Ärendehantering

Dags att få full översikt över dina
ärenden, dokument & arbetsuppgifter?
Lägg in, kom åt och dela relevant information med minimalt antal klick
Add Ärendehantering
Slider

Add Ärendehantering – Hjälper dig att prioritera

Add Ärendehanteringssystem

Behöver ni ett ärendehanteringssystem (ÄHS) som förenklar er planering och strukturering av arbetsuppgifter? Add är något för dig med höga krav på kvalitet men som ändå vill hålla det enkelt.

Add är ett ärendehanteringssystem som hjälper dig att skapa ett anpassat arbetssätt.

Du kan anpassa systemet utifrån dina egna behov och effektivisera ditt företag. Skapa dig snabbt en överblick på vad som är aktuellt och synliggör avvikelser. Vi har under drygt 20 års tid arbetat med att erbjuda ett så enkelt och smidigt ärendesystem som möjligt. Läs om hur du med hjälp av 4 steg ska lyckas med införandet av ett nytt ärendehanteringssystem.

Ärendehantering i Add

– Färdiga arbetsflöden
– Helt kundanpassade arbetsflöden
– Påminnelsefunktioner och tidsstyrningar
– Översikt för att sortera, gruppera och filtrera
– Prioritering av ärenden
– Få rapporter automatiskt till din e-post
– Ärendestatus – Pågående, avslutad, vilande
– All information är sökbar, inkl bifogade filer
– Rollstyrda behörigheter
– Villkorsstyrda menyer för enkel inrapportering
– Engagerar hela personalstrykan

 

Testa 1 månad gratis

Add erbjuder:

– ett stabilt & webbaserat ärendehanteringssystem
– bred volym av lösningar och funktioner
– integration gentemot befintliga system
– snygg och inbjudande design
– automatisering och effektivisering
– verktygen för att styra, kontrollera och följa upp
– enkelhet, även för ovana datoranvändare
– färdiga samt kundanpassade lösningar
– möjlighet att nyttja mobilkameran vid ärendeinrapportering
– skydd av värdefull information och dagliga backuper
– en långsiktig lösning

Innehåll i Add ärendehanteringssystem

Få stöd i ditt dagliga arbetet

Det finns många fördelar med ett ärendehanteringssystem. Framförallt hjälper det dig att skapa struktur och effektivisera arbetssätten inom ditt företag. Add kan bland annat hjälpa dig med:

  • Avvikelser
  • Synpunkter
  • Revisioner
  • Reklamationer
  • Förbättringsförslag

Ärenderapporter i mobilen

Ärendeflöde i Add

I Add finns flera färdigbyggda arbetsflöden men vi kan också hjälpa till att bygga upp helt kundanpassade lösningar. Ett ärendehanteringssystem ska vara lätt att använda och du ska kunna följa varje ärende hela vägen från start till mål genom att se vad det har för status och vem som är ansvarig. Ärendesystemet skapar en trygghet där det går att lämna över ärenden och se exakt var i processen ärendet är, en extra trygghet för verksamheten vid exempelvis sjukdom.

Sökfunktionen

Add ärendehanteringssystem fungerar också mycket bra för att sprida information till personalen. Det finns en mycket välfungerande sökfunktion inbyggt i systemet om du vill söka fram ärenden som du har hanterat klart. Statistik visas i tydliga diagram där man även kan filtrera informationen efter t ex ärendetyp, organisationsenhet, status och tidsintervall.

Val av inställningar

Ärendehanteringen kan anpassas på mängder av olika sätt. Några av de inställningar du kan välja att lägga till är:

  • Tidsstyrning för e-postpåminnelser
  • Ändra vilka som ska kunna ta emot ett ärende i respektive ärendesteg
  • Styra mottagare i nästa ärendesteg utifrån val i ärendesteget
  • Ändra kategorier och val i alla listor
”Add erbjuder ett bra och lättillgängligt systemstöd för våra verksamhetssystem, avvikelsehantering och allmän informationsspridning till personalen.”

 

Mikael Jonsson
Quality & Environmental manager
Gunnebo Fastening Systems AB

Användarvänligheten i Add

Enkelt och effektivt

Många system är svåra att förstå sig på och kräver omfattande utbildning för att arbetet ska kunna komma igång. Add skiljer sig från andra då vi vill att det ska vara användarvänligt för alla. Vår målsättning är att du och dina medarbetare ska komma åt det du önskar med minimalt antal klick. Ärendehanteringen kan anpassas på mängder av olika sätt.

Ärendehantering i Webbplattformen Add

Ändringar görs i webbgränssnittet

Med Add Ärendehantering kan Addsystems direkt i webbgränssnittet bygga upp helt anpassade ärendeformulär och själva ärendeflödet med smidig dra- och släpphantering. Innehåll och texter kan du som kund sedan ändra själv. Vill man gör ändringar av befintlig lösning, går det att göra direkt i webbgränssnittet utan särskild driftsättning.

E-post med länk till ärendet

I varje steg i ärendeprocessen kan du alltid välja att skicka ut ett mejl till valfritt antal personer med en länk till själva ärendet. Mailet innehåller valfri text som du själv skriver. Använd funktionen för att få hjälp och stöd av kollegor eller som ren information till de som behöver ta del av den.

Snabb översikt av alla ärenden

Arbete i Webbplattformen Add innebär ett effektivt arbetssätt då du enkelt skapar dig kontroll och organiserar direkt i systemet. Skapa dig snabbt en översikt av alla aktuella ärenden – både pågående och avslutade. Sök utifrån ärendets status, kategori eller vem ärendet ligger hos just nu. Varje ärende är indelat i olika färger för att du snabbt ska kunna prioritera det som är viktigast just nu. När allt finns att nå digitalt för medarbetare sparar verksamheten mycket tid.

I Add Ärendehantering medföljer kompletta arbetsflöden för tex. hantering av avvikelser, förslag, synpunkter, reklamationer, revisioner, resebeställningar, utbildningsanmälan och nyckeltalsrapportering. Dessa befintliga flöden kan även vid behov förändras i sin helhet.

Vi bygger upp nya kundanpassade arbetsflöden för att möta er verksamhets behov och krav. Arbetsflödena går att få i fritt antal steg och med funktioner som tidsstyrningar, påminnelsemejl, automatisk val av exempelvis åtgärdare, uppföljare eller godkännare beroende på vilken organisationsenhet man skapat ärendet för.

Det finns möjlighet till avancerad konfiguration och anpassning av ärendeflödena. Några exempel på dessa är tidsstyrningar, påminnelsemejl, att ärendet går till olika ansvariga/olika steg beroende på inskrivet värde i ett fält. Ett ärende kan exempelvis gå till en chef på högre nivå om de inmatade kostnaderna överstiger ett visst belopp, eller beroende på vald ärendetyp.

För varje steg i ärendeflödet kan ett e-postmeddelande med en länk till ärendet och valfritt textinnehåll skickas till valfria personer.
Ärenden kan du även nå via startsidan i systemet. Alla ärenden listas där.

I översikten visas pågående samt avslutade ärenden. Där kan du se ärendestatus, rubrik, löpnummer, ärendetyp och kategori eller vem ärendet ligger hos. Dessa fält går även att gruppera och filtrera för att på så sätt få en bättre överblick. Ärendena är indelade i olika färger som hjälper dig att prioritera i vilken ordning du behöver ta tag i dem.

Vi gör er ärendehantering enklare

Det ska vara roligt, smidigt och tryggt att jobba. En förutsättning för det är bra verktyg. Med Add som ett webbaserat ledningssystem får ni ett behörighetsstyrt system som förenklar och effektiviserar er ärendehantering markant. Vi har färdiga ärendehanteringslösningar anpassade för en rad områden. Lösningarna kan självklart anpassas efter dina specifika behov.

Forma er ärendehantering som ni vill ha den

Vi förstår att olika verksamheter kräver sin egen unika ärendehantering, därför har flexibilitet varit en självklarhet för oss. Istället för att behöva leta upp det som är relevant för just dig, får du det serverat direkt från startsidan.

Varför ska vi ha ett ärendehanteringssystem?

Ett ärendehanteringssystem ska ge dig och ditt företag stöd i hanteringen av era interna och externa ärenden som bland annat kan innefatta er administration, dokumentation och uppföljning. Du ska kunna följa upp ärenden från start till mål, kontrollera och avsluta ärenden på ett strukturerat och automatiserat sätt.

Förutom att effektivisera era arbetsprocesser kommer du med Add i så stor utsträckning som möjligt kunna digitalisera, automatisera och systematisera era arbetsprocesser. Vi kan dessutom erbjuda dig möjligheten att anpassa systemet utifrån dina egna behov, vilket vi tycker är viktigt. Likaså anser vi att användarvänligheten är en annan viktig aspekt. Det ska nämligen kännas enkelt och roligt att använda systemet så du lättare får med dig alla medarbetare.Välj ett alternativ
Härmed samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas enligt Addsystems integritetspolicy. Läs mer på www.addsystems.com/integritetspolicy

Välj ett alternativ
Härmed samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas enligt Addsystems integritetspolicy. Läs mer på www.addsystems.com/integritetspolicy