Processhantering_bkg

Smidigt processverktyg
för visualisering och koppling
till dokument och annan info

Processhantering

Effektivisera era processer med Add Processhantering

Processhantering-i-Add

Att använda processhanteringen ger en tydlig bild för samtliga medarbetare av hur företaget fungerar genom att synliggöra dessa.

Med Add Processhantering ger vi dig möjlighet att skapa en komplett beskrivning av organisationens aktiviteter, rutiner och resultat. Vårt processverktyg integreras helt med instruktioner och annan information i ditt kvalitetssystem och blir en grund för att söka information för samtliga medarbetare i organisationen.

Processhantering i Add

– Arbetet görs direkt i webbläsaren
– Alla centrala delar kan förändras
– Klickbara processbeskrivningar
– Enkel ”dra- och släpp”-hantering
– Underlättar att söka information
– Visualisera all struktur inom verksamheten
– Koppla alla dokument till respektive process
– Enkelt även för ovana datoranvändare

Add erbjuder:

– ett komplett webbaserat ledningssystem
– unik volym av lösningar och funktioner
– snygg och inbjudande design
– tillgänglighet, även när du är på språng
– färdiga samt kundanpassade lösningar
– mycket system för pengarna
– en långsiktig lösning
– trygg förvaring med dagliga backuper

Underlättar kvalitetsarbetet

Att använda Add Processhantering ger en tydlig bild för samtliga medarbetare av hur företaget fungerar genom att synliggöra processerna. Därmed underlättas det dagliga arbetet, samtidigt som det tydliggörs för medarbetarna hur deras arbete är en del i företagets samlade affärsprocesser.

 

På så vis stimuleras även ökat samarbete mellan olika enheter i organisationen, samtidigt som det underlättar förslag till förbättringar vilka innebär tydligare och effektivare processer i organisationen.

En viktig del av din kvalitetsledning

Add Processhantering är ett kraftfullt processverktyg med bred funktionalitet där processer skapas i valfritt antal nivåer. Att använda processhanteringen är allt annat än svårt, trots att systemet klarar av att täcka komplicerade krav.

 

Du kan visualisera organisationsstrukturer, mål, styrkort och systemstrukturer, och koppla hela din verksamhetsdokumentation till rätt process. Du kan lätt klicka dig fram till din egen process och där hitta all relevant information.

Med stor flexibilitet och dynamisk funktion blir vårt processverktyg en viktig del av din kvalitetsledning. Det är vad vi kallar enkel hantering för komplexa behov!

Se kort genomgång om processhantering i Add

Mer än bara ett ritverktyg

Add Processhantering är mycket mer än bara ett ritverktyg, det ger dig möjlighet att koppla hela verksamhetens dokumentation till respektive processer. Du kan även skapa ärenden och dokument direkt med ett enda klick.

Enkelt att ta fram processer

Hela processbeskrivningar kan snabbt tas fram tack vare lättanvänd sk ”dra och släpp”-hantering. Det finns förinlagda processbilder men även möjlighet att lägga till mer specifika bilder.

Vem får se och göra vad

Behörighetshanteringen gör det möjligt att på detaljnivå styra vem som får se och förändra vad i processmodeller och processbeskrivningar. Du kan även skriva ut processbilder i önskat format.

Enkel navigation

Processbilden kan läggas som en klickbar bild direkt på startsidan för enkel navigation direkt till ett enskilt processteg.

Processverktyget för kvalitetssystem som bl.a. ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001

SkarmISO

Processhanteringen är integrerad med dokumenthantering och kravhantering enligt ISO och OHSAS, vilket gör Add till det mest heltäckande och integrerade stödet för organisationer som arbetar med kravhantering inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kontakta oss, så berättar vi mer om hur vårt processverktyg kan anpassas för just ditt företag!

Lägg upp verksamhetens processtruktur

Ett effektivt arbete med processer i verksamheten på lång sikt förutsätter inte bara att design och förändring av processbilder ska gå snabbt och vara enkelt. Lika viktigt är att arbetet kan hanteras systematiskt och integreras med de instruktioner, medarbetare etc som det i verkligheten handlar om.

Med Add Processhantering kan hela processtrukturen enkelt läggas upp och sedan kan man arbeta utifrån verksamhetens processer inom organisationens alla nivåer. All information som ingår i ledningssystemet kan kopplas till processerna om så önskas. Det gäller exempelvis medarbetare och alla styrande dokument. På så sätt blir Add Processhantering både beskrivande och samtidigt en faktisk del av det dagliga arbetet. Add Processhantering är dessutom helt integrerat med övriga delar av Adds ledningssystem.

Att modellera och beskriva organisationens processer är ofta ett omfattande arbete, men med Add kan denna process förenklas. Det går alltid snabbt att vid ett senare tillfälle revidera processbeskrivningarna så att informationen kan hållas uppdaterad.

Boka webbdemo