Processhantering

Processhantering i webbplattformen Add
Skapa enkelt processer i valfritt antal nivåer
ADD PROCESSHANTERING
Medarbetarna får en tydligare bild över hur företaget fungerar
genom att synliggöra processerna.
Slider

Effektivisera era processer med Add Processhantering

Processhantering i Add

Att använda processhanteringen ger en tydlig bild för samtliga medarbetare av hur företaget fungerar genom att synliggöra dessa.

Med Add Processhantering ger vi dig möjlighet att skapa en komplett beskrivning av organisationens aktiviteter, rutiner och resultat. Vårt processverktyg integreras helt med instruktioner och annan information i ditt kvalitetssystem och blir en grund för att söka information för samtliga medarbetare i organisationen. Att modellera och beskriva organisationens processer är ofta ett omfattande arbete, men med Add kan denna process förenklas. Det går alltid snabbt att vid ett senare tillfälle ändra processbeskrivningarna så att informationen kan hållas uppdaterad.

Processhantering i Add

– Arbetet görs direkt i webbläsaren
– Alla centrala delar kan förändras
– Klickbara processbeskrivningar
– Enkel ”dra- och släpp”-hantering
– Underlättar att söka information
– Visualisera all struktur inom verksamheten
– Koppla alla dokument till respektive process
– Enkelt även för ovana datoranvändare

 

Testa Add gratis

Add erbjuder:

– ett komplett webbaserat ledningssystem
– unik volym av lösningar och funktioner
– snygg och inbjudande design
– tillgänglighet, även när du är på språng
– färdiga samt kundanpassade lösningar
– mycket system för pengarna
– en långsiktig lösning
– trygg förvaring med dagliga backuper

Mer än bara ett ritverktyg

Add Processhantering är mycket mer än bara ett ritverktyg, det ger dig möjlighet att koppla hela verksamhetens dokumentation till respektive processer. Du kan även skapa ärenden och dokument direkt med ett enda klick.

Enkelt att ta fram processer

Hela processbeskrivningar kan snabbt tas fram tack vare lättanvänd sk ”dra och släpp”-hantering. Det finns förinlagda processbilder men även möjlighet att lägga till mer specifika bilder.

Vem får se och göra vad

Behörighetshanteringen gör det möjligt att på detaljnivå styra vem som får se och förändra vad i processmodeller och processbeskrivningar. Du kan även skriva ut processbilder i önskat format.

Enkel navigation

Processbilden kan läggas som en klickbar bild direkt på startsidan för enkel navigation direkt till ett enskilt processteg där du hittar all relevant information. Du kan visualisera organisationsstrukturer, mål, styrkort och systemstrukturer, och koppla hela din verksamhetsdokumentation till rätt process.

Underlättar kvalitetsarbetet

Att använda Add Processhantering ger en tydlig bild för samtliga medarbetare av hur företaget fungerar genom att synliggöra processerna. Därmed underlättas det dagliga arbetet, samtidigt som det tydliggörs för medarbetarna hur deras arbete är en del i företagets samlade affärsprocesser.

 

På så vis stimuleras även ökat samarbete mellan olika enheter i organisationen, samtidigt som det underlättar förslag till förbättringar vilka innebär tydligare och effektivare processer i organisationen.

”Add ger användaren en smidig komplett bild över företaget. Enkel för admin att delge information på ett strukturerat sätt”

 

Björn Källström
IT Infrastructure Technician
Orrefors/New Wave Group

En viktig del av din kvalitetsledning

Add Processhantering är ett kraftfullt processverktyg med bred funktionalitet där processer skapas i valfritt antal nivåer. Att använda processhanteringen är allt annat än svårt, trots att systemet klarar av att täcka komplicerade krav.

Lägg upp verksamhetens processtruktur

Med Add Processhantering kan hela processtrukturen enkelt läggas upp och sedan kan man arbeta utifrån verksamhetens processer inom organisationens alla nivåer. All information som ingår i ledningssystemet kan kopplas till processerna om så önskas. Det gäller exempelvis medarbetare och alla styrande dokument. På så sätt blir Add Processhantering både beskrivande och samtidigt en faktisk del av det dagliga arbetet. Add Processhantering är dessutom helt integrerat med övriga delar av Adds ledningssystem.

Processverktyget för kvalitetssystem som bl.a. ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001

Processhanteringen är integrerad med dokumenthantering och kravhantering enligt ISO och OHSAS, vilket gör Add till det mest heltäckande och integrerade stödet för organisationer som arbetar med kravhantering inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Ett effektivt arbete med processer i verksamheten på lång sikt förutsätter inte bara att design och förändring av processbilder ska gå snabbt och vara enkelt. Lika viktigt är att arbetet kan hanteras systematiskt och integreras med de instruktioner, medarbetare etc som det i verkligheten handlar om.

Boka gratis demo - hitta en tid som passar dig!Kalendern laddas...
- Tillgänglig
 
- Bokad
 
- Delvis bokad
Välj en tid >>

Se kort genomgång om processhantering i Add

Add ProcesshanteringVälj ett alternativ
Härmed samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas enligt Addsystems integritetspolicy. Läs mer på www.addsystems.com/integritetspolicy

Välj ett alternativ
Härmed samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas enligt Addsystems integritetspolicy. Läs mer på www.addsystems.com/integritetspolicy

För mer info: