Lex Maria

Du kan med enkelhet rapportera in och följa upp alla lex Maria-ärenden direkt i din mobil.

I Add finns en komplett lösning för att hantera ärenden av typen lex Maria och lex Sarah. Rapportera allvarliga händelser, direkt i systemet, som är utformat enligt kraven i Socialstyrelsens föreskrifter gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. (SOSFS 2011:9). Du får även en tydlig översikt för att gruppera, filtrera och sortera alla skapade ärenden.

Kom åt rätt information var du än befinner dig

Genom att du får tillgång till just den information du behöver, direkt i din dator, surfplatta eller smartphone effektiviserar det dagliga arbetet avsevärt. Med Add krävs ingen som helst tidigare datorkunskap, det är därmed väldigt enkelt att komma igång. Läs mer om Webbplattformen Add, eller kontakta oss för mer information om hur Add kan komma till användning.