Add Ledningssystem hjälper Steg för Steg att vara en inkluderande arbetsplats

När Karina Axe började sin anställning som verksamhetschef på Steg för Steg för åtta år sedan, upptäckte hon snabbt behovet av ett system som kan hantera känslig information och kommunikation med beställare från socialtjänsten och arbetsförmedlingen. Efter en noggrann sökning fann Karina rätt verktyg för deras behov i Add Ledningssystem.

”Jag brukar säga att Add är min stolthet, folk kopplar ihop mig med Add Ledningssystem eftersom det var jag som hittade det” berättar Karina glatt.

En inkluderande arbetsplats med plats för återhämtning

Steg för Steg är en ideell verksamhet som drivs av IFS/CS, en intresseförening för personer med schizofreni och liknande psykoser. Deras verksamhet erbjuder arbete, anpassad arbetsträning, cirkelverksamhet och fritidsaktiviteter för personer från 18 år med schizofreni eller psykoser. De driver även en ekonomibyrå som hanterar bokföring, bokslut och löpande ekonomihantering för sina kunder. Flera av de anställda är själverfarna i diagnosen.

Steg för Steg har som målsättning att erbjuda skräddarsydda lösningar som är anpassade efter varje individs unika situation, intressen och behov. De strävar efter att skapa en återhämtande och inkluderande arbetsmiljö.

Add Ledningssystem är den centrala startpunkten

Idag är Add navet i deras administrativa arbete och fungerar som startsida för alla på avdelningen. Från Add kan medarbetare enkelt navigera till andra system för att utföra sina arbetsuppgifter. Den smidiga integrationen av Add har förbättrat effektiviteten och kvaliteten på deras arbete betydligt.

”Det är en trygghet för våra anställda att veta att allt de behöver för sitt dagliga arbete finns samlat i Add. Dessutom underlättar Add arbetsuppgifterna genom tydliga arbetsflöden. Utan Add hade vi inte kunnat driva vår verksamhet,” förklarar Karina.

Underlättar det dagliga arbetet på många sätt

Add har underlättat det dagliga arbetet för Steg för Steg på många sätt. Tack vare Add har de skapat en säker och standardiserad process som ersätter tidigare metoder som mejl och brev för återkoppling till beställarna De använder även Add som kundregister där både anställda och deltagare ingår, journalföring, protokoll och för ett år sedan började de även arbeta med Add som ett kvalitetsledningssystem. ”Systemet täcker allt från första kontakt med klienter till att skicka genomförandeplaner och allt är sekretesskyddat.” säger Karina.

Add är ett effektivt och lätthanterligt system

”Jag är jättenöjd över att vi implementerade Add och jag skulle varmt rekommendera det till andra företag inom socialt arbete /vård- och omsorgsbolag som behöver ett ledningssystem”, säger Karina. Hon betonar även vikten av att det är lätthanterligt och att det ger hennes medarbetare rätt verktyg för att effektivt utföra sitt arbete. ”Det är ett bra system för att få koll på läget”, tillägger hon.

Hon förklarar också att det finns många områden att utforska och att de säkerligen skulle kunna nyttja Add till ytterligare ändamål.

Vad är det bästa med Add Ledningssystem?

  • Det är lätthanterligt för alla medarbetare i verksamheten
  • Det är bra system om man vill ha koll på läget
  • Det är prisvärt för oss som är en liten organisation
  • Man får snabb återkoppling om man behöver hjälp

Upplev fördelarna med att effektivisera och förenkla ditt arbete med Add Ledningssystem, precis som Steg för Steg har gjort. Boka en kostnadsfri genomgång av Add idag!