Processhantering

Add Processhantering ger dig möjlighet att skapa en komplett beskrivning av organisationens aktiviteter, rutiner och resultat. Det ger dessutom samtliga medarbetare en tydlig bild av hur företaget fungerar genom att synliggöra dessa.

Vårt processverktyg integreras helt med instruktioner och annan information i ditt kvalitetssystem och blir en grund för att söka information för samtliga medarbetare i organisationen. Att modellera och beskriva organisationens processer är ofta ett omfattande arbete, men med Add kan denna process förenklas. Det går alltid snabbt att vid ett senare tillfälle ändra processbeskrivningarna så att informationen kan hållas uppdaterad.

Processhantering i Add

– Arbetet görs direkt i webbläsaren
– Alla centrala delar kan förändras
– Klickbara processbeskrivningar
– Enkel ”dra- och släpp”-hantering
– Underlättar att söka information
– Visualisera all struktur inom verksamheten
– Koppla alla dokument till respektive process
– Enkelt även för ovana datoranvändare

Add erbjuder:

– ett komplett webbaserat ledningssystem
– unik volym av lösningar och funktioner
– snygg och inbjudande design
– tillgänglighet, även när du är på språng
– färdiga samt kundanpassade lösningar
– mycket system för pengarna
– en långsiktig lösning
– trygg förvaring med dagliga backuper

Effektivisera era processer med Add Processhantering

Se kort genomgång om hur du kan använda processhanteringen i Add.

Skapa ärenden med ett enda klick

Add Processhantering är mycket mer än bara ett ritverktyg, det ger dig möjlighet att koppla hela verksamhetens dokumentation till respektive processer. Du kan även skapa ärenden och dokument direkt med ett enda klick.

Enkelt att ta fram processer

Hela processbeskrivningar kan snabbt tas fram tack vare lättanvänd ”dra och släpp”-hantering. Det finns förinlagda processbilder men även möjlighet att lägga till mer specifika bilder.

Vem får se och göra vad

Behörighetshanteringen gör det möjligt att på detaljnivå styra vem som får se och förändra vad i processmodeller och processbeskrivningar. Du kan även skriva ut processbilder i önskat format.

Navigera med klickbara processbilder

Processbilden kan läggas som en klickbar bild direkt på startsidan för enkel navigation till ett enskilt processteg där du hittar all relevant information. Du kan visualisera organisationsstrukturer, mål, styrkort och systemstrukturer och koppla hela din verksamhetsdokumentation till rätt process.

”Add ger användaren en smidig komplett bild över företaget. Enkel för admin att delge information på ett strukturerat sätt”

 

Björn Källström
IT Infrastructure Technician
Orrefors/New Wave Group

Tydligare och effektivare processer

Att använda Add Processhantering underlättar det dagliga arbetet, samtidigt som det tydliggörs för medarbetarna hur deras arbete är en del i företagets samlade affärsprocesser. På så vis stimuleras även ökat samarbete mellan olika enheter i organisationen, samtidigt som det underlättar förslag till förbättringar, vilket innebär tydligare och effektivare processer i organisationen.

En viktig del av din kvalitetsledning

Add Processhantering är ett kraftfullt processverktyg med bred funktionalitet där processer skapas i valfritt antal nivåer. Att använda processhanteringen är allt annat än svårt, trots att systemet klarar av att täcka komplicerade krav.

Processverktyget för kvalitetssystem

Processhanteringen är integrerad med dokumenthantering och kravhantering enligt ISO, vilket gör Add till det mest heltäckande och integrerade stödet för organisationer som arbetar med kravhantering inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Ett processverktyg för kvalitetssystem som bland annat ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Lägg enkelt upp verksamhetens processtruktur

Med Add Processhantering kan hela processtrukturen enkelt läggas upp. Sedan kan du arbeta utifrån verksamhetens processer inom organisationens alla nivåer. All information som ingår i ledningssystemet kan kopplas till processerna om så önskas. Det gäller exempelvis medarbetare och alla styrande dokument. På så sätt blir Add Processhantering både beskrivande och samtidigt en faktisk del av det dagliga arbetet. Add Processhantering är dessutom helt integrerat med övriga delar av Adds ledningssystem.

Processhantering i Add