Bkg-Arendehantering

Ärendehantering för alla
typer av händelser med
stor formbarhet

Ärendehantering

Add Ärendehantering - få värdefull information serverad direkt på din startsida

Ställer du höga krav på kvalitet samt vill upptäcka vilka möjligheter till förbättringar det finns inom din verksamhet? Add Ärendehanteringssystem (ÄHS) underlättar det administrativa arbetet från att ett ärende påbörjats till att ett beslut fattats och utförts genom automatisering samt effektivisering.

Med Add som ärendehantering får du det stöd du behöver för att skapa anpassade arbetssätt.Vare sig det gäller komplicerade eller enkla ärenden och informationsflöden kan vårt system hantera det på ett smidigt sätt. Genom oss kan du effektivisera ditt företag, hålla koll på det som är aktuellt och synliggöra avvikelser.

Ärendehantering i Add

– Kompletta arbetsflöden
– Kundanpassade arbetsflöden
– E-post med tidsstyrningar och påminnelsemejl
– Sortera, gruppera och filtrera alla ärenden
– Kraftfull rapporthantering
– Få rapporter automatiskt till din e-post
– Gransknings- och godkännandeförfarande

Add erbjuder:

– ett komplett webbaserat ledningssystem
– unik volym av lösningar och funktioner
– snygg och inbjudande design
– enkelhet, även för ovana datoranvändare
– färdiga samt kundanpassade lösningar
– mycket system för pengarna
– en långsiktig lösning
– dagliga backuper

Ärendehantering i Webbplattformen Add

Flexibel ärendehantering

Med ärendehantering på vårt sätt får du tillgång till ett system som är enkelt att hantera, lättillgängligt, skalbart och extremt flexibelt. Ärendehanteringsmotorn i Add har även inbyggda verktyg för implementering av avancerade flöden. Vår personal har bred erfarenhet av att specificera och ta fram unika lösningar. Avancerade konfigurationer och anpassning för olika användare gör systemet till ett effektivt verktyg där du och dina medarbetare kan lägga in och komma åt relevant information med minimalt antal klick.

Anpassad ärendehantering

Vi gör er ärendehantering enklare

Vi har färdiga ärendehanteringslösningar anpassade för en rad områden. Allt för att ge dig en snabb start i implementeringen av vårt system. Lösningarna kan självklart anpassas efter dina specifika behov. Vi förstår att olika verksamheter kräver sin egen unika ärendehantering, därför har flexibilitet varit en självklarhet för oss sedan starten vid millennieskiftet. Istället för att behöva leta upp det som är relevant för just dig, får du det serverat direkt från startsidan. Varför inte hantera ärenden direkt ute på fältet med din smarta telefon?

I Add Ärendehantering medföljer kompletta arbetsflöden för tex. hantering av avvikelser, förslag, synpunkter, reklamationer, revisioner, resebeställningar, utbildningsanmälan, nyckeltalsrapportering mm.

Dessa befintliga flöden kan även vid behov förändras i sin helhet.

Vi bygger upp nya kundanpassade arbetsflöden för att möta er verksamhets behov och krav. Arbetsflödena går att få i fritt antal steg och med funktioner som tidsstyrningar, påminnelsemejl, automatisk val av ex. åtgärdare, uppföljare, godkännare beroende på vilken organisationsenhet man skapat ärendet för

Det finns möjlighet till avancerad konfiguration och anpassning av ärendeflödena. Några exempel på dessa är tidsstyrningar, påminnelsemejl, att ärendet går till olika ansvariga/olika steg beroende på inskrivet värde i ett fält. Ett ärende kan exempelvis gå till en chef på högre nivå om de inmatade kostnaderna överstiger ett visst belopp, eller beroende på vald ärendetyp.

För varje steg i ärendeflödet kan ett e-postmeddelande med en länk till ärendet och valfritt textinnehåll skickas till valfria personer.
Ärenden kan även nås via startsidan i systemet där alla ärenden listas.

Separata översikter som visar upp pågående samt avslutade ärenden.

I översikten ser man ärendestatus, rubrik, löpnummer, ärendetyp och kategori, vem ärendet ligger hos osv. Dessa fält går även att gruppera och filtrera för att på så sätt få en bättre överblick.

”Add erbjuder ett bra och lättillgängligt systemstöd för våra verksamhetssystem, avvikelsehantering och allmän informationsspridning till personalen.”

 

Mikael Jonsson
Quality & Environmental manager
Gunnebo Fastening Systems AB

Se kort genomgång om ärendehanteringen i Add

Vad Add kan göra för er verksamhet? Boka demo, så visar vi gärna det!Kalendern laddas...
- Tillgänglig
 
- Bokad
 
- Delvis bokad

Boka en tid*:

Företag/Namn*:

Nummer*:

E-post*:

Meddelande:

Hur hittade du oss?:

 Jag godkännerAddsystems integritetspolicy

Testa Add 1 månad gratis

SkarmDemo

 

Gör som många andra. Testa och utvärdera Add i lugn och ro innan du bestämmer dig.
Ingen uppsägning eller installation behövs.

 

Välj ett alternativ
Härmed samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas enligt Addsystems integritetspolicy. Läs mer på www.addsystems.com/integritetspolicy