISO, eftersom det sparar tid och låter oss växa med systemet!


Poyan Sandell, Catch Me

Vi har tidigare haft Reklamationer/Avvikelser/Klagomål i Excel. Genom att ”automatisera” blir hanteringen effektivare. Viktiga aspekter när vi valde Add var systemets flexibilitet och Addsystems vilja och förmåga att support.

Nevena Ratkov, Bring Cargo

Add hjälper oss att få ut nyheter i organisationen på ett snabbt sätt samt förenklar vårt arbete med intern info och ledighetshantering samt registrering av avvikelser.

Robert Hill, Doktorama

Det bästa med Add är att det är väldigt lättarbetat och lättanvänt. Alla har lätt för att hitta den sökta informationen, vilket hjälper verksamheten med tidsbesparing, effektivitet och att göra rätt. Vi kan också på ett enkelt sätt se om information går fram.

Freddy Jensen, Euromaster

Det bästa med Add är att vi har alla reklamationer på ett ställe och svart på vitt när de skickades in och vilket flöde som ärendet har behandlats i. Inget glöms bort. Det är logiskt så alla förstår det utan någon ”kurs” i hur det fungerar.

Tina Flodins, GBJ Bygg

Add ger användaren en smidig komplett bild över företaget. Enkelt för administratörer att delge information på ett strukturerat sätt. Håller organisationen uppdaterad och informerad.

Björn Källström, Orrefors

Det bästa med Add är totaleffektiveten, hög grad av verksamhetsnytta kombinerat med relativt låga administrationsinsatser. Ett bra och lättillgängligt systemstöd för våra verksamhetssystem, avvikelsehantering och allmän informationsspridning till personalen.

Mikael Jonsson, Gunnebo Fastening

Bra respons på aktiviteter som behöver lösas. Vi har fått bättre styrning av vår hantering av uppgifter.

Ingela Johansson, Nexans

Det är möjligt att snabbt och enkelt ge återkoppling och information till alla medarbetare inom organisationen samtidigt. Att kunna ha en tillgänglig styrning när medarbetarna är på fältet, och samla material och sprida kunskap i en gemensam plattform.

Elaine Snahr Bryntesson, Olivia hemtjänst

Då vi är utspridda över hela Sverige så blir Add en gemensam plattform. Add löser våra problem genom att allt finns och framförallt sparas/arkiveras på ett ställe.

Jessica Andersson, Rekal

Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering, möteshantering, process- och ärendehantering m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhålla även komplicerade integrerade ledningssystem. Vi har med hjälp av Add fått god ordning och högre effektivitet i verksamheten.


Rickard Wester, Västervik Energi & Miljö